Pediatri: Çocukların Şifa Bilimi

Hepimiz için özel ve biricik olan en değerli varlıklarımız çocuklar, tıp bilimi için de özel ve değerli. Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için hizmet sunan tıp branşı, Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) olarak tanımlanmaktadır. Çocukların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinde olmasını amaçlayan “Pediatri”, çocuk anlamındaki “pais” ile doktor ve şifacı anlamına gelen “iatros” olmak üzere iki kelimeden türetilen“çocukların şifacısı” anlamında tıbbi bir terimdir. Bugün “çocuk doktoru” anlamındaki bu terim, ilk kez 1880'de William Osler tarafından literatüre eklendi. Pediatri’nin gelişiminde Ebers Papirüsü (M.Ö. 1552), Hipokrat (M.Ö. 400), Efesli Soranus (M.S. 100) ve Bergamalı Galen’in (M.S. 200) yanı sıra İbni Sina dakasılmalar, menenjit, tetanoz, göbek apsesi ve solucanlar gibi çalışmalarıyla katkısundu. Yine de modern zamanlarda Pediatri’nin gelişimi 1802'de Paris'te açılan Hopital des Enfants Malades’e kadar bekledi.Bu tarihe kadar çocukların sağlığı, anne ve ebelerin sorumluluğundaydı. Abraham Jacobi de Amerika'da “Pediatrinin babası” olarak kabul edilir.

 

Pediatriye Neden İhtiyaç Doğdu?

Doğumla başlayıp ergenlik sonuna kadar hastalıkların incelendiği Pediatri, çocukların bedenlerinin birçok alanda yetişkinlerden farklı olmasından doğmuştur. Çocuklarda pek çok hastalık yetişkinlere göre çok farklı bir seyir izlemektedir. İlaç tedavisi gibi yöntemlerin çocuklara özel olması gerekmektedir. Bulaşıcı hastalıklar, metabolik bozukluklar gibi sorunlara ek olarak, kazalar ve yaralanmalar da Pediatri alanında uzman bir doktora başvurmanın ana faktörleri arasında yer almaktadır.

 

Academic Hospital Çocuğunuzun Özel Olduğunun Farkında

Academic Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü; uzman kadrosuyla gelişim aşamasındaki çocukları izlemekte, doğumdan başlayıp ergenlik yaşlarına kadar özenli ve şefkatli bakım sağlamaktadır. Academic Hospital Pediatri Bölümü; hayata gözlerini açan her yenidoğan bebeğe aynı değeri gözeterek, bebeklikten ergenlik çağına kadartüm dönem ihtiyaçlarında, çocukların ve ailelerin yanında yer almaktadır. Çocuklardaki sindirim sorunlarından nörolojik problemlere, öğrenme ve konuşma güçlüğünden davranış bozukluklarına kadar çocuklardaki çok çeşitli sağlık sorunlarının, her biri ayrı ayrı uzmanlaşmış çocuklara özel tıbbi birimlerde,disiplinlerarası bir yaklaşımla teşhis, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

 

Academic Hospital Her Adımda Çocukların ve Ailelerin Yanında

Aile dostu anlayışla hizmet sunan AcademicHospital’ındeneyimli ve uzmanPediatri ekibi; çocuklarda kalp, kan ve kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisi, prematüre bebeklerin ve yenidoğanların bakımı ile çocuğun sinir sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisi gibi tüm sağlık sorunlarının her aşamasında ailelere destek olmaktadır. Çocuk ve ergen tıbbında uzman bir ekibin hizmet verdiği AcademicHospital’da, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) alanında aşağıdaki tıbbi birimlerle hizmet sunulmaktadır:

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi:

İleri teknolojinin tüm olanakları yetkin bir şekilde kullanılmakta, yenidoğan bebekleri ilgilendiren tüm hastalıkların tanı, tedavi ve takibi alanında yetkin öğretim üyesi ve uzman kadroyla gerçekleştirilmektedir. Tam donanımlı Yenidoğan (Neonatoloji) Bölümü’nde, şefkatli yaklaşım ve aile merkezli anlayışla, her bebeğe özelliklerine göre bireyselleştirilmiş tedaviler planlanmaktadır.

 

Çocuk Göğüs Hastalıkları:

Solunum sistemi sorunları ve akciğer hastalıkları olan bebek, çocuk ve ergenlerin tedavisini deneyimli tıbbi kadro, bu alandaki son teknolojik imkânlarla tedavi etmektedir. Tekrarlayan solunum şikâyetleri olan çocuklar için bir uzman hekimin değerlendirmesi sonrasında alerji testleri, radyolojik görüntülemeler (akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi) ve gerekirse bronkoskopi planlaması yapılmaktadır.

 

Çocuk Alerjisi Bölümü:

0-18 yaş arası çocuklarda görülen cilt alerjileri, alerjik rinit-konjonktivit, alerjik bronşit, astım, gıda alerjileri gibi sık rastlanan hastalıkların tedavisi planlanmakta, anestezik ilaç testleri, cilt,kan testleri yapılmakta ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesikonusunda destek sağlanmaktadır.

 

Çocuk Endokrinolojisi Bölümü:

Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla çocuklara ve ebeveynlerine her türlü tıbbi destek verilmekte, hormonal bozukluklara bağlı çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Bölümde ayrıca diyabetli çocuk hastalarda CGMS ve insülinpompası gibi ileri tanı ve tedavi yöntemleriuygulanmaktadır.

 

Çocuk Kardiyolojisi Bölümü:

Çocuklarda görülen kalp rahatsızlıklarının saptanabildiği bölümde; tüm bebek, çocuk ve ergenlerin doğumsal ve edinsel kalp hastalıklarının takip ve tedavisi yapılmaktadır.Çocuklarda görülen kalp rahatsızlıklarının saptanabildiği Çocuk Kardiyolojisi Bölümü; deneyimli kadrosuyla çocuklarda görülen kardiyolojik sorunların tümünün teşhis ve tedavisinde, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır.

 

Çocuk Nörolojisi Bölümü:

Çocuklarda nörolojik sorunları önlemek, azaltmak, tanı koymak ve tedavi etmek amacıyla hizmet veren bölümde, nörolojik sorunlu çocukların yaşam kalitesini artırmak anlayışıyla multidisipliner bir tedavi planlama süreci işlemektedir. Epilepsiden zekâ geriliğine, serebral palsiden uyku bozukluğuna çok çeşitli nörolojik sorunlar, uzman bir ekip tarafından tedavi edilmektedir.

 

Çocuk Ürolojisi Bölümü:

Yenidoğan döneminden başlayarak çocukluk dönemi boyunca tüm ürolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takibiyle ilgilenilmektedir. En sık rastlanan durumlar olan çocukta penis bozuklukları, spinabifida ile ilgili mesane bozuklukları, böbreğe idrar kaçağı, idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, gece altını ıslatma ve çocukluk dönemi taş hastalıklarının gerekli tedavi (cerrahi-medikal) ve takibi, bu alanda uzman ve deneyimli hekimler tarafından yapılmaktadır.

 

Çocuk Gastroenterolojisi Bölümü:

0-18 yaş arası tüm çocuk ve ergenlerde sindirim sistemi, karaciğer, safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisinde en üst düzeyde hizmet sunmaktadır. Ayrıca hem sağlıklı çocukların hem de beslenme desteği gerektiren kronik hastalıklarda da hizmet verilmektedir. Ebeveynler, çocukların beslenme alışkanlıkları ve sıvı tüketimi konusunda bilinçlendirilmektedir.

 

Çocuk Romatolojisi Bölümü:

Çocukluk çağındaki romatolojik hastalıkların tedavi edildiği bölümde; 0-18 yaş arası çocuk hastaların eklem, kas ve bağ dokusunda ortaya çıkan hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri bu alanda uzman bir ekip tarafından, multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

 

Çocuk Nefrolojisi Bölümü:

Alanında uzman ve deneyimli ekip, çocukluk çağında ortaya çıkan böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tedavilerinde çocuklara ve ailelerine hizmet vermektedir. 0-18 yaş arasındaki çocuklarda, üriner sistemde (böbrekler, idrar yolları, mesane ve üretra) doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan her türlü sorunu, diğer tıbbi birimlerle de işbirliği yaparak, multidisipliner bir yaklaşımla tedavi etmektedir.

 

Çocuk Psikiyatrisi Bölümü:

Çocuklara veebeveynlerine yönelik psikiyatrik ve psikolojikhizmetler sunulmakta, ayrıntılı psikiyatrik vegelişimsel değerlendirmeler yapılmaktadır. Çocukları, gençleri ve ailelerini etkileyen duygusal veya davranışsal bozuklukların tanı ve tedavisinde uzman olan Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, bebeklikten 18 yaşına kadar tüm çocukların ve ailelerinin desteğe ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında yer almaktadır.

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü:

Pediatrist, çocuk ve ergen psikiyatristi ile çocuk nöroloğunun ortak çalışma yürüttüğü bölümde; normal ve farklı gelişim gösteren çocukların, yenidoğan bebeklerin, zihinsel, fiziksel, sosyal, duyusal ve dil gelişimi takip edilmekte, kişiye özel eğitim-gelişim programları hazırlanmaktadır.

 

Pedagoji Bölümü:

Her çocuğa anlama ve desteklemede rehberlik etmekte, eğitimi kişiselleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Pedagoji Bölümü’nün uzmanları; bir çocuğun eğitimde başarılı olmasını engelleyen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da kaygı gibi duygusal ve davranışsal bozukluklar karşısında hem çocukların hem de ebeveynlerin doğru yardımı almasını sağlamaktadır.

 

Odyoloji Merkezi:

Geniş bir akademik kadronun yer aldığı Odyoloji Merkezi’nde hem yenidoğanlar ya da prematüre bebeklere hem de çocuklara yönelik işitme ve tarama testleri uygulanmaktadır. Yenidoğan işitme testlerinin yapıldığı Odyoloji Merkezi’nde ayrıca, prematüre ve işitme açısından risk taşıyan bebekler ile diğer yaş grubundaki çocuklar ve düşük IQ seviyesindeki multiple handikaplı çocuklar da dâhil olmak üzere işitme testleri uygulanmaktadır.

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam