Kalp: Yaşam İçin Atan Organ

Kalp, vücudun yaşamsal organıdır. Bu nedenle de işlevini tam olarak yerine getirebilmesi son derece önemlidir. Ne yazık ki, günümüzde milyonlarca insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde kalp ve damar hastalıklarının en sık görüldüğü ülkedir. Bir bilim dalı olan Kardiyoloji, kalp ve kalbe bağlı dolaşım sistemiyle alakalı tüm hastalıkların erken teşhis ve tedavisiyle ilgilenmektedir.

 

Kalbi Korumaya Alan Uzman Kadro

Academic Hospital Kardiyoloji Bölümü’nde; kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına dair tedaviler, alanında uzman doktor ve deneyimli sağlık ekibi tarafından titizlikle yürütülmektedir. Doğumsal ve edinsel kalp hastalıkları, koroner kalp hastalıkları ile hipertansiyon başta olmak üzere kardiyolojik sorunların tümü, dünya standartlarında teşhis ve tedavi edilmekte, check-up programlarıyla özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireylerde erken dönemde tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

 

Güçlü Akademik Kadro

Academic Hospital hem kendi kadrosuyla hem de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nden gelen öğretim üyeleriyle güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Kardiyovasküler tıbbın olanaklarını en geniş yelpazede uygulayabilen donanımlı uzmanlarla tanı ve tedavi için doğru, bilimsel ve güvenilir bir adrestir. Yoğun Bakım Ünitesi ise 7 gün 24 saat deneyimli ve konusunda uzman personeliyle hizmet verilmektedir.

 

Çocuk Kardiyoloisi Bölümü

AcademicHospital’da yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda görülen kalp hastalıkları da tedavi edilmektedir. Academic Hospital Çocuk Kardiyolojisi Bölümü’nde 0-18 yaş arasındaki tüm bebek, çocuk ve ergenlerin doğumsal ve edinsel (sonradan oluşan kalp hastalığı) hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

 

Academic Hospital Kardiyoloji Bölümü’nde Yapılan Testler:

Treadmill Efor Testi

Kardiyolojik rahatsızlığın olup olmadığının tespitinde oldukça etkili bir yöntemdir. Efor testi sırasında koşu bandına çıkarılan hastadan yürümesi istenir. Bu yürüyüş sırasındaki hız ve eğim hekim tarafından ayarlanır. Treadmill testi; kişinin yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG’lerinin çekilmesi, tansiyonunun ölçülmesi yöntemiyle yapılan bir tetkiktir. Böylece kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip gelmediği, çeşitli kalp hastalıklarının olup olmadığı ve hipertansiyonun bulunup bulunmadığı test edilir.

Trans-Torasik Renkli Doppler Elektrokardiyografi

Ekokardiyografi, kalbin ses dalgaları yoluyla (ultrason) içyapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) aracılığıyla uygulanır. Transdüser, göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak, kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.

RitmHolter (24-48 saat EKG kaydı)

Kemere bağlanan küçük bir cihazdır. 3-4 adet kablosu, elektrotlar acılığıyla göğse tutturulur. Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken, cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder. Süre sonunda cihaz çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilir. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir.

Tansiyon Holter (24 saat kan basıncı kaydı)

Hastaların gün boyu tansiyonunun sık aralıklarla ölçülerek, tansiyon ve nabzı kaydetmesidir. Bu ölçümlerde önceden hipertansiyonu olmayan hastalarda erken teşhis sağlanabilir. Tansiyon holter ile hastaların gün boyu tansiyonlarının sık aralıklarla ölçülerek, gün içindeki aktiviteleri sırasında, uykuda, dinlenme esnasında, tansiyonu ve nabız sayısı kaydedilmektedir.

Hangi Hastalıklar Kardiyolojinin Alanına Girer?

Kardiyolojik hastalıklar, çok küçüklerden ileri yaşlara kadar tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de görülebilen kalp rahatsızlıklarıdır. Kalp ile ilgili sorunlar öncelikle nefes darlığı, göğüs bölgesinde sıkışma, vücudun sol bölgesinde ve çenede gerçekleşen ağrı ve uyuşmalarla belirti gösterebilmektedir. Doğuştan gelen kalp sorunları genellikle kalıtımsal veya yapısal bozukluklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sık rastlanan kardiyolojik sorunlardan bazıları şunlardır: Kalp yetmezliği, kalp krizi, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, aort hastalıkları, periferik damar hastalıkları, hiperlipidemi / dislipidemi.

Kalp Yetmezliği

Kalbin ana işlevi vücuda ihtiyaç duyduğu kanı pompalamasıdır. Fakat doğumdan gelen veya sonradan ortaya çıkan birtakım nedenlerden dolayı kalp bu işlevini yerine getiremez. Kalpteki yapısal bozukluklar, damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, kalp kapakçıklarının hasar görmesi gibi unsurlar kalp yetmezliğine neden olmaktadır.

Kalp Krizi

Tıp literatürüne miyokard enfarktüs olarak geçen kalp krizi, başta orta ve ileri yaştakiler olmak üzere herkesin karşılaşabileceği bir risktir. Türkiye gibi sigara kullanımının yüksek olduğu ülkelerde daha sık görülmektedir. Sigaranın yanı sıra hipertansiyon, halk arasında şeker olarak bilinen diyabet de kalp krizine neden olan diğer faktörlerdir. Göğüs bölgesinde ortaya çıkan şiddetli bir ağrı ve nefes alamama hissiyatıyla kendini gösterir ve acil müdahale yapılması gereken bir durumdur.

Koroner Arter Hastalığı

Kalp kası, koroner arter adı verilen damarlar sayesinde beslenir. Bu damarların sertleşmesi veya sağlıksız yiyecekler nedeniyle kolesterol seviyesinin yükselerek damarları tıkaması kalbin de yeterince beslenememesine neden olmaktadır. Damarlardaki tıkanıklık ve sertleşme nedeniyle yeterli oksijen alamayan kalp, işlevini yerine getiremez ve kalp yetmezliği riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Hipertansiyon

Kalp sağlığını etkileyen başlıca faktörlerden biri de hipertansiyondur. Normal koşullar altında ve 18 yaşını tamamlamış yetişkin bireylerde değer en fazla 120 mmHg yani 12, diyastolik değer ise en yüksek 80 mmHg yani 8 olmalıdır. Bu değerlerin üzerinde seyreden tansiyon, uzun vadede başta kalp olmak üzere birçok hastalığa yol açabilmektedir.

Kalp Ritmi Bozuklukları

Kalp atışlarının normalden az ya fazla olması aritmi, yani kalp ritmi bozukluklarının da habercisidir. Kalbin çok hızlı atmasına taşikardi; çok yavaş atmasına ise bradikardi denmektedir. 

Aort Damarı Hastalıkları

Aort vücudun en büyük atar damarıdır. Bu damarda meydana gelen genişleme, yırtılma veya daralma aortun işlevini yerine getirememesine neden olmaktadır.

Damar Sertliği

Vücudun fazla miktarda kolesterole maruz kalması, çeşitli hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Zaman içerisinde damar çeperinde biriken kolesterol, damarın sertleşmesine, dolayısıyla esnekliğini kaybetmesine vesile olur. Bu durum kalple ilgili birçok hastalığa yol açabilmektedir.   

Periferik Damar Hastalıkları

Damarların çeşitli nedenlerle sertleşmesi sonucunda atardamarda oluşan tıkanıklıklardır.

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalpte bulunan ve açılıp kapanarak gün boyu çalışan kapakların işlevlerini kaybetmesidir. Doğumdan itibaren görülebildiği gibi katılımsal özellikler, yaşlılık ve çeşitli enfeksiyonlar da kalp kapaklarının çalışmasını engelleyen faktörler arasındadır. 

Hiperlipidemi / Dislipidemi

Kişinin beslenme alışkanlığıyla direkt ilgili bir hastalıktır. Kolesterol ve kan lipidlerinin, kanda bulunması gereken orandan yüksek bir seviyeye ulaşması, uzun vadede çeşitli kalp hastalıklarının habercisi olabilir. Bu nedenle kişilerin yüksek yağ içeren besinlerden uzak kalması, düzenli yürüyüş ve spor yapması çok önemlidir.

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam