Neden Çocuk Ürolojisi Var?

Çocukların ürolojik yapılarının erişkinlerden farklı olması, onlara özgü tanı ve tedavi tekniklerinin gelişmesi ihtiyacını doğurmuştur. Pediatrik Üroloji;doğumdan önce başlayarakbebekler, çocuklar ve ergenlerde ürolojik hastalıkların teşhisi, önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunu kapsar.Yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hidrosel, inmemiş testis, sünnet, hipospadias gibi hastalıkların tedavileri Çocuk Ürolojisi bölümlerinde gerçekleştirilir.

 

Academic Hospital Çocuk Ürolojisi Bölümü

Academic Hospital Çocuk Ürolojisi Bölümü’nde; yenidoğan döneminden başlayarak çocukluk dönemi boyunca tüm ürolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takibiyle ilgilenilmektedir. En sık rastlanan durumlar olan çocukta penis bozuklukları (mikropenis, gömük penis, fimozis, hipospadias, epispadias anomalileri gibi), spinabifida ile ilgili mesane bozuklukları, böbreğe idrar kaçağı (vezikoüreteral reflü), idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, gece altını ıslatma ve çocukluk dönemi taş hastalıklarının gerekli tedavi (cerrahi-medikal) ve takibi, bu alanda uzman ve deneyimli hekimler tarafından yapılmaktadır.

 

Çocuk Ürolojisi’nde Bir Referans Merkezi

Çocukluk çağı işeme bozuklukları (idrar kaçırma, gece altını ıslatma, idrar yapamama vb.) Academic Hospital Çocuk Ürolojisi Bölümü’nün en çok tedavi ettiği rahatsızlıklardır. Bu çocukların özellikle ürodinamik incelemeleri konusunda Academic Hospital bir referans merkezdir. Nörojenik mesaneli çocuklarda mesane kapasitesini büyütme işlemi olarak mesane içi botoks uygulamaları ve mesane büyütme operasyonları başarıyla uygulanmaktadır.

 

Çocuk Ürolojisi’nin Hizmet Verdiği Alanlar

 • Çocuklarda idrar kaçırma
 • Spina Bifida kaynaklı idrar kaçırma
 • Çocukluk çağı işeme bozuklukları
 • Çocukta penis bozuklukları (mikropenis, gömük penis, fimozis, hipospadias, epispadias anomalileri)
 • İnmemiş testis
 • Çocukta Hematüri
 • Sünnet
 • Hidrosel
 • Spermatik Kordon Kisti
 • Epididimoorşit (testis iltihabı)
 • Varikosel
 • Kasık fıtığı
 • Böbrek kistleri, tümörleri ve taşları
 • Vezikoüreteral reflü
 • Mesane enfeksiyonları ve taşları
 • Testis tümörleri

 

Çocuklarda Bu Belirtilere Dikkat!

Çocuklardaki ürolojik rahatsızlıkların büyük çoğunluğu sinsi seyreder ve belirti vermezler. Ancak aşağıdaki şikâyetler olması durumunda, ailelerin dikkatli davranarak çocuğunu bir Çocuk Ürolojisi uzmanına götürmesi, ileride ortaya çıkabilecek çok daha ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesini sağlayabilir:

-Çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek

- Karın ağrıları

- İdrarda kan olması

- İdrar kaçırma

- Erkek çocuğun üreme organlarında anatomik bozukluklar

Bölüm Doktorlarımız

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam