İlgi Alanları
 • Arteriovenöz Malformasyon (AVM)
 • Bel Fıtığı
 • Bel Kayması
 • Beyin Anevrizması
 • Beyin Kanaması
 • Beyin Tümörü
 • Boyun Fıtığı
 • Chiari Malformasyonu (Beyincik Sarkması)
 • Hidrosefali
 • Lomber Spinal Stenoz (Dar Kanal) (Omurilik Daralması)
 • Omurilik Tümörü
 • Sinir Sıkışması
 • Spina Bifida (Ayrık Omurga Hastalığı)
Eğitim
 • 2017
  Profesörlük
  Maltepe Üniversitesi Hastanesi
  Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 2012
  Doçentlik
  Maltepe Üniversitesi Hastanesi
  Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 2003
  Uzmanlık
  İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1994
  Tıp Fakültesi
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA)
  Doktor
Deneyimleri
 • 2016 – 2019 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği
 • 2009 – Halen Maltepe Tıp Dergisi (Maltepe Medical Journal) Yürütme, Yayın ve Danışma Kurulları Üyelikleri
 • 2010 - Halen Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Mesleki Kuruluşlar
 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Derneği (UTACD)
 • Türk Tabipler Birliği (TBB)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • “Q-VD-OPh, a pancaspase inhibitor, reduces trauma-induced apoptosis and improves the recovery of hind-limb function in rats after spinal cord injury”, Neurocirugia (Astur), 20, 533-540 (2009)
 • “Effects of GYKI 52466 on early vasospasm in rats”, Cen Eur Neurosurg, 70, 187-194 (2009)
 • “Calpain inhibitor AK 295 inhibits calpain-induced apoptosis and improves neurologic function after traumatic spinal cord injury in rats”, Neurocirugia (Astur), 20, 245-254, (2009)
 • “A rare emergency condition in neurosurgery: foot drop due to Paget’s disease”, Turk Neurosurg, 19, 208-210, (2009)
 • “Therapeutic efficacy of SJA6017, a calpain inhibitor, in rat spinal cord injury”, J Clin Neurosci, 15, 1130-1136, (2008)
 • “Therapeutic efficacy of Ac-DMQD-CHO, a caspase 3 inhibitor, for rat spinal cord injury”, J Clin Neurosci, 15, 672-678, (2008)
 • “Tauroursodeoxycholic acid and secondary damage after spinal cord injury in rats”, J Clin Neurosci, 15, 665-671, (2008)
 • “Neuroprotective effects of Ac.YVAD.cmk on experimental spinal cord injury in rats”, Surg Neurol, 69, 561-567, (2008)
 • “The effects of resveratrol on vasospasm after experimental subarachnoidal hemorrhage in rats”, Surg Neurol, 70, 337-343, (2008)
 • “The neuroprotective effects of z-DEVD.fmk, a caspase-3 inhibitor, on traumatic spinal cord injury in rats”, Surg Neurol, 64, 213-220, (2005)
 • “The neuroprotective effects of z-DEVD.fmk, a caspase-3 inhibitor, on traumatic spinal cord injury in rats”, Surg Neurol, 64, 213-220, (2005)
 • “Intramuscular hematomas caused by anticoagulant therapy: Is advanced age a risk factor?”, Archives of Neuropsychiatry,47, 267-270, (2010)
 • “Pneumorrhachis associated with bronchial asthma, subcutaneous emphysema, and pneumomediastinum”, Turk Neurosurg, Date Accepted:Jun 15, 2010 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.3018-10.1

Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • “Tirofiban’in geçici beyin iskemisi yapılmış ratlardaki nöroprotektif etkisinin incelenmesi: Ön çalışma sonuçları”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 12, 40-47, (2002)
 • “Diagnostic failure of computed tomography in quadrigeminal cistern lipoma: Case report”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 32, 31-35, (2002)
 • “Basit diskektomi ve diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 33, 3-8, (2003)
 • “Chronic and subacute asymyomatic bilateral subdural hematomas as a complication of ventriculoperitoneal shunt in child”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 33, 36-39, (2003)
 • “İntraorbital kitleyi taklit eden maksiler odontojenik kist: Olgu Sunumu”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 33, 36-37, (2003)
 • “Servikal İntramedüller fungal apse”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 34, 50-53, (2004)
 • “Peritoneal kateterin skrotuma migrasyonuna bağlı hidrosel”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 35, 45-47, (2005)
 • “Lomber ekstradural sinovial kist (olgu sunumu)”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 35, 46-47, (2005)
 • “Brucella spondilodiskitis: Olgu sunumu”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 36, 59-63, (2006)
 • “Tirofibanın geçici önbeyin iskemisi sonrası hipokampal CA1 nöronlarına olan koruyucu etkisi,” Türk Nöroşirürji Dergisi 17, 1-7, (2007)
 • “Dyke-Davidoff-Masson sendromu hidrosefali ile karışabilir”, Maltepe Tıp Dergisi, 1, 54-56, (2009)
 • “Gen tedavisi”, Temel Nöroşirürji, Aksoy K, ed. Cilt 2, 857- 861, (2005)
 • “Beyin tümörlerinde gen tedavisi ve kemoterapi”, Temel Nöroşirürji , Aksoy K, ed. Cilt 2, 857- 861, (2010)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • “İatrojenik spinal kord herniasyonu: Olgu Sunumu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 244, Antalya, 2001
 • “Lenfositik Ganglionitise bağlı hiperhidrozis”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 280, İstanbul, 2002
 • “Erişkin Tethered kord sendromunda acil cerrahi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 306, İstanbul, 2002
 • “Basit diskektomi ve diskektomiyle birlikte füzyon yapılan servikal disk hernisi olgularının karşılaştırılması”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 153, Antalya, 2003
 • “Travmatik spinal kord hasarlı rat modelinde bir kaspaz-9 inhibitörü olan Z-LEHD-FMK’nın terapötik etkinliğinin araştırılması”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 94, Antalya, 2003
 • “GYKI 52466’nın vazospazmda etkinliğinin ratlarda araştırılması”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 94, Antalya, 2003
 • “Sarkoidozlu bir hastada gelişen low grade glial tümör (10 yıllık takip)”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 295, Antalya, 2003
 • “Peritoneal kateterin skrotuma migrasyonuna bağlı hidrosel”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004
 • “Epidural mesafeye uzanım gösteren lomber paravertebral ekstraskeletal Ewing sarkomu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 259, Antalya, 2005
 • “Bir kalpain inhibitörü olan AK295’in nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 59, Antalya, 2005
 • “Bir genel kaspaz inhibitörü olan QVD-OPH’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 60, Antalya, 2005
 • “Bir safra asidi olan TUDCA’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 61, Antalya, 2005
 • “Resveratrol’ün deneysel subaraknoid kanama sonrası vazospasmdaki koruyucu etkilerinin incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 28, Antalya, 2005
 • “Epidural mesafeye uzanım gösteren lomber paravertebral ekstraskeletal Ewing sarkomu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 259, Antalya, 2005
 • “Ateşli silahla yaralanma olgusunda merminin sisterna magnaya migrasyonu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 94, 2006
 • “Faset eklem osteoartrozunu taklit eden spinal kondroma”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 122, 2007
 • “Disfajiye neden olan anterior servikal osteofit”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 122, 2007
 • “İntradural lomber disk hernisine bağlı cauda equina sendromu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 106, 2008
 • “Spinal epidural anestezi ile doğum sonrası gelişen düşük ayak”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 109, 2008
 • “Radikülopati ile prezente olan dev sakral perinöral kist”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 117, 2009
 • “Vertebra korpusunu erode eden spinal epidural kavernöz hemangiom”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 124, 2009
 • “Spinal anesteziye bağlı gelişen düşük ayak”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 125, 2009
 • “Chiari tip 1 olgusunda spontan regrese olan syringomyeli”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 150, 2009
 • “Dev Rathke kleft kisti”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 170, 2009
 • “Subaraknoid kanama öncesinde sentinel başağrısı”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 185, 2009
 • “HIV (+) hastada gelişen bilateral simetrik epidural hematom”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 167, 2010
Konsültan Hekim

Prof. Dr. Alper Karaoğlan

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Randevu Alın Bize Ulaşın
Doktora Sorun

Bilgilerinizi gönderin sizi arayalım

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam