Meme Kanseri

Günümüzde tanı ve tedavideki bilimsel ve teknolojik ilerlemelere karşın meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü ve ölüm nedeni olmaya devam etmektedir.

Meme kanserli hastaların 5 yıllık genel sağ kalım oranı gelişmiş ülkelerde %73, gelişmekte olan ülkelerde %53 olarak bilinmektedir. Aradaki bu önemli fark gelişmiş olan ülkelerde tarama programları sayesinde erken tanı ile ve daha iyi tedavi olanakları ile açıklanabilir. Bu nedenle her toplumun kendi içinde meme kanseri risklerini ortaya koyması, risk gruplarını belirlemesi ve tarama programlarını yaygınlaştırması gerekmektedir.

Meme kanserinin gelişmesinde; bireyden bireye farklılık gösteren pek çok risk faktörünün (genetik, çevresel, hormonal, sosyo-biyolojik ve psikolojik etkenler gibi) etkili olduğu kabul edilmekle birlikte Amerikan Kanser Derneği’nin yaptığı bir araştırmada, meme kanseri olan kadınların %75’inin yüksek risk grubunda yer almadığı ve aslında tüm kadınların meme kanseri riski taşıdığı belirlenmiştir.

 

Meme Kanserinde Risk Faktörleri

İleri yaş

Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artar. Özellikle 50 yaş üzeri kadınlarda görülme riski genç kadınlara göre daha fazladır.

Daha önce iyi ya da kötü huylu meme kanseri öyküsü

Meme kanseri tedavisi görmüş kadınlarda ikincil meme kanseri riski, ilk kanser tanısından sonraki her yıl için %1 artmaktadır.

Ailesel meme kanseri öyküsü

Özellikle 1. derece akrabalarda (anne, kız kardeş, teyze, kendi kızı) meme kanseri  öyküsü bulunuyorsa risk artmaktadır.

Menstrual öykü

İlk adet yaşının 12 yaşından önce olması ve 55 yaşından sonra menapoza girmesi meme kanseri riskini artırmaktadır.

Hormon kullanımı (Östrojen)

Östrojen, meme hücrelerinin gelişimine yol açtığından, dışarıdan uzun süreli ve kesintisiz östrojen kullanılması meme kanseri riskini arttırmaktadır.

Doğum öyküsü

İlk hamilelik yaşı ile meme kanseri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Evlenmemiş ve hiç doğum yapmamış kadınlarda meme kanseri riskinin doğum yapmış kadınlara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Alkol

Günde  2-3 bardak alkol alan kadınlarda meme kanseri riski 2 kat artmaktadır.

Yağlı diyet

Aşırı yağlı diyetin meme kanserini artırdığı düşünülmektedir.

Prof. Dr. Bahadır GÜLLÜOĞLU