Üroloji Nedir?

Üroloji;erkeklerde üriner (idrar yolları) ve genital sistem kadınlarda ise üriner sistem ile ilgili anatomi, fizyoloji, patofizyoloji, hastalıkların patogenezi ve tıbbi-cerrahi tedavisine kadar her şeyi incelemekten sorumlu tıp dalıdır. Ürolojinin tedavi ettiği hastalıklar aşağıdaki organ ve yapılarla ilgilidir:

 • Böbreküstü bezi
 • Böbrek (morfolojik ve obstrüktif yönler)
 • Retroperiton ve lomber bölge
 • Üreterler
 • Mesane
 • Prostat
 • Seminal yol
 • Üretra
 • Pelvik taban yapıları
 • Penis, skrotum, testisler ve epididim

Üroloji ile tedavi edilen hastalıkların tedavisi farklı tipte ilaçlar kullanılarak ve açık, laparoskopik, endoskopik operasyonlar ya da radyolojik yöntemlerle yapılabilir.

 

Bu şikâyetler varsa üroloji bölümlerine gidilmeli:

Ürolojik sorunlar son derece önemlidir; kişi ileriki yaşamını da göz önünde bulundurarak belirtileri ciddiye almalı ve aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçını kendisinde görüyorsa, Üroloji hekimine başvuruda bulunmalıdır. Ürolojik sorun yaşayanlarda yaygın olarak şubelirtilere rastlanmaktadır:

 • Sık idrara çıkma
 • İdrar kaçırma
 • İdrar yapma zorluğu,
 • İdrar yaparken ağrı veya yanma,
 • İdrarda kan veya diğer akıntı,
 • Ateş, Titreme,
 • Bel veya alt batın ağrısı,
 • Cinsel organlarda ağrı.

 

Academic Hospital Üroloji Bölümü

Academic Hospital Üroloji Bölümü’nde hem kadın ve erkek erişkin hem de pediatrik hastaların ürolojik değerlendirmeleri ve tedavileri yapılmaktadır. Bölümde ayrıca tüm ürolojik kanser ameliyatları endoskopik olarak, gerektiğinde ise açık yöntemle gerçekleştirilmektedir.

Androloji Bölümü’nde (Cinsel İşlev Bozuklukları Değerlendirme ve Tedavi Merkezi); Cinsel İşlev Bozuklukları, infertilite (kısırlık) gibi problemlerin tedavileri medikal ve gerektiğinde cerrahi uygulamaların en yeni teknikleriyle yapılmaktadır.

Endoüroloji Bölümü’nde ise üriner sistem taş hastalıkları, endoskopik ve lazer yöntemleri kullanılarak tedavi gerçekleştirilmektedir.

 

Prostat ameliyatları:

TUR – Prostatektomi:

İyi huylu prostat büyümesinde (Benign Prostat Hiperplazisi-BPH) en sık kullanılan, en eski ve altın standart olarak kabul edilen cerrahi yöntemdir.

Plazma Kinetik TUR Prostatektomi:

Günümüzde iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan, klasik TUR- Prostatektomi yönteminin en güncel ve gelişmiş tekniğidir. Bu yöntem de altın standart olarak kabul edilmektedir.

Açık Prostat Ameliyatları:

Prostat kanserinde yapılan açık ameliyat tekniklerini kapsar. Bunlar; açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi olarak üç gruba ayrılır.

 

Üroloji Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Üroloji tarafından en sık tedavi edilen hastalıklar böbrek taşları, tümörler (iyi huylu veyakötü huylu) ve idrar kaçırma ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. İdrar yolunun belirli bir seviyesinde taş oluşumu, idrar yolunda daralma, böbrek ve idrar yolu malformasyonları, üreteropelvik bileşke darlığı, nörojenik mesane hastalıkları, inmemiş testis, prostat hastalıkları (prostatik kanser, iyi huylu prostat hipertrofisi veya hiperplazisi, prostatit), cinsel işlev bozuklukları, kısırlık, penis bükülmesi ve eğriliği, hidrosel ve varikosel ve kadınlarda bazı pelvik taban sorunlar da ürologların sıkça karşılaştığı sorunlardır. Kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda farklı ürolojik sorunlar görülür:

 

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Semptomların olup olmamasına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. Semptom olmadan yani ateş halsizlik gibi sistemik belirtiler ya da idrar yaparken ağrı veya yanma olmaksızın idrarda bakteri bulunması asemptomatik bakteriüridir.

Semptomatik idrar yolu enfeksiyonu ise idrar yaparken ağrı veya yanma, sık idrara çıkma, üriner tenesmus (rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen ağrılı idrar yapma veya defekasyon duygusu) ve ateş- yan ağrısı gibi değişen belirtilere sahiptir.

Enfeksiyonun anatomik konumuna bağlı olarak da idrar yolu enfeksiyonları ayrıca üst idrar yolu enfeksiyonları (böbrek ve üreter) ve alt idrar yolu enfeksiyonları (akut sistit, akut veya kronik bakteriyel prostatit, üretrit) olarak ayrılabilir.

Böbrekleri tutan idrar yolu enfeksiyonu akut piyelonefrit adını alır ve idrar yolu enfeksiyonlarının en tehlikelisidir. Ateş, yan ağrısı ve halsizlik ile seyreder. Eğer tedavi edilmez ise böbrek kaybı ile sonuçlanabilir. Yaşlı, diyabetik ya da bağışıklık sistemi düşük hastalarda ise sepsise yol açarak hayati tehlike yaratabilir.

 

İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma, idrarın vücudu istemsiz terk tetiği tüm durumları içerir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda gözükse de kadınlarda erkeklere oranla daha sık izlenir. Yaşam kalitesini ciddi derecede bozan bir durumdur. Yaşlanma ile görülme sıklığı artar ve bu nedenle maalesef hastalar tarafından yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak algılanabilmektedir. Halbuki, idrar kaçırma yaşlanmanın doğal sonucu değildir ve tedavisi mümkündür. İdrar kaçırmanın birden fazla türü, bunların her birinin farklı nedenleri ve tedavileri vardır. En sık idrar kaçırma tiplerinden biri engellenemeyen ani sıkışma hissi ile hastanın tuvalete yetişemeyerek idrar kaçırmasıdır. Sıkışma idrar kaçırma adını alır. Tedavisi çoğunlukla mesane kasını gevşeten ve böylece mesane kapasitesini artıran ilaçlar ile gerçekleşir. Öksürürken, gülerken, hapşırırken veya koşarken idrar kaçırma ise stres idrar kaçırma adını alır. Tedavisi için çoğunlukla cerrahi yöntemler gereklidir.

 

Erkek İnfertilitesi

Kısırlık, cinsel ilişkiye girdikten bir yıl sonra nedeni ne olursa olsun gebeliğin sağlanamamasıdır. Üreme dönemindeki çiftlerin yaklaşık yüzde 10-15'ini etkiler. Kısır erkeklerde sperm oluşumu, konsantrasyonu veya taşınmasında eksiklikler olabilir.

 

Erektil Disfonksiyon

Eski tabiri ile iktidarsızlık olarak bilinen erektil disfonksiyon sertleşme bozukluğu adını da almaktadır. Bir erkeğin tatmin edici bir cinsel ilişki için gerekli ereksiyona sahip olamaması veya bunu sürdürememesidir. 40 yaş üstü erkeklerin yüzde 50'sini etkiler, yaşam kalitesini önemli ölçüde bozar, bu yaşlardaki hastalarda sık görülen bir sorundur ve birçok nedeni olabilir.

 

Prostat

Prostat yalnız erkeklerde bulunan ve mesane çıkışında idraryolunu çepe çevre saran kestane büyüklüğünde bir salgı organıdır. En sık görülen prostat hastalığı iyi huylu prostat büyümesi ya da benign prostat hiper plazisidir (BPH).  Prostat her erkekte yaş ile büyür ve bazen bu büyümeidrar yolunun tıkanmasına neden olur, idrarın mesaneden dışarı atılmasını zorlaştırır. Gece idrara kalkma, sık idrar, idrar akışında zayıflama, kesik i,şeme,sıkışma ve idrar kaçırma gibi şikayetlere neden olabilir. Hatta zamanında tedavi edilmez ise böbrek kaybına dahi neden olabilir. Prostatitise prostat bezini iltihabıdır. Ateş ve idrar zorluğuna neden olabilir. Prostat kanseri ise prostat bezinin kanserini ifade eder. Erken tanısı hayat kurtarır. Erken tanı için ailesinde prostat kanseri olan erkekler için 40 yaşından sonra olmayanşar içinde 50 yaşından sonra rutin yıllık prostat muayenesi gereklidir.

 

Onkolojik Üroloji

Üriner sistemdeki tümörlerin incelenmesi ve teşhisi ile ilgilenen üroloji dalıdır. En sık prostat, böbrek, testis ve mesane kanseri olan hastaların tedavisiyle ilgilenir.

Prostat Kanseri Belirtileri:

Prostat Kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermez. Ancak kanser ilerlediğinde aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:

 • Dizüri (idrar yaparken ağrı veya yanma)
 • Sırtın lomber bölgesinde ağrı
 • Hematüri (kanlı idrar)
 • Kaşeksi (aşırı kilo kaybı, deri altı yağ dokusundaki azalma, kas kütlesinde azalma ve hatta iç organlarda küçülme, derideki değişiklikler, saç dökülmeleri)

Böbrek Kanseri Belirtileri:

Böbrek kanseri de erken dönemde belirti vermez. Hastalık ilerlediğindeaşağıdaki belirtiler ortaya çıkar.

 • Yan ağrısı, hematüri
 • Kilo kaybı
 • Ateş
 • Arteriyel hipertansiyon
 • Hiperkalemi (kandaki potasyum seviyesinin gerekenden yüksek seviyede olması)
 • Gece terlemeleri

Mesane Kanseri Belirtileri:

Mesane kanseri erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür ve sigara bilinen en önemli risk faktörüdür.

 • İdrarda kan olması (hematüri): En sık görülen mesane kanseri belirtisidir. Bu bazen gözle görülebilen yani makroskopik kanama şeklinde olur. Özellikle pıhtılı ağrısız makroskopik hematüri mesane kanserini düşündürür. Bazen de mikroskobik hematüri yani gözle görülmeyen ancak idrar tahlilinde saptanan kanama şeklindedir.
 • Dizüri, idrar aciliyeti, idrar sıklığında artış gibi irrite edici mesane semptomları
 • Pelvik veya kemik ağrısı, alt ekstremite ödemi veya yan ağrısı (hastalığı ilerlemiş hastalar)
 • Fizik muayenede ele gelen kitle(hastalığı ilerlemiş hastalar)

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam