Mikroorganizmaların Enfeksiyon Hastalıklarına Etkisi

Mikroorganizmalar, insanlık tarihi boyunca etkisini hiç kaybetmemiş canlılardır. Gelişen tıp bilimi sayesinde daha kolay kontrol altında tutulması mümkün olmuşsa da hâlâ dünyayı ve insanlığı etkilemeye devam etmektedirler. Gözle görülemeyecek kadar küçük tek hücreli bu canlılar, geçmişte olduğu gibi bugün de salgınlara ve kitlesel ölümlere yol açabilmektedirler. Tüberküloz, çiçek, sıtma, veba gibi geçen yüzyılların en büyük salgınları, günümüzde yerini 

Covid-19 salgınına bırakmıştır. Bu durum, aralarında mantarlar, bakteriler, küfler, algler, protozoaların bulunduğu mikroorganizmalarla virüslerin gelecek yüzyıllarda da insan sağlığı üzerinde etkili olacağının göstergesidir. Bu da Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nün,Mikrobiyoloji birimleriyle birlikte insan sağlığına ilişkin ne derece önemli çalışmalar gerçekleştirdiğinin bir kanıtıdır.

 

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Akut veya kronik birçok hastalık Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nün ilgi alanına girmektedir. Bakteriyel, viral, fungal ve paraziter hastalıklar başta olmak üzere birçok mikroorganizmanın neden olduğu enfeksiyonun tanı ve tedavisi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde yapılmaktadır. Bazı enfeksiyon hastalıklarının bulaş riski taşıdığı da göz önünde bulundurulduğunda,doğru tanı ve tedavi yöntemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Enfeksiyon hastalıkları, bulaşıcı olması nedeniyle doğru teşhis koymanın ve en uygun tedaviyi uygulamanın son derece önemli olduğu bir alandır. Birçok enfeksiyon hastalığının benzer semptomlar göstermesi, hekim tarafından gerçekleştirilen muayenenin yanı sıra farklı tetkikleri de gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla hekim, tanı koyabilmek amacıyla hastanın akciğer röntgeninin yanı sıra kan, idrar, dışkı, balgam, doku testlerinin sonuçlarını görmek isteyebilmektedir. Bu tahliller sonucunda hastanın tedavisinin hastane koşullarında mı, yoksa evinde mi devam edeceğine karar verilmektedir.

 

Academic Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü

AcademicHospital Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde; koronavirüs (Covid-19), ateşli ve ağrılı hastalıklar, soğuk algınlığı, grip, hepatit A, hepatit B, hepatit C, AIDS ve diğer viral hastalıklar, Lyme, tifo, brusella, ishal, besin zehirlenmesi, döküntülü hastalıklar, kemik, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, paraziter hastalıklar, sistemik mantar enfeksiyonları, tüberküloz ve menenjit gibi bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri, alanında uzman ve deneyimli doktorlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Enfeksiyon Hastalıkları Hangileridir?

Birçok enfeksiyon hastalığı bulunmaktadır, en sık rastlananlar ise şunlardır:

Ateş ve Ağrılı Hastalıklar:

İnsan vücudundaki ısı değeri, normal koşullar altında 37,8 santigrat derecedir. Bu değerin yükselmesi ve uzun süre normal değere dönmemesi, vücutta bir sorun olduğuna işarettir. Diğer bir ifadeyle ateş, bir uyaran nedeniyle ortaya çıkmakta ve uyaran ortadan kalktığında olması gereken değere geri dönmektedir. Yüksek ateş hastada şiddetli titremeye ve/veya üşümeye de yol açabilmektedir. Kimi vakalarda yüksek ateşin iki-üç hafta kadar sürdüğü görülmekte ve bu süreçte hekimler, bir yandan altta yatan nedeni bulmaya diğer yandan da ateşi kontrol altına almaya çalışmaktadırlar. 

Soğuk Algınlığı ve Grip:

Enfeksiyon Hastalıkları hekimlerinin en sık karşılaştığı hastalıkların başında soğuk algınlığı ve grip vakaları gelmektedir. Özellikle de mevsim geçişlerinde ve kış aylarında bu vakalar ciddi oranda artmaktadır. Sağlık okuryazarlığının az olduğu toplumlarda çok fazla önemsenmeyen bu hastalıklar, dünya genelinde her yıl binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olabilmektedir. Ateş, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteren grip, bulaşıcı olması nedeniyle bir anda birçok kişiyi etkileme özelliğine de sahiptir. 

Hepatit:

Karaciğerin mikrobik veya toksik nedenlerle iltihaplanmasıyla oluşan hepatit, hastalığa neden virüs tiplerine göre hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D ve hepatit E olarak sınıflandırılmaktadır. Bulaşıcı olma özelliğine sahip olan hepatit; iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, göz aklarında sararma gibi belirtiler verebildiği gibi hiçbir belirti göstermeksizin de var olabilmektedir.  Tedavi edilmediği takdirde başta karaciğer olmak üzere birçok organın zarar görmesine neden olabilmektedir. 

AIDS:

“AcquiredImmuneDeficiencySyndrome” tanımlamasının, Türkçe ifadesiyle Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu’nun kısaltılmış hali olan AIDS, bundan bir süre önce çağımızın en önemli bulaşıcı hastalıkları arasında gösterilmekteydi. HIV virüsünün sebebiyet verdiği AIDS, çeşitli enfeksiyonlar veya kanser nedeniyle zayıf düşen bağışıklık sisteminde etkili olan bir hastalık. Daha çok genç erkeklerde rastlanan bu hastalığın kan ve cinsel yollarla bulaşması, kadınlarda anneden bebeğe geçme riski taşıması gibi birçok faktör AIDS’in tedavisinin sadece hasta için değil, onun çevresindekiler için de ne derece gerekli olduğunu kanıtlamaktadır. 

Yumuşak Doku Enfeksiyonları:

Enfeksiyon Hastalıkları bölümlerine başvuranların önemli bir bölümünde rastlanan yumuşak doku enfeksiyonu, cildi, kasları ve diğer yumuşak dokuları etkileme riski bulunan ve bu nedenle acil tedavi gerektiren bir hastalıktır. 

Lyme: 

Kene ısırması sonucunda oluşan Lyme hastalığının tipik semptomları ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve deride dökülmelerdir. Tedavisi yapılmadığı takdirde enfeksiyon eklemlere, sinir sistemine ve kalbe yayılabilmekte, dolayısıyla ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. 

Tifo, Bruselloz, Tüberküloz:

Hayvanlardaki ve/veya hayvansal ürünlerdeki bazı bakterilerin bulaş yoluyla insanlara geçmesiyle meydana gelen bu hastalıklar, vücudun genelinde hissedilen ağrılar, yüksek ateş, halsizlik ve kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. 

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam