Bel Ağrıları

 • Toplumda her 100 kişiden 80’i hayatının bir döneminde bel ağrısından yakını
 • Bel ağrısı olan hastaların % 70-85’i 6 hafta içinde kendiliğinden iyileş
 • Bel ağrısı; kas spazmı, bel kayması, kireçlenme, romatizma, kemik erimesi, omurlarda kırık ve bel fıtığı gibi çeşitli nedenlerden oluş
 • Bel ağrılarının ancak % 2’si bel fıtığıdı Gerçek bel fıtıklarının ancak % 15’i cerrahi tedavi gerektirir.

 

Bel Ağrısı Kimlerde Olur?

 • Hareketsiz iş ve yaşam düzeni olanlar.
 • Fazla kilolu olanlar.
 • Ağır kaldıranlar, eğilme hareketini yanlış
 • Uzun süreli araç
 • Doğuştan belinde kayma olanlar.
 • Duruş bozukluğu olanlar.
 • Zayıf karın ve bel kasları
 • Ortası çukurlaşmış yatakta uyuyanlar.
 • Hamileliğin son aylarında olanlar.
 • Ağır sporlarla uğraş
 • Sigara iç
 • Stres ve depresyonda olanlar.

 

Omurga Anatomisi

 • Omurgada 3 adet doğal kavis vardı
 • Bu kavisler sayesinde omurgamız üzerine düşen yük miktarını en aza indirir ve esnek bir şekilde hareket etmemizi sağ
 • Bel bölgesi 5 adet omur ve sakrum (sağrı) kemiğinden oluş
 • Omurlar üst üste gelerek içinden omuriliğin geçtiği omurga kanalını oluş
 • Omurga omuriliği ve omurilikten çıkan sinirleri korur.
 • Omurlar, önde disk denilen yastıkçıklar, arkada faset denilen eklemler ile tutunurlar.
 • Diskler omurların birbirlerine sürtünmesi engelleyen jöle kıvamında amortisö
 • Diskler yükü eşit olarak dağıtır ve dengeli bir şekilde alt seviyelere iletirler.
 • Diskler iki bölümden oluşur: sağlam, lifli dış bölüm ve yumuşak jölemsi iç bölü
 • Dış bölüm, iç bölümü korur ve esnek hareketi sağ
 • Omurlar birbirlerine arkada 2 adet faset eklemi ile tutunurlar.
 • Faset eklemleri vücut yükünün %5-20’sini taşı
 • Kötü kullanıma bağlı olarak eklemlere uygulanan yük miktarı artar ise eklemlerde bozulmalar ve ayrılmalar oluş
 • Omurga ayrıca bağlar (ligaman) ve kaslar tarafından desteklenir.      Kaslar hareketi denetler, omurgayı destekler ve sağlamlık kazandırı
 • Omurilik beynimizin verdiği emirleri vücudumuzun diğer bölümlerine taşınmasından sorumludur.
 • Bacak kaslarına, idrar kesesine, cinsel organlara sinir dallarını
 • Bu sinirler, bacak hareketini, hissini, idrar-dışkılama kontrolünü ve cinsel fonksiyonları sağ

 

Kötü Duruş, Beli Kötü Kullanma

 • Uzun süre aynı pozisyonda durmak belin en büyük düşmanıdı Günlük hayatta bel mekaniğine uygun olmayan her yanlış hareket veya kötü duruş belde yıpranmaya neden olur.

 

Bel Tutulması, Kas Spazmı

 • Genellikle beli destekleyen kasların veya bağların aşırı gerilmesi veya kopmasıyla oluş Vücudun buna cevabı ağrılı kas spazmıdır.
 • Mevsimsel ısı değişimleri, rüzgar ve hava akımı kas spazmını arttırı

 

Bel Fıtığı

 • Her iki bel omuru arasında yastık görevi yapan jölemsi kıkırdak dokunun kayması veya taşmasıdı
 • Kıkırdak parçası belden çıkarak bacağımıza, ayağımıza giden sinire baskı yaparak ağrıya ve siyatik şikayetlerine sebep olur.
 • Öksürmekle, ıkınmakla, hapşırmakla bel ve bacak ağrısı
 • Hastaların çoğu yatak istirahatı ve ilaç tedavisi ile şikâyetinden kurtulur.
 • Sinir ve omuriliğe bası devam ederse bacak kaslarında kuvvet kaybı, his kusuru, reflekslerde azalma, idrar tutamama gibi şikayetler oluş

 

Omurga Kanalında Daralma

 • Omurilik ve sinirlerin geçtiği kanalların daralması, sinirlerin sıkışması ile oluş
 • Özellikle ileri yaşlarda görülü
 • Belirli bir mesafe yürüdükten sonra bacaklarda ağrı, uyuşma ve topallama ile kendini gösterir

 

Omurlarda Kayma (Spondilolistezis) 

 • Bel omurlarının birbirlerinin üzerinden kaymasıyla karakterize olan “Spondilolistezis” de bel ağrısı Hareketle ağrı artar.

 

Biçim Bozuklukları 

Ayrıca beldeki

 • eğrilikler (skolyoz),
 • düzleşmeler (lordoz),
 • beldeki açıklıklar (spina bifida),
 • fazla veya eksik bel omuru (lumbalizasyon- sakralizasyon) bel ağrısı nedeni olabilir.

 

Gerilim, Stres, Sigara 

 • Stres, bel ağrısını arttıran ve kronikleştiren en önemli sebeptir. Ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarınız bel ağrısını artırı
 • Sigara içenlerde bel bölgesine giden damarlarda tıkanıklıklar oluştuğundan diskte harabiyet daha hızlı, kemikte iyileşme daha geç
 • Gülmek, çalışmak, sosyal uğraşılar ve hayata bağlılık bel ağrısına karşı en önemli silahımızdı

 

Fazla Kilo 

 • Belimizin taşıdığı yük miktarını artırdığı için sakıncalıdı

 

Kireçlenme-Osteoartirit 

 • Yaşın ilerlemesi ile kemik yapıda, bağlarda ve disklerde yıpranma baş
 • Kemik kalsiyum içeriğini kaybeder ve daha kolay kırılı
 • Bunu engellemek için vücut doğal tepkisi olarak bu yıpranmış dokuları kireçlendirir ve buraları hareketsiz kılmak ister.
 • Oluşan yeni kemikçikler, taşlaşmış bağlar ve daralmış disk mesafeleri sinirlere bası yaparak sırt, bel, bacak ve genel vücut ağrısına sebep olabilir.

 

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

 • Osteoporoz temel olarak kadın hastalığıdıKemiklerde kofluğa ve yumuşamaya yol açarak kolay kırılmaya ve dolayısıyla ağrıya sebebiyet verir.
 • Beslenmede kalsiyum ve D vitamini eksikliği, hareketsiz yaşam, erken menopoz, aşırı alkol tüketimi, sigara, kortikosteroidler osteoporoz riskini arttırı

 

Romatizma 

 • Vücudun bağışıklık sisteminin kendi öz hücrelerine savaş açması sonucu geliş Omurgadaki normal kemik ve kıkırdak dokuları hasara uğrar.
 • Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit gibi hastalıklar eklemlerde ağrı ve şişmeye sebebiyet verir ve günlük hareketi kısı
 • Sabahları görülen eklem sertliği ve tutulmalar romatizmal hastalıklar için uyarıcıdı

 

Tedavi

 • Bel ağrıları, ilaç, cerrahi yöntem veya güncel cerrahi dışı tekniklerle tedavi edilebilir. Tedavinin şekli hastanın öyküsü, klinik muayene ve radyolojik tetkiklerle elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu hekim tarafından belirlenir.
 • İlaç tedavisinde yatak istirahatı ile birlikte, ağrı kesici, anti-enflamatuar ve kas gevşetici ilaçlar kullanılı

 

Kimlere Cerrahi Tedavi Önerilir?

 • Omurgada tümörü veya apsesi olanlara,
 • İdrar ve dışkı denetimini yitirenlere (Kauda Eküina Sendromu), (Acil Cerrahi tedavi gerektirir)
 • İlerleyeci kas gücü kaybı, duyu ve refleks kaybı olanlara, (Nörolojik defisiti olanlar)
 • Tedaviye rağmen şikayetleri 4-6 hafta sürenlere,
 • Bazı tip omurga kırığı olanlara,
 • Omurgada Spondilolistezis (Bel kayması) veya anormal bel hareketliliği olanlara.

 

Güncel Cerrahi Dışı Teknikler

 • Enjeksiyon
 • Radyofrekans
 • Epidural Enjeksiyon
 • Faset Bloğu
 • Faset Denervasyonu
 • Nükleoplasti
 • Vertebroplasti
 • Kifoplasti

 

Bel ağrısı çekmemek için belinizi iyi kullanın

Bel ağrılarından kurtulmak ya da bel ağrısı çekmemek için ağrıya neden olan etkenlerden uzak durmak gerekir.

 

Egzersiz yapın 

 • Egzersiz bel ve omurganın zayıf kaslarını güç
 • Mekanik yüklenmeyi azaltarak, hareket kabiliyetini arttırı
 • Yanlış postürü ve duruşu dü
 • Ağrıyı azaltı

 

Duruşunuzu düzeltin

 • Sırtınızı ve belinizi düz tutun.
 • Kötü duruş; sırttaki kamburluğu, beldeki içe çöküklüğü artırı
 • Sık pozisyon değiş
 • Özellikle belin normal eğriliğini korumaya özen gö

 

Ağır taşımayın

 • Taşıyacağınız yükleri eşit olarak her iki elinize bölü
 • Hareketlerinizi önceden planlayı
 • Asla ağır cisimleri kaldırmayı

 

Belinizi zorlamayın

 • Yerden bir şey alırken eğilmeyin, dizlerinizi büküp çö
 • Belinizle değil bacaklarınızla yükü kaldırı
 • Ağırlığı mümkün olduğu kadar belinizden yukarı ve vücudunuza yakın tutun.
 • Dönmeniz gerekiyorsa belinizle değil, vücudunuzla dönü

 

Oturuşunuzu düzeltin

 • Ağır cisimleri çekmeyin, itmeyin ve yukarı doğru kaldırmayı
 • Koltuğa düzgün oturun.
 • Gerekirse bel kıvrımınıza uyan yastıkla belinizi takviye edin.
 • Otururken sırtı düz tutun ve yaslanı

 

Yatışınızı düzeltin

 • Yatarken sert ve ortopedik yatakları tercih edin.
 • Salt yer ve tahta üzerine yatmak doğru değ
 • Sırt üstü yatarken baldırlarınızın altına koyulacak küçük bir yastık sizi rahat ettirecektir.

 

Unutmayın!

Belinizi en iyi siz koruyabilirsiniz. Doktorunuz bu konuda sadece yol gösterici ve yardımcı olabilir.