İlgi Alanları
 • Çocuk beyin cerrahisi
 • Spina bifida
 • Omurilik cerrahisi
 • Bel ve boyun fıtıkları
Eğitim
 • 2019
  Uzmanlık Eğitimi
  Marmara Üniversitesi
  Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 2008
  Tıp Fakültesi
  Marmara Üniversitesi
  Doktor
Deneyimleri
 • (2014 – 2016) Manisa Soma Devlet Hastanesi
 • (2016 – 2019) Acıbadem Sağlık Grubu
 • (2019 – 2021) Bahçeşehir Üniverisitesi Medical Park Göztepe Hastanesi
 • (2023 - ...) Academic Hospital
Mesleki Kuruluşlar
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
Uzmanlıklar

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Başarıları

İstanbul Tabip Odası As. Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması Birinciliği, İstanbul, 2015

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • A1. Toktas ZO, Bicer A, Demirci G, Pazarli H, Abacioglu U, Peker S, Kilic T, “Gamma knife stereotactic radiosurgery yields good long-term outcomes for low-volume uveal melanomas without intraocular complications “Journal of Clinical Neuroscience, 17, 441-445, 2010.
 • A2. Eksi MS, Demirci Otluoglu G, Uyar Bozkurt S, Sav A, Bayri Y, Dagcinar A, “Cerebral Erdheim-Chester disease mimicking high-grade glial tumor: A case report’’ Pediatric Neurosurgery, 49, 179-182, 2013.
 • A3. Bayri Y, Sakar M, Demirci Otluoglu G, Eksi MS, Dagcinar A, “Cranial migration of Subduroperitoneal shunt catheter: Report of two cases’’ Journal of Neurological Sciences, 31:(3) 41, 614-618, 2014.
 • A4. Demirci Otluoglu G, Özek MM, “A rare clinical presentation: a pleomorphic xanthoastrocytoma presenting with intracerebral hemorrhage and metastasizing vigorously – case report and review of the literature” Child’s Nervous System, 35: (2), 355-362, 2019.
 • A5. Mikayilli M, Hasanov T, Demirci Otluoglu G, Nacitarhan DE, Erdogan RBA, Demir N, Toktas ZO, Colak A, ‘Spontaneous Idıopathic Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea’ Journal of Craniofacial Surgery, 2019;30(7):2265 – 2267.
 • A6. Demirci Otluoglu G, Akakin A, Demir MK, Kilic T, ‘The surgical treatment of a large cortical atherosclerotic middle cerebral artery aneurysm presenting with parietal infarction’ Journal of Craniofacial Surgery, 2019;30(8): 2597–2598.s
 • A7. Demirci Otluoglu G, Hasanov T, Mert B, Toktas ZO, Konya D, Demir MK, ‘Fracture and migration of a retained microcatheter into the cauda equina after endovascular neurointervention for dural arteriovenous fistula as a rare cause of tethered spinal cord’ Journal of Neurosurgery, 2019.
 • A8. Mikayilli M, Hasanov T, Demirci Otluoğlu G, Nacitarhan DE, Toktas ZO, Colak A ‘Congenital lateral encephalocele—case report’ Child’s Nervous System, 2019.
 • A9. Demirci Otluoğlu G, Konya D, Toktaş ZO ‘The Influence of mechanic factors in disc degeneration disease as a determinant for surgical indication’ Neurospine, 2020; 17(1): 215-220.
 • A10. Demirci Otluoğlu G, Zorlu E, Yılmaz B, Akakın A, Yapıcıer O, Kılıç T ‘Intracranial hemangiopericytoma after radiation treatment: first case in the literature’ British Journal of Neurosurgery, 2020.
 • A11. Demirci Otluoğlu G, Yener U, Demir MK, Yılmaz B ‘Encephalomyelitis associated with Covid – 19 infection: case report’ British Journal of Neurosurgery, 2020
 • A12. Avsar T, Çaliş Ş, Yilmaz B, Demirci Otluoğlu G, Holyavkin C, Kılıç T ‘Genome-wide identification of Chiari malformation type I associated candidate genes and chromosomal variations’ Turkish Journal of Biology, 2020; 44(6): 449-456.
 • A13. Demirci Otluoğlu G, Paker B, Zorlu E, Akakın A, Kılıç T ‘Iatrogenic rhinorrhea by nasal swab testing during COVID-19 pandemic: case report’ Neurochirurgie, 2021

Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • C2.1 Deneysel Modeller: Nöral Gelişim Modelleri” M. Memet Özek, Gülden Demirci Otluoğlu. Nöroşirürjide Araştırma ve Yayın, Türk Nöroşirürji Akademisi Yayınları, s: 173-186, 2018.
 • C2.2 Gülden Demirci Otluoğlu, M. Memet Özek ‘Diastematomielia’ In: Neurocirurgia Pediatrica, Elsevier International Publishing, 2019.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • B1. Demirci G, Yener U, Abdullayev T, Bayri Y, Ozek M, Konya D “Gait Analysis in Idiopathic Scoliosis Patients in the Pre-operative and Post-Operative Period” ’Annual Meeting of the AANS/CNS Section on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves’’ Annual Scientific Meeting, Phoenix, AZ, 2011.
 • B2. Tanrikulu B, Toktas Z, Demirci G, Konya D “Diffusion Tensor Imaging for The Assetment of Cord Compression in Degenerative Cervical Stenosis “Congress of Neurological Surgeons 2012 Annual Meeting, Chicago, IL, 2012
 • B3. Eksi M, Demirci Otluoglu G, Dogrul R, Celik O, Seker A, Bayri Y, Konya D “Primary Spinal Intadural Tumors “The 19th Annual London Imperial Spine Course, London, 2013
 • B4. Demirci G, Hasanov T, Bayri Y, Konya D “Occipito Cervical Fusion in Cranio Vertebral Junction Pathologies “Congress of Neurological Surgeons 2013 Annual Meeting, San Francisco, CA, 2013
 • B5. Yılgör Ç, Dalla M, Alanay A, Sogunmez N, Ozek M, Demirci Otluoğlu G, ‘Safety and effıcacy of concurrent spinal deformity and intra-dural surgery: case series’ 12th International Spine Congress, Antalya, 2017
 • E1 Demirci G, Yener U, Seker A, Bayri Y, Kilic T “Trigeminal Nevraljiye Sebep Olan 5. Kranial Siniri İkiye Ayıran Superior Serebellar Arter: Olgu Sunumu” 24. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2010
 • E2 Yener U, Demirci G, Ozgen S, Konya D “Kısa Segment Vida Enstrümantasyon Yolu Kullanılarak Torakolomber Çökme Fraktürlerinin Tedavisi” 24. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2010
 • E3 Yener U, Demirci G, Bayri Y, Özek MM, Konya D, “Opere Myelomeningosel Olgularının Uzun Dönem Kifotik Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi”, 25. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2011
 • E4 Yılmaz B, Şeker A, Çeçen A, Demirci G, Bayri Y, Konya D, Kılıç T, “Total Cerrahi Eksizyon Sonrası Nükseden Arteriovenöz Malformasyon: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti”, 25. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2011
 • E5 Eksi MS, Demirci G, Hasanov T, Celik O, Bayri Y “Ailesel Chiari Malformasyonu “26. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2012
 • E6 Eksi MS, Demirci G, Celik O, Yildizeli B, Konya D “Spinal Metastazlı Akciğer Tümör Olgularında En Blok Rezeksiyon Tedavisi “26. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2012
 • E7 Demirci Otluoğlu G, Hasanov T, Dagcinar A, Bayri Y, Seker A, Ziyal I“Düşük Evreli Glial Tümör Rezeksiyonunda Diffüzyon Tensor Görüntüleme (DTG)’nin Önemi“ 28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2014
 • E8 Demirci Otluoğlu G, Toper H, Uyar Bozkurt S, Bagcı P, Bayri Y, Kaya H, Dagcinar A, “Melanotik Özellikler Gösteren Desmoplastik İnfantil Gangliogliom: Olgu sunumu“ 28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2014
 • E9 Hasanov T, Demirci Otluoğlu G, Bayri Y, Dagcinar A, Seker A, Ziyal I “Hipofiz Adenomlarının Cerrahi Tedavisi Klinik Tecrübemiz “28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2014
 • E10 Demirci Otluoğlu G, Unal S, Arslanhan A, Atasoy BM, Bayri Y, Seker A, Ziyal İ, Dagcinar A “Leksell Stereotaktik Frame için Özel Sıçan Adaptörü“ 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015
 • E11 Demirci Otluoğlu G, Arslanhan A, Unal S, Uyar Bozkurt S, Atasoy BM, Ekinci G, Bayri Y, Şeker A, Ziyal İ, Dağçınar A “Radyasyon Nekrozu Tedavi ve Profilaksisinde Pentoksifilin ve E vitamininin Etkinliğinin Gösterilmesi“ 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015
 • E12 Şeker A, Demirci Otluoğlu G, Hasanov T, Gülşen İ, Bayri Y, Ekinci G, Ziyal İ “Endoskopik endonasal yaklaşım ile klivus kordomalarında uzanım yerine göre cerrahi rezeksiyonlarının değerlendirilmesi klinik tecrübemiz“ 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015
 • E13 Demirci Otluoğlu G, Sakar M, Uyar Bozkurt S, Bayri Y, Bayraklı F, Şeker A “Pitüisitom: Kraniofarengiomu Andıran Nadir Bir Glial Tümör Olgusu“ 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015
 • E14. Demirci Otluoğlu G ‘Spino-pelvik Parametreler Gerçekten Önemli mi? ‘ 15. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Edirne, 2019.
 • E15. Demirci Otluoğlu G, Yılmaz B, Akakın A, Kılıç T ‘Kavernöz Sinüs Meningiomu Tedavisinde Gamma Knife Radyocerrahisi’nin Yeri: Uzun Dönem Sonuçların Değerlendirilmesi’ 15. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Edirne, 2019.
 • G1. Demirci Otluoğlu G, Özek MM, ‘Mukopolisakkaridozlu hastalarda foramen magnum düzeyinde kritik kord basısı’, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar

Op. Dr. Gülden Demirci Otluoğlu

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Randevu Alın Bize Ulaşın
Doktora Sorun

Bilgilerinizi gönderin sizi arayalım

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam