Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Mail

Görev Yaptığı Hizmet Noktaları: Academic Hospital

Görev Yaptığı Bölümler: Göğüs Hastalıkları

Telefon Numarası: 444 0 353

Eğitim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul (1993)

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (2003)

 

Üye Olduğu Kuruluşlar

Türk Toraks Derneği
İstanbul Tabipler Odası
European Respiratory Society
Global Alliance Against Respiratory Diseases (GARD) Yürütme KuruluÜyesi
Türk Torak sDerneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı
İstanbul Tabip Odası Covid-19 İzlem Kurulu Üyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği

 

İlgi Alanları

  • Akciğer Kanseri
  • Çevresel Sorunlar ve Akciğer Sağlığı
  • Akciğer Enfeksiyon Hastalıklar ı- Tüberküloz
  • Mesleki Akciğer Hastalıkları
  • Pulmoner Emboli
  • Hava Yolu Hastalıkları
  • Bronkoskopi
  • Uyku Bozuklukları
  • Sigara BırakmaTedavisi