İlgi Alanları
 • Böbrek taşları
 • Onkolojik Üroloji
 • Laparoskopik Ürolojik Ameliyatlar
 • Prostat Kanserleri
 • Böbrek Tümörleri
 • Mesane Tümörleri
Eğitim
 • 1991
  Tıp Fakültesi
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  Doktor
 • 1996
  Uzmanlık Eğitimi
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Üroloji Uzmanı
 • 2004
  Doçent
  Üroloji Uzmanı
 • 2010
  Profesör
  Üroloji Uzmanı
Mesleki Kuruluşlar
 • Amerika Üroloji Derneği Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • Avrupa Üroloji Derneği
 • Endoüroloji Derneği(Uluslararası)
 • Türk Üroloji Derneği
 • İstanbul Endoüroloji Derneği
 • Üroonkoloji Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • 1.Akdaş A, Dillioğlugil Ö, Çevik İ, İlker Y: Impact of prostate specific antigen density in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma: Preliminary results. Eur. Urol. 25: 299-303, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 2. R.Ahıskalı, Y.Alican, G.Ekicioğlu, İ.Çevik, S.Küllü, A.Akdaş. Evaluation of three different AgNOR counting methods in advanced carcinoma of the prostate. The Prostate 26: 105-110, 1995. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 3. Akdaş A, Tarcan T, Türkeri L, Çevik İ, Biren T, Gürmen N: The diagnostic accuracy of digital rectal examination (DRE), transrectal ultrasound (TRUS), prostate specific antigen (PSA) and PSA density (PSAD) in prostate carcinoma (PCA). Br J Urol; 76:54-56, 1995. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 4. Akdaş A, Tarcan T, Türkeri L, Çevik İ, Biren T, İlker Y: The impact of prostate specific antigen density (PSAD) in predicting prostate cancer (PCa) when serum prostate specific antigen levels are less than 10 ng/ml. Eur Urol 29:189-192, 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 5. L.Türkeri, İ.Çevik, Y.İlker, A.Akdaş. Indwelling ureteral stents as definitive therapy for distal ureteral calculi. (Letters to the Editor). J Urol; 155: 290, 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 6. Çevik İ, Türkeri L ,Özveri H, İlker Y, Akdaş A: Short term effect of digital rectal examination on prostate specific antigen levels: A prospective study. Eur Urol. 29: 403-406, 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 7. İ.Alkan, L.Türkeri, T.Biren, İ.Çevik, A.Akdaş: Volume determinations by transrectal ultrasonography in patients with benign prostatic hyperplasia: Correlation with removed prostate weight. Int Urol Neprol;28(4): 517-523, 1996 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 8. A.Akdaş, İ.Çevik, T.Tarcan, L.Türkeri, G.Dalaman, K.Emerk: The role of free prostate specific antigen in the diagnosis of prostate cancer. Br. J of Urol : 79: 920-923, 1997. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 9. L.N.Turkeri, M.L.Erton, İ. Çevik, A.Akdas: Impact of the expression of epidermal growth factor, transforming growth factor alpha, and epidermal growth factor receptor on the prognosis of superficial bladder cancer. Urology : 51(4), 645-649, 1998. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 10. İ. Çevik, B.Özveren, Y.İlçöl, Y.İlker, K.Emerk, A.Akdaş: The effects of single-shot and twin-shot shock waves in shock wave lithotripsy on urinary enyzme levels. J Endourology, 13(6): 403-8, 1999. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 11. A.R.Kural, E.R.Coşkuner, İ.Çevik: Holmium laser ablation of recurrent strictures of urethra and bladder neck: Preliminary results. J Endourology, 14(3): 301-4 , 2000. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 12. İ.Çevik, H.Özveri, Ö.Dillioğlugil, A.Akdaş: Lack of effect of intrarectal lidocaine for pain control during transrectal biopsy: A randomized prospective study. Eur Urol, 29:189-192, 2002. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 13. H.Özveri, İ.Çevik, Ö.Dillioğlugil, A.Akdaş: Transrectal periprostatic lidocain injection anesthesia for transrectal prostate biopsy : a prospective study. Prostate Cancer and Prostatic Diseases 6, 311-314, 2003 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 14. Cevik I, Dillioğlugil O, Zisman A, Akdas A: Combined “periprostatic and periapical” local anesthesia is not superior to “periprostatic” anesthesia alone in reducing pain during Tru-Cut prostate biopsy.Urology. 68(6):1215-1219, 2006. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 15. I.Cevik,H.Özveri,A.Akdaş,O.Dillioğlugil: Asymptomatic Retained Surgical Gauze Towel Diagnosed 32 Years After Nephrectomy Int.Urol Nephrol 40:885-888, 2008. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 16. İ. Cevik, Dillioğlugil O, Akdas A, Siegel Y.: Is Stent Placement Necessary after Uncomplicated Ureteroscopy for Removal of Impacted Ureteral Stones?. J Endourology,24 (8):1263-7): 2010. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 17. Levend Ozkan, Ali Saribacak, Cem Taneri, Cuneyd Ozkurkcugil, Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil. A New Technique –“Lipocorticoplasty”- for the Closure of Partial Nephrectomy Defects and its Comparison with the Standard Technique. Int Urol Nephrol. Sep;43(3):737-42.,2011. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 18. Koprulu S, Cevik I, Unlu N, Dillioglugil O. Size of the transrectal ultrasound probe makes no difference in pain perception during TRUS-Bx under adequate local anesthesia. Int.Urol Nephrol Feb;44(1):29-33.,2012. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 19. E.Coskuner, I Cevik, Dillioglugil O. A. Akdas. In the Cystoscopic Follow-up of Non-muscle Invasive Transitional Cell Carcinoma NMP-22 Works for High Grades, but Unreliable in Low Grades and Upper Urinary Tract Tumors Int.Urol Nephrol Kabul edildi. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 20. E.Coskuner, T. Ozkan, A. Karakose, O Dillioglugil , I Cevik,. Impact of the quadrivalent HPV vaccine on disease recurrence in men exposed to HPV infection: a randomized study. Journal of Sexual Medicine. Kabul edildi. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 21. E.Coskuner,, T. Ozkan, S.Koprulu, O Dillioglugil , I Cevik. The role of the bipolar plasmakinetic turp over 100 gram prostate in the elderly patients. Int Urol Nephrol. Kabul edildi. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • 1. Çevik İ, İlker Y, Alican Y, Şimşek F, Akdaş A: Derin ven trombozu. Üroloji Bülteni. 5: 10-16, 1994 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 2. Alican Y, Çevik İ: Prostatektomi öncesi üriner sistemin radyolojik olarak incelenmesi her hastada gerekli mi? Medikal Dergi 102: Eylül, pp 58-59, 1994 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 3. Çevik İ, İlker Y, Alican Y, Akdaş A: ESWL’nin böbrek üzerine etkilerini nasıl monitorize edebiliriz? Üroloji Bülteni. 6: 5-10, 1995 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 4. H.Gündeş, O.Güven, İ.Çevik, S.Küllü: Yüksek enerjili şok dalgalarının immatür kortikal kemik ve periost üzerinde in vivo etkileri: Hacettepe Ortopedi Dergisi, 7: 3, 140-146, 1997 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 5. İ. Çevik, H.Özveri, S.Yücel, L.Türkeri, A.Akdaş: Benign Prostat Hiperplazisi’ne bağlı alt üriner sistem semptomlarının medikal tedavisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 21: 223-228, 2001 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 6. K.Çam, H.Özveri, İ.Çevik, L.Türkeri, A.Akdaş: Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biopsisinin komplikasyonları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 21:4, 282-285, 2001 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 7., A.Akdaş, H.Özveri, İ.Çevik : Hormona dirençli prostat kanserinin tedavisinde yenilikler. Aktüel Tıp Dergisi Cilt 7 Sayı 7, 71-74, 2002 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 8. H.Özveri, İ.Çevik,: Prostat kanserinde androjen supresyonu-osteoporoz ilişkisi ve tedavide bifosfanatların rolü. Üroonkoloji Bülteni 3: 2-6, 2003 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 9. İbrahim Çevik, Olcay Çiçekler, Özdal Dillioğlugil: Metastatik Böbrek Tümörlerinde Kemoterapi ve İmmünoterapi. Türkiye Klinikleri , Cerrahi Tıp Bilimleri: Üroloji , Üroonkoloji özel sayısı. Cilt/Vol 1, Sayı/No 9, 2005 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 10. İbrahim Çevik, Özdal Dillioğlugil, Atıf Akdaş: Metastatik Prostat Kanserinde Hormonal Tedavi. Türkiye Klinikleri , Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Cilt/Vol 1, Sayı/No 9, 2005 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 11. İbrahim Çevik, Özdal Dillioğlugil: Sıcak basması (hot flush) nedir ve nasıl baş edilir? Üroonkoloji Bülteni. Sayı 2: 53-56, Haziran 2010. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 12. İbrahim Çevik, Atıf Akdaş: Metastatik böbrek tümörü tedavi algoritması. Endoüroloji Bülteni. Sayı 11: 50-52, Eylül 2010 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 13, E.R.Coşkuner, İ.Çevik, Benign Prostat Hiperplazisinin Minimal İnvaziv Tedavisinde Güncel Yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2012; 5(1):34-43 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 14. Enis Rauf Coşkuner, Burak Özkan, İbrahim Çevik. Lokalize Hastalıkta Farklı Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırması: Açık Radikal Prostatektomi Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi. Kanser Gündemi-Prostat Kanseri. Volume : 1 / 2 , Nisan 2013 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK

Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • 1. A.Akdaş, İ.Çevik: Prostat Spesifik Antijen: Editör: Haluk A.Özen, Hakan Özkardeş. Benign Prostat Hiperplazisi. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 112-124, 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 2. A.Akdaş, İ.Çevik , H.Özveri, Ö.Dillioğlugil.: Metastatik mesane kanserinde tedavi prensipleri. Mesane tümörlerinde tanı ve tedavi. Üroonkoloji Derneği Yayınları-1, İstanbul, 129-147, 2003 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 3. İ.Çevik, H.Özveri, Ö.Dillioğlugil: Metastatik prostat kanserinde androjen hormon ablasyonu ve yan etkilerinin tedavisi. Prostat Kanseri Tanı ve Tedavi Kitabı Üroonkoloji Derneği Yayınları-2, İstanbul, 153-185 , 2004 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 4. H.Özveri, İ.Çevik, A.Akdaş: Hormona dirençli prostat kanserinde tedavi yaklaşımları: Sekonder hormonal tedaviler, kemoterapi, hedeflenmiş tedaviler (targeted therapy), bifosfanatlar. Prostat Kanseri Tanı ve Tedavi Kitabı Üroonkoloji Derneği Yayınları, İstanbul, 203-231 , 2004 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 5. H.Özveri, İ.Çevik, A.Akdaş: Organa sınırlı ve lokal ileri evre prostat kanserinin tedavisinde radyoterapi + hormonal tedavinin yeri. Üroloji Editörler: Erözenci NA, Ataus S: Prof. Dr. Vural Solok’a Armağan 2004, İstanbul, 193-201 , 2004 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 6. Dillioğlugil Ö, Çevik İ: Prostat Kanserinde Tanı ve Evrelendirme; Özen H, Türkeri L (Editörler): Üroonkoloji Kitabı, Cilt 1, s. 609-622, Ankara, 2007. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 7. Akdaş A, Çevik İ, Dillioğlugil Ö: Metastatik prostat kanserinde hormonal tedavi; Özen H, Türkeri L (Editörler): Üroonkoloji Kitabı, Cilt 2, s. 863-880, Ankara, 2007. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 8. İ.Çevik A.Akdaş, Mesane Hastalıkları. Yeşim Gökçe-Kutsal, Dilek Aslan (editörler) Temel Geriatri Cep Kitabı, Bölüm 6, 721-727, 2007 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 9. A.Akdaş İ.Çevik, , Prostat Hastalıkları. Yeşim Gökçe-Kutsal, Dilek Aslan (editörler) Temel Geriatri Cep Kitabı, Bölüm 6, 729-734, 2007 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 10. A.Akdaş İ.Çevik, Benign Prostat Hiperplazisi. K.Anafarta, Y.Bedük, N.Arıkan(editörler) Temel Üroloji, Bölüm 17, 855-870,2007 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 11. A.Akdaş, İ.Çevik, Benign Prostat Hiperplazisi. K.Anafarta, Y.Bedük, N.Arıkan(editörler) Temel Üroloji Cep Kitabı, Bölüm 13, 618-624, 2008. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 12. Alp Özkan, Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil. Kurtarma (Salvage) radikal prostatektomisi. N.Aydın Mungan, Bülent Akdoğan, H.Kamil Çam (editörler) Üroonkolojik Açık Cerrahi Atlası. Bölüm: 20, 155-161, 2011 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 13. Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi 2014 – Cilt 7 Sayı 2 Editörlüğü (Mesane Tümörü Özel Sayısı) Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 14. Hasan Yilmaz, İbrahim Çevik. Sistoskopi Ve Transüretral Mesane Tümörü Rezeksiyonu Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2014;7(2):38-48 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 1. Akdaş A, Dillioğlugil Ö, Çevik İ, İlker Y: The impact of prostate specific antigen in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma. The prostate, advances in pathophysiology, diagnosis and treatment benign and malignant diseases. Erice, Italy 17-24 November, 1993 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 2. Akdaş A, Tarcan T, Dillioğlugil Ö, Çevik İ, İlker Y: Role of prostate specific antigen density in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma. Eds: Murphy G, Khoury S, Chatelain C, Denis L. Proceedings of the 4th International Symposium on Recent Advances in Urological Cancer Diagnosis and Treatment, Paris-June 22-24, 93-98, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 3. Akdaş A, Tarcan T, Türkeri L, Çevik İ, Biren T, Gürmen N: The diagnostic accuracy of digital rectal examination (DRE), transrectal ultrasound (TRUS), prostate specific antigen (PSA) and PSA density (PSAD) in prostate carcinoma (PCA). Second Seminar for the International Cooperative Study of Diagnostic Ultrasound in Prostate Cancer. Kyoto, Japan, July 14-15, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 4. Akdaş A, Tarcan T, Dillioğlugil Ö, Çevik İ, Gürmen N, İlker Y: The impact of prostate specific antigen density (PSAD) in predicting prostate cancer (PCA) when serum prostate specific antigen levels are less than 10 ng/ml. XIth Congress of the European Association of Urology, July 13-16, Berlin, Germany, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 5. Akdaş A, Tarcan T, Türkeri L, Çevik İ, Biren T, Gürmen N: The diagnostic accuracy of digital rectal examination (DRE), transrectal ultrasound (TRUS), prostate specific antigen (PSA) and PSA density (PSAD) in prostate carcinoma (PCA). 2nd Euro-American Conference on Urological Diseases, August 28-31, Athens, Greece, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 6. İ.Alkan, İ.Çevik, L.Türkeri, F.Şimşek, A.Akdaş: Operative outcome assessment in patients with benign prostatic hyperplasia by AUA symptom score and uroflowmetry. 4th International Marmara Medical Days, Haydarpaşa, İstanbul, Turkey September 7-9, 1994 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 7. Y.Alican, İ.Çevik, L.Türkeri, F.Şimşek, T.Akoğlu, A.Akdaş: HLA subtype analysis in patients with advanced adenocarcinoma of the prostate. Editör: A. Akdaş, L.Türkeri. Proceedings of 4th International Marmara Medical Days. Basic research and therapeutic aspects of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. İstanbul, 173-180, 1995. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 8. İ.Alkan, İ.Çevik, L.Türkeri, F.Şimşek, A.Akdaş: Operative outcome assessment in patients with benign prostatic hyperplasia by AUA symptom score and uroflowmetry. Editör: A. Akdaş, L.Türkeri. Proceedings of 4th International Marmara Medical Days. Basic research and therapeutic aspects of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. İstanbul, 173-180, 1995. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 9. F.Şimşek, L.Türkeri, İ.Çevik, A.Akdaş: The role of apoptosis in testicular dysfunction associated with varicocele. 2nd International Congress on Therapy in Andrology, İstanbul, Turkey May 17-20, 1995 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 10. H.Gündeş, İ.Çevik, M.Mecikoğlu: The effect of high energy shock waves focused on immature cortical bone-periosteum interface: An in vivo study. SICOT regional and XIV. Turkish National Congress of Orthopaedic Surgery and Traumatology, İzmir, Turkey, September 29-October 4, 1995 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 11. Erton M, Çevik İ, İlker Y, Şimşek F, Akdaş A: The correlation of uroflowmetry and pressure flow studies. The New York Section AUA, İstanbul, Turkey October 9-13, 1995 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 12. İ. Çevik, Y.İlker, Y.İlçöl, K.Emerk, A.Akdaş: Short term bioeffect of ESWL comparing single shot and twin shot tecniques. 13th World Congress on Endourology and ESWL, Jerusalem, Israel November 26 – December 1, 1995 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 13. Erton M, Türkeri L, Çevik İ, İlker Y, Akdaş A: The impact of the expression of epidermal growth factor(EGF), transforming growth factor a (TGFa) and epidermal growth factor receptor(EGFR) on the prognosis of superficial bladder cancer. AUA Ninety-First Annual Meeting. Orlando May 4-9, 1996 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 14. Emerk K, Çevik İ, Tarcan T, Türkeri L, Akdaş A: Age related changes in prostate specific antigen levels in benign prostate hyperplasia. International Conference on PSA and Prostatic disease. May 21-22, Llanberis, Wales, 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 15. Emerk K, Çevik İ, Tarcan T, Türkeri L, Akdaş A: The role of free PSA in the diagnosis of prostate cancer. International Conference on PSA and Prostatic disease. May 21-22, Llanberis, Wales, 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 16. Akdaş A, Çevik İ, Tarcan T, Türkeri L, Dalaman G, Emerk K: The role of free PSA in the diagnosis of prostate cancer. First Consultation on Prostate Cancer. June 20-22, Monaco, 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 17. Çevik İ, İlker Y, İlçöl Y, Erkurt B, Emerk K, Akdaş A.: Short term bioeffects of ESWL comparing single and twin shot techniques. XII. Congress of the European Association of Urology, Paris, September 1-4, 1996 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 18. Şimşek F, Türkeri LN, Çevik İ, Bircan K, Akdaş A.: The role of apoptosis in testicular dysfunction associated with varicocele. XII. Congress of the European Association of Urology, Paris, September 1-4, 1996 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 19. Y.Alican, İ.Çevik, A.R.Kural: Management of BPH with Holmium Laser: preliminary results. 5th Mediterranean Congress of Urology, Barcelona, March 20-23, 1997 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 20. AR.Kural, Y.Alican, İ.Çevik: Holmium laser in the management of ureteral stones. 15th World Congress on Endourology and SWL 13th Basic Research Symposium, Edinburgh, August 31-September 3, 1997 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 21. AR.Kural, Y.Alican, İ.Çevik: Holmium laser ablation of recurrent urethral strictures: Preliminary results. 15th World Congress on Endourology and SWL 13th Basic Research Symposium, Edinburgh, August 31-September 3, 1997 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 22. Y.Alican, İ.Çevik, AR.Kural: Management of BPH with Holmium laser: A different technique. 24th Congress of SIU, Montreal, September 7-11, 1997 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 23. Y.Alican, İ.Çevik, AR.Kural: Holmium laser lithotripsy. 24th Congress of SIU, Montreal, September 7-11, 1997 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 24. Y.Alican, E.Kervancıoğlu, AR.Kural, İ.Çevik, T.Çamlıbel: Should we perform TESA instead of TESE. 24th Congress of the Societe Internationale D’Urologie, Montreal, September 7-11, 1997 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 25. Özveri H, Çevik İ, Çam K, İnce Ü, Türkeri L., Akdaş A.: The role of twelve core prostate biopsy approach in detection of prostate cancer. Progress and Cotroversies in Oncological Urology VI. An update on Renal, Bladder, Prostate and Testicular Cancer Rotterdam, Holland, October 12-14, 2000, Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 26. İ.Çevik, H.Özveri, Ö.Dillioğlugil, A.Akdaş: Lack of effect of intrarectal lidocaine for pain control during transrectal biopsy: A randomized prospective study. 26th Congress of the Societe Internationale D’Urologie, September 8-12, Stockholm, Sweden, 2002. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 27. İ.Çevik, H.Özveri, A.Akdaş: Is routine stenting necessary following uncomplicated ureteroscopy. 20th World Congress on Endourology and SWL, 18th Basic Research Symposium. September 19-22 Genoa, İtaly, 2002. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 28. H.Özveri, İ.Çevik, Ö.Dillioğlugil, A.Akdaş: Does periprostatic injection at prostatic apex make difference over standart prostate-vesicular infiltration anesthesia?: A prospective randomized study. 7th Seminar of the International Cooperative study of diagnostic ultrasound and prostate cancer. Tokyo, Japan. June 3-4, 2004 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 29. Çevik İ, Özveri H, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Stenting is not necessary following ureteroscopy for impacted ureteral stones. 23rd World Congress on Endourology and SWL, 21st Basic Research Symposium, August 23-26, Amsterdam, The Netherlands, (Abst. No MP 23-03), 2005. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 30. Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A, Siegel Y: The role of stents following uncomplicated ureteroscopy for impacted Stones. 20th Wolrd Conress on Endourology and SWL, 18th Basic Research Symposium. March 21-24 Berlin, Germany, 2007. AM07-1436. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 31. Atıf Akdaş, Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil,. The Impact Of Biphosphonate Treatment In Nonmetastatic Geriatric Prostate Cancer. Geriatric Urological Society Annual Meeting May 18, 2008 Orlando, Florida. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 32. Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil, Atıf Akdaş. The Impact Of Zoledronic Acid Treatment In Geriatric Prostate Cancer Patients. Geriatric Urological Society Annual Meeting April 26, 2009 Chicago, Illinois. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 33. Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil, Atıf Akdaş. Size of the transrectal ultrasound probe makes no difference in pain perception during Trus-bx under adequate local anesthesia. 9th International Prostate Forum 8-10 October, 2009, İzmir Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 34. Ibrahim Cevik. Treatment scenarios. Fifth European International Kidney Cancer Symposium. 07-08 May, 2010. London Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 35. Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil, Atıf Akdaş. The new subdivision of Urology in Turkey: Geriatric Urology. Geriatric Urological Society Annual Meeting May 28, 2010 San Francisco,California. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 36. Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil, Atıf Akdaş. External Innervation Therapy (ExMI) following open radical prostatectomy in elderly patients. Geriatric Urological Society Annual Meeting May 15, 2011, Washington DC. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 37. E.Coskuner, Tayyar Alp Ozkan, Dillioglugil O., I Cevik, A. Akdas NMP-22 Works for High Grades, but Unreliable in Low Grades and Upper Urinary Tract Tumors. AUA-Eurasian Urology Platform joint meeting program and AUA-Turkish Association of Urology poster sessions. May 19, 2012, Atlanta, GA Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 38. Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil, Tayyar Alp Ozkan, Sefik Koprulu, Oguz Ozden Cebeci, Atıf Akdas. The Role of The Plasmakinetic TUR-P Over 100 gr Prostate in Elderly Patients. Geriatric Urological Society Annual Meeting May 20, 2012, Atlanta GA. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 39. Ibrahim Cevik, Tayyar Alp Ozkan, Oguz Ozden Cebeci, Ozdal Dillioglugil, Atıf Akdas. Factors playing role in the progression of geriatric patients on active surveillance for localized prostate cancer. Geriatric Urological Society Annual Meeting May 5, 2013, San Diego, CA. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 40. Alp Ozkan, Enis Coskuner, Sefik Koprulu, Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil, Atif Akdas. Open Prostatectomy vs Plasmakinetic TUR-P Over 100 g Prostate in the Geriatric Population. Geriatric Urological Society Annual Meeting May 18, 2014, Orlando, FL. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 41. T. Ozkan, E.Coskuner,, A. Karakose, O Dillioglugil , I Cevik. Impact of the quadrivalent HPV vaccine for men who exposed to HPV infection(MP 16-19).. In 2014 Annual Meeting Program Abstracts, The Journal of Urology. April 2014 191(4) Supplement:e161. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 42. Kerem Teke, Hasan Yilmaz, Mustafa Yüksekkaya, Esat Kösem, Ibrahim Çevik, Özdal Dillioğlugil. The Comparison of Complication Rates of Open Radical Retropubic Prostatectomy in the Geriatric (Age ≥ 66) and Younger Patients. Geriatric Urological Society Annual Meeting May 17, 2015, New Orleans, Louisiana. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 43. Alp Ozkan, Sefik Koprulu, Ayhan Karakose, Ozdal Dillioglugil, Ibrahim Cevik. Does using alprazolam during outpatient flexible cystoscopy decrease anxiety and pain in geriatric patients? Geriatric Urological Society Annual Meeting May 8, 2016, San Diego, CA. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • 1. Akdaş A, Alican Y, Çevik İ, İlker Y: Prostat kanserli hastalarda PSAD’nin değeri. X. Ulusal Kanser Kongresi, İstanbul, 3-7 Mayıs, 1993. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 2. Tarcan T, Çevik İ, Türkeri L, Şimşek F, Akdaş A: Benign prostat hiperplazisinde (BPH) yaşa bağlı prostat spesifik antijen değişimi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 02-05 Kasım, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 3. Akdaş A, Tarcan T, Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Gürmen N, İlker Y: Serum prostat spesifik antifen (PSA) düzeyleri 10 ng/ml’den az olgularda PSA dansitesinin (PSAD) değeri. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 02-05 Kasım, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 4. Erton M, Çevik İ, Tarcan T, Türkeri L, İlker Y, Akdaş A: İdrar akım analizlerinin basınç-akım çalışmaları ile olan ilişkisi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 02-05 Kasım, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 5. İ.Çevik, Y.İlker, F.Şimşek, L.Türkeri, A.Akdaş: Staghorn taşlarda Dornier MFL 5000 ile ESWL monoterapisi. I. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 6. Y.İlker, İ.Çevik, Y.Alican, F.Şimşek, A.Akdaş: Üreter taşlarında Dornier MFL 5000 ile ESWL tedavisi. I. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 7. Y.Alican, İ.Çevik, T.Akoğlu, A.Akdaş: Benign Prostat Hiperplazisinde insan lökosit antijenleri (HLA) analizlerinin değeri. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 02-05 Kasım, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 8. İ.Çevik, H.Özveri, L.Türkeri, Y.İlker, F.Şimşek, A.Akdaş: Rektal muayenenin PSA üzerine etkisi var mıdır? 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 02-05 Kasım, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 9. İ.Çevik, Y.Alican, L.Türkeri, Y.İlker, F.Şimşek, A.Akdaş: ESWL tedavisinde üreteral stentlerin yeri. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 02-05 Kasım, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 10. İ.Çevik, H.Özveri, Y.Alican, L.Türkeri, Y.İlker, A.Akdaş: BPH’da üst üriner sistem rutin olarak değerlendirilmeli mi? 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 02-05 Kasım, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 11. İ.Alkan, İ.Çevik, L.Türkeri, F.Şimşek, A.Akdaş: BPH nedeniyle opere edilen hastaların AUA semptom skoru ve üroflovmetri ile değerlendirilmesi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 02-05 Kasım, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 12. İ.Alkan, İ.Çevik, T.Biren, L.Türkeri, N.Gürmen, F.Şimşek, A.Akdaş: Transüretral ve açık prostatektomi öncesi prostat volüm ölçümünde transrektal ultrasonografinin yeri. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 02-05 Kasım, 1994. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 13. İ. Çevik, Y.İlker, Y.İlçöl, B.Erkurt, K.Emerk, A.Akdaş: Tek ve çift vuruş ESWL tekniklerinin ESWL sonrası üriner enzim konsantrasyonları ile kıyaslanması. II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Adana-Mersin, 17-20 Nisan, 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 14. Erkurt B., Çevik İ., Şimşek F., Akdaş A.: Böbrek tümörlerinde vena kavada tümör trombüsünün klinik önemi. 14.Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 20-23 Ekim 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 15. Çevik İ., Tarcan T., Türkeri L., Dalaman G., Emerk K., Akdaş A.: Free PSA ‘nın prostat kanseri tanısındaki rolü. 14.Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 20-23 Ekim 1996. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 16. G. Ege, İ. Çevik, H. Akman, T. Özer, Y. Alican: Akut renal kolikte resistif indeks ölçümünün klinik değeri. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim – 2 Kasım 1997. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 17. İ. Çevik, L.Türkeri, F.Şimşek, A.Akdaş: Varikosel ile oluşan spermatogenetik disfonksiyonda apoptozisin rolü. 15.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 25-29 Ekim, 1998. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 18. Özveri H, Çevik İ, Çam K, Tarcan T, Akdaş A.: Odyo-vizüel stimülasyonun erektil disfonksiyon yakınması ile başvuran hastaların değerledirmesindeki rolü. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, Ekim 8-12, 2000. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 19. Özveri H, Çevik İ, Çam K, İnce Ü, Türkeri L., Akdaş A.: Hipoekoik lezyon ve transizyonel zon biyopsilerinin prostat kanseri tanısındaki rolü. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, Ekim 8-12, 2000. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 20. Özveri H, Çevik İ, Kolankaya A, Çam K, Hünerli Ç., Akdaş A.: Azospermi etyolojisi ve ICSI’de perkütan sperm aspirasyonunun etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, Ekim 8-12, 2000. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 21. Özveri H, Çevik İ, Çam K, İnce Ü, Türkeri L., Akdaş A.: 12 prostat biyopsisinin prostat kanseri tanısındaki rolü. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, Ekim 8-12, 2000. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 22. Çevik İ, Özveri H, Dillioğlugil Ö, Akdaş A.: İntrarektal lidokain analjesinin transrektal prostat biyopsisindeki yeri: Prospektif randomize çalışma. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Ekim 5-10, 2002. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 23. Çevik İ, Özveri H, Dillioğlugil Ö, Akdaş A.: Komplike olmayan üreteroskopilerde stent gerekli midir? 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Ekim 5-10, 2002. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 24. Önol ŞY, İnal H, Çevik İ, Hayıt H, Taner C.: Myelodisplastik olgularda tek başına ileosistoplastinin kontinansı sağlamadaki başarısı. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU eğitim komitesi kursu, Kapadokya, Eylül 11-14, 2003 Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 25. Çevik İ, Özveri H, Gürel M, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Hormon Rezistan Prostat Kanserinde Docetaksel + Estramustine tedavisi: Ön rapor. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Ekim 2-7, 2004. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 26. Özveri H, Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A: Kemik metastazı olan ve maksimal androjen blokajı uygulanan prostat kanserli hastalarda kemik mineral yoğunluğu kaybı üzerine zoledronik asitin etkileri 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Ekim 2-7, 2004. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 27. Ayaz O., Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A.: 21.Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, 31.Ekim-3.Kasım, 2010. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 28. Ayaz O., Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A.: 21.Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, 31.Ekim-3.Kasım, 2010. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 29. Ayaz O., Çevik İ, Dillioğlugil Ö, Akdaş A.: 21.Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, 31.Ekim-3.Kasım, 2010. Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 30. E.Coşkuner, TA. Özkan, İ.Çevik, Ö.Dillioğlugil, A.Akdaş. Kasa invaiv olmayan mesane tümörü olan hastaların kontrol sistoskopilerinde ve üst üriner sistemi tümörü tanısında NMP-22’nin etkinliği.10.Üroonkoloji Kongresi. 26-30 Ekim 2011, Antalya (s 18, p47 sözel sunum) Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 31. TA. Özkan, A.Sarıbacak, L.Özkan,H.Yılmaz, İ.Çevik, Ö.Dillioğlugil, A.Akdaş. Lokalize prostat kanserinde aktif izlem anket çalışması. 10.Üroonkoloji Kongresi. 26-30 Ekim 2011, Antalya (s 128, p273 poster sunum) Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 32. Tayyar Alp Ozkan, Ibrahim Cevik, Ozdal Dillioglugil, Sefik Koprulu, Oguz Ozden Cebeci, Atıf Akdas. Yaşlı ve büyük prostatlı hastalarda Plasmakinetik TUR-P’nin etkinliği. 12.Üroonkoloji Kongresi. 02-06 Mayıs 2012, Kıbrıs (s 128, p273 poster sunum) Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 33. T. Ozkan, E.Coskuner,, S.Koprulu, A. Karakose, O Dillioglugil , I Cevik. Yasli ve Buyuk Prostatli Hasta Grubunda Plazmakinetik TUR-P’ nin Etkinligi. Türk Üroloji Derneği 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 16-19 Ekim, Antalya (SS-045, sözlü bildiri). Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
 • 34. T. Ozkan, E.Coskuner,, A. Karakose, O Dillioglugil , I Cevik,. HPV Enfeksiyonu Olan Erkekler de Kuadrivalan HPV Aşısının Etkinliği. Türk Üroloji Derneği 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 16-19 Ekim, Antalya (SS-247, sözlü bildiri) Prof.Dr. İbrahim ÇEVİK
Konsültan Hekim

Prof. Dr. İbrahim Çevik

Üroloji

Randevu Alın Bize Ulaşın
Doktora Sorun

Bilgilerinizi gönderin sizi arayalım

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam