Sağlıklı Yaşamın Temeli: Sağlıklı Beslenme

Sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri de yeterli ve dengeli beslenmedir. İyi beslenme, esenliğimiz ve hastalıklardan korunmamız için ihtiyacımız olan anahtarlardan biridir. Farklı besin gruplarından (karbonhidrat, protein, vitamin, mineral vb.) yeterli miktarda alarak dengeli beslenmek, hastalıklarla savaşmamıza, besin yetersizliklerini düzeltmemize ve günlük aktiviteler için ihtiyacımız olan enerjiyi almamıza yardımcı olur. Sağlıklı ve dengeli beslenme, ideal kiloyu koruyabilmemizin yanı sıra kendimizi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi hissetmemizi sağlar. 

 

Sağlıksız Beslenme Hastalıklara Davetiye

Beslenme birçok hastalığı önlemede önemli rolü olduğu gibi; aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde de kilit rol oynamaktadır. Araştırmalar; birey özgü sağlıklı bir beslenme programını uygulamanın, hastaların hızlı iyileşmesine ve hastanede kalış sürelerini ve sağlık harcamalarını da azaltmaya katkı sağladığını göstermektedir. Ayrıca, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon gibi yaşam tarzına bağlı birçok hastalığın da iyi beslenme ve diyet programlarıyla kontrol altına alındığı bilinmektedir. Yetersiz, dengesiz, aşırı, doğallıktan uzak, katkı maddeleri olan gıdalarla beslenme alışkanlıkları ise obeziteden diyabete, büyüme geriliğinden hipertansiyona birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. 

 

Beslenme Bilimi: Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik; besin öğelerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve sağlığı korumak adına besinlerden en iyi nasıl yararlanabileceğini araştıran bir bilimdir. Besinler, bize enerji vermenin dışından; yiyeceklerin sağladığı faydaların, hastalıkları önlemek ve sağlık sorunlarını iyileştirmek için kullanılmasına odaklanan bir bilim dalıdır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü, kişilerin durumuna göre beslenme ve diyet hakkında tavsiyelerde bulunur.Diyetetik; beslenme bilimini, hastalıkta ve sağlıkta kişilere uygulama disiplini olarak da tanımlanabilir. 

 

Bilimsel Beslenme Rehberleri: Diyetisyenler 

Diyetisyenlik; bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda, bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen, bireyi ve toplumu bilinçlendirir. Diyetisyen; beslenme bilimini, bireylerin beslenmesine ve eğitimine uygulayan kişidir. Beslenme konusunda sahip oldukları bu bilimsel bilgileri, kişilerin anlayacağı şekilde bir uygulama planına dönüştürür, günlük hayatta uygulayabilecekleri diyet planları yaparlar. Diyetisyenler; diyet ve beslenme sorunları olan bireyleri değerlendirir, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaları için beslenme rehberliği yaparlar. Diyetisyenler hem sağlıklı yaşama hem de hastalıkların tedavilerine yönelik beslenme tavsiyelerinde bulunarak, kişilerde ve toplumda beslenme bilinci oluşmasına yardımcı olurlar.

 

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü 

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü; sağlıklı beslenme tarzına sahip bir toplum bilinci oluşturma idealini merkezine almaktadır. Beslenme ve Diyet Bölümü bu ideal doğrultusunda; kişilere sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması, yatan hasta servislerinde ve poliklinikte hastalığa özgü beslenme tedavisinin programlanması ve hastanın iyileşme sürecinde gerekli beslenme destek tedavisinin düzenlenmesi hizmetlerini yürütmektedir. 

 

Uzman ve Deneyimli Ekip

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü’nde; geniş deneyime ve klinik uzmanlığa sahip beslenme uzmanlarından oluşan bir ekip hizmet vermektedir. Beslenme ve Diyet Bölümü’ndeki uzmanlar; sağlıklı ve formda kalmaları için danışanlarına beslenmelerinde farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. Beslenme öyküsü öğrenilerek, kişinin hatalarını birlikte saptayıp, sağlıklı beslenme planları                    oluşturulmaktadır.

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü’nün uzman ve deneyimli kadrosu; gereken durumlarda diğer tıbbi birimlerle de işbirliği yaparak, beslenme planına multidisipliner bir yaklaşımla karar vermektedir. Özellikle hastanedeki yatan hastalar için oluşturulacak beslenme planları için hastayla ilgilenen tıbbi bölümle konsültasyon yapılmaktadır. Ayrıca diyabet, hipertansiyon, obezite gibi hastalıkları olan danışanlar için Dahiliye, Endokrinoloji, Kardiyoloji gibi farklı tıbbi birimlerden görüş alınarak, hasta için en yüksek faydayı sağlayacak beslenme planı oluşturulmaktadır.

 

Hedef: Sağlıklı Beslenme Bilinci

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü; sağlıklı beslenme bilinci oluşturarak danışanlarının yaşam kalitelerini artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle, yatan ve ayaktan tedavi alan hastalarınuygulamaları titizlikle takip edilmekte, sağlıklı beslenme programlarını yaşam tarzı haline dönüştürmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.

 

Poliklinik (Ayaktan Hasta) Hizmeti

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü’nde; ayaktan tedavi almak amacıyla başvuran bireylere çok yönlü değerlendirme yapılır. Kişinin öyküsü (yaşı, cinsiyeti, genetik özellikleri, yaşam şekli, hastalık durumu ve yeme alışkanlıkları) öğrenilir. Kişiye özgü vücut kompozisyon analizi (vücut yağ kütlesi, yumuşak yağsız kütle, toplam vücut sıvısı, beden kitle indeksi, bazal metabolik hız, toplam enerji tüketimi, bel kalça oranı) yapılır ve laboratuvar bulgularıyla birlikte değerlendirilir.

Bu bulgular ışığında kişide oluşmuş yanlış beslenme alışkanlıkları saptanır. Kişinin bütün gereksinimlerini yeterli ve dengeli karşılayan, kişiye özgü doğru beslenme programı hazırlanır. Düzenli kontrollerde, kişinin uygulamaları ve vücut analizi değerlendirilir. Bu değerlendirmelerin sonucunda,kişinin beslenme programına uyumu ve devamı sağlanır. Uygun kiloya ulaşıldığında da kilo koruma programı hazırlanır.

 

Klinik (Yatan Hasta) Hizmeti

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü’nde; klinikte yatan hastalara, hastalıklarına uygun sağlıklı yemek menüleri düzenlenir. Hastaların klinik bulguları ve beslenme alışkanlıkları değerlendirilerek beslenme programları oluşturulur. Hastanede yattıkları sürece hastalar günlük olarak ziyaret edilerek, diyet menülerinin düzenli bir şekilde ulaşıp ulaşmadığı ve beslenme tüketimleri kontrol edilir. Böylece, tedaviye en uygun beslenme düzeni sağlanır. Ayrıca iyileştikten sonra evde uygulaması için de hastaya beslenme eğitimi verilir.

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü; hastaların, refakatçi ve kurum çalışanlarının sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamaya yönelik menü planlar. Alınan yiyecek ve içecek hizmetinin kalitesini artırmaya yönelik önerilerde bulunarak uygulamaları takip eder. Yemeklerin sağlıklı, lezzetli ve temiz olarak üretilip hizmete sunulmasını kontrol eder.

 

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü’nde Verilen Hizmetler:

 • Şişmanlık (obezite) ve beslenme tedavisi
 • Zayıflık ve beslenme tedavisi
 • Gebelikte beslenme
 • Emzirme döneminde beslenme
 • Çocuk beslenmesi (0-1 yaş/1-3 yaş)
 • Okul çağı ve ergenlik dönemi beslenmesi
 • Çocukluk çağı obezitesinde (şişmanlık) beslenme tedavisi
 • Menopozda ve ileri yaşta beslenme
 • Sporcu beslenmesi
 • Hastalıklarda beslenme ve diyet tedavisi
 • Sigara bırakma programı sırasında beslenme

 

Academic Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü’nde Hastalıklara Yönelik Verilen Beslenme ve Diyet Tedavisi:

 • Diyabet (tip 1diyabet, tip 2 diyabet, gebelik diyabeti)
 • Kalp damar hastalıkları
 • Lipid bozuklukları
 • Hipertansiyon
 • Böbrek hastalıkları
 • Metabolik sendrom
 • Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları
 • Sindirim sistemi hastalıkları
 • Reflü
 • Konstipasyon (kabızlık)
 • Polikistikover sendromu
 • Kanser tedavisinde beslenme
 • Yeme bozukluklarında beslenme
 • Aneroksianervoza
 • Blumia
 • Çölyak
 • Metabolik hastalıklarda beslenme (kistikfibrozis, fenilketanuri, glikoz-galaktozmalabsorsiyonu, fruktozemi vb.)

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam