Beyin Sinir Omurilik ve Omurga Hastalıkları

Beyin, sinir, omurilik ve omurga hastalıklarının cerrahisiyle ilgilenen branş bilim dünyasında nöroşirurji olarak bilinir. Beyin sinir ve omurilik hastalıkları nelerden ibarettir? Hangi hastalıklarla ilgilenir?

Beyin

Beyin tümörü, Araknoid kistler, damar hastalıkları, anevriazmalar, AVM denen beyin damar yumakları, beyin kanamaları, hidrosefali, beyin hipertansiyonu, kafa travmaları, beyin iltihap ve abseleri, Epilepsi ve Parkinson hastalığı, trigeminal ve fasiyal nevraljiler, beyinde su birikmesine bağlı bunama yada demans gibi daha bir çok konuda hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Butün bu işlemler hastanemizde mikronöroşirurjikal yöntemlerle yapılmaktadır.

 

Omurilik ve Omurga

Omurilik ve omurga hastalıkları arasında en sık görülen bel, sırt ve boyun fıtığı, romatizmal hastalıklara bağlı omurga deformiteleri, kifoz (kamburluk), skolyoz (omurganın yana eğriliği), omurga deformiteleri, bel de kireçlenme ve spinal stenoz denen kanal darlığı, bel kayması, yanı sıra omurilik içive dış yüzey tümörleri, travmalar ve iltihabi omurga ve omurilik hastalıkları gibi durumların ameliyatları en son teknolojik yöntemlerle yapılmaktadır.

 

Periferik Sinir Hastalıkları

En çok karpal tünel ve kübital tünel gibi sinir sıkışmaları, nöropati ve ağrıları, fibula bası siyatik sinir sıkışması, piriformis sendromu, servikal kot veya torasik çıkım sendromu (fazla kaburga)

 

Pediatrik Beyin Cerrahisi

Hidrosefali de şant ameliyati, kongenital ve idiyopaitk skolyoz, kraniostenosis denen kafatası şekil bozukluğu, spastitite, gergin omurilik sendromu, lipom, diplomiyeli, arka çukur tümörleri ve astrositomalar gibi bir çok pediatrik hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

 

Geriatrik Beyin Cerrahisi

Osteoporotik omurga kırıkları, kifoz, demans(normal basnçlı hidrosefali)

 

Fonksiyonel Nöroşirurji

Parkinson hastalığı ve epilepsi (Sara) regional ağrı sendromu gibi hastalıklar modern tedavi yöntemleri ile hizmet vermekteyiz.

Birçok hastanede yapılmayan kemik ve omurga biyobsisi, beyin biyopsisi, sinir biyopsisi, diskografi, konvansiyonel dinamik myelografi bölümümüzde yapılmaktadır.

 

Skolyoz Nedir?

Skolyoz, omurganın boyun, göğüs, bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Çoğu zaman tek başına olabileceği gibi, kifoz denen kamburluk hali ile beraber de görülebilir. Hastaların çoğu kız çocuklarıdır ve kız çocuklarında çok daha sık görülür. Özellikle 30 ° yi geçen skolyozlar adolesan kızlarda erkeklere oranla on kat fazla görülmektedir. Türkiye’de 2,5 milyon skolyoz hastası olduğu tahmin edilmektedir. Çoğu 10’lu yaşlarda ortaya çıkan ve nedeni hala tam olarak bilinmeyen (idiyopatik) grupta görülen skolyozlar ile doğumsal nedenlerle ortaya çıkan ve doğuştan itibaren bulgu veren doğumsal (konjenital) skolyozlardır. Birincinin nedenini tam olarak bilinmemektedir. Konjenital skolyoza ise gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, şeker hastalığı, bazı vitamin eksikliklerinin neden olduğu düşünülmektedir(?).

 

Teşhis

Yavaş ilerleyenlerde tanı geç konabilir ve çoğu ergen öncesinde anne babadan vücudunu saklayan çocuklarda gözden kaçabilir, omurganın yana doğru eğriliği omuz ve kalçaların simetrik durmaması, birinci eğriliği karşılayıcı ikinci bir eğri varlığı, sırt ve/veya bel ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı,bir omzun (sağ-sol) öne ilerlemesi gibi bulgular göze çarpar.

 

Tedavi

30 ve bazı hızlı ilerleyen olgularda progresif olduğu bilindiğinde 40° olan skolyozlarda tedavi cerrahidir. Ameliyat dışındaki hiçbir tedavi omurganın eğilmesini bükülmesini engelleyemez. Bu ameliyatı eğrilen omurganın içinde çok değerli bir organ olan omuriliğin korunması ve felçle sonuçlanmaması için omurilik ve omurga cerrahisi uzmanı(beyin sinir omurilik cerrahi yada kemik hastalıkları uzmanı bir ortopedist) gerekli tüm tedbirleri alarak ameliyatı yapar. Bu konunun muhatabı omurilik omurga cerrahisi ile ilgilenen spinal cerrahlardır.

Prof. Dr. Kadir KOTİL
Omurga Cerrahisi Uzmanı

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Devamı...