Misyonumuz

 • Academic Hospital hasta ve hasta yakını memnuniyetini ilke edinmiş, alanında uzman, geniş ve istikrarlı akademik kadrosuyla kaliteli hizmet sunan çağdaş bir sağlık kuruluşudur.
 • Topluma, tanı ve tedavinin her aşamasında uluslararası standartlarda hizmet sunma sorumluluğuyla hareket etmektedir.
 • Academic Hospital ekibinin her bir mensubu, bu görev bilincinin ve etik değerlere saygısının gereği olarak, mesleki birikimini doğru tanı ve tedaviyi en kısa sürede sağlamak için kullanmaktadır.
 • Tıbbi yaklaşımlarla edindiği birikimini; mükemmeliyet ve kalite odaklı bir yaklaşımla, etik ve güvenilir bir ilişki anlayışıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmak suretiyle tıp biliminin gelişimine katkı sağlamayı ilke edinmiştir. Ayrıca Vakıf aracılığıyla tıp eğitimine ve araştırmalarına destek vermektedir.
 • Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumu tıptaki gelişmelerden haberdar eden Academic Hospital, toplum sağlığını tehdit eden etkenler hakkında verdiği bilgiyle sağlıklı bir toplum oluşmasına katkı sunmaktadır.
 • Geri dönüştürülebilir atık malzemelerin tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasını esas alan çevre dostu bir yaklaşımla hareket etmektedir.

Vizyonumuz

 • Hasta beklenti ve ihtiyaçlarını yüksek bir sorumluluk anlayışıyla karşılamak, yeniliklere açık olmak, Türkiye’nin öncü akademik özel hastanesi olma bilinciyle sağlık alanındaki uluslararası gelişmeleri eş zamanlı olarak topluma sunmaktır.
 • Etik ilkelerden ödün vermeden, seçkin, istikrarlı tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla sağlık hizmetini uluslararası kalite standartlarında sunmak ve sağlık sektöründeki saygınlığımızı sürdürmektir.

 

Değerlerimiz

 • Bireye özel, bütüncül ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Takım çalışmasını sağlamak,
 • Etkin iletişim kurmak,
 • Çalışanların verilen kararlara katılımını sağlamak,
 • Verilen bakımı standardize etmek,
 • Hasta ve ailesinin haklarını bilmek ve diğer çalışanların haklarına saygılı olmak

 

Yönetim Politikamız

 • Çağdaş, bilimsel, güncel, etik ve yasalara uygun sağlık hizmeti sunmak,
 • Dünya standartlarında hizmet sunan, kaliteli hastane ünvanını her zaman taşımak,
 • Organizasyonel gelişim ile multidisipliner çalışma sağlanarak öğrenen ve öğreten hastane (kurum) olmak,
 • Hasta odaklı bir yaklaşımın üst yönetimimiz ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak. Bu çerçevede hasta ve hasta yakınlarının her türlü şikayetlerini en üst düzeyde ve öncelikle ele almak, tüm şikayetleri dikkate alarak ivedilikle çözmek ve şikayete konu olan uygulamaları iyileştirmek,
 • Hizmetlerimizi sürekli ölçerek ve analiz ederek, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde iyileştirmek,
 • Akademik kadromuzla hem çalışanlarımız hem de hasta ve yakınlarımızı sürekli eğitim ile desteklemek,
 • Hasta hakları konusunda en üst seviyede hasta güvenliğini sağlamak,
 • En üst düzeyde bilimsel ve kaliteli hizmet sunan bir kurum olarak çalışanlarımızın, hasta ve yakınlarının sağlık ve güvenliğini tehdit eden tüm risklerin ve kazaların azaltılması için planlı ve sistematik faaliyetler yürütmek,
 • Entegre Yönetim Sistemi anlayışımız çerçevesinde; çevrenin korunması, çalışan, hasta ve yakınlarının güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyulması için gereken her türlü takip ve iyileştirmenin yapılması, bu çerçevede amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi için üst yönetim tarafından her türlü desteğin sağlanması ve gerekli iyileştirici faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Çevreyi koruma konusunda sorumluluk sahibi, hassas bir kurum olarak her türlü atıklarımızı ve çevresel kirliliği azaltmak,
 • Geri dönüştürülebilir atık malzemelerin tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasını esas alan çevre dostu bir yaklaşımla hareket etmektir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Academic Hospital Kalite Yönetim Direktörlüğü, entegre yönetim sistemi anlayışı ve sağlık bakanlığı standartları doğrultusunda çalışmalarını yürüten, tüm birimlerini bağımsız olarak değerlendiren ve takip eden, sürekli kalite iyileştirme felsefesini amaç edinerek ekibini sisteme dahil ederek  çalışmalarını sürdüren,  dünya standartlarında hizmet sunan ve  kaliteli hastane ünvanını her zaman taşımayı hedefleyen bir  kalite yönetim anlayışına sahiptir.

Bu bağlamda Kalite Politikamız,

 • Tüm süreçlerde; hastaların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve tercih edilen bir kurum olmak,
 • Çalışan güvenliğini ve çalışan memnuniyeti arttırmaya çalışmak,
 • Ulusal ve uluslar arası hedefler doğrultusunda hasta güvenliğini sağlamak ve hasta memnuniyetini arttırmaya çalışmak,
 • Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Tanı ve tedavinin her aşamasında uluslararası standartlarda hizmet sunma sorumluluğuyla hareket etmek,
 • Tedavinin her aşamasında kanıta dayalı tıbbi uygulamalar ile ve etik değerlere uygun olarak hastalara yaklaşım sağlamak,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmak,
 • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Hasta beklentilerini anlamak ve beklentilerin üzerinde hizmet sunmak ve sürekli gelişim içinde olmak,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. 

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam