Amniyosentez Testi

Amniyosentez rahim içine bir iğne sokulmasını takiben fetüsün (bebeğin) çevresindeki sıvının küçük bir kısmının alınması anlamını taşıyan girişimsel bir testtir. Bu sıvı fetüsün (bebeğin) idrarı ile karışık olup alınan sıvı birkaç gün içinde yenilenmektedir. Amniyosentezin güvenli olarak yapılabileceği en erken hafta 16. gebelik haftadır. Ön sonuçlar dört gün içinde ve kesin sonuç 2-3 hafta içinde elde edilebilmektedir. Amniyosenteze bağlı düşük olasılığı % 1’dir. % 1’den az olguda da yetersiz sonuç nedeniyle amniyosentez testi tekrarlanması gerekebilir.

 

Normal Sonuçlar

Amniyosentez yapılan hastaların çoğunluğunda normal sonuçlar elde edilecek ve gebelikleri herhangi bir sorun olmadan devam edecek ve normal bir bebek doğumu ile sonuçlanacaktır. Ancak normal bir sonuç diğer anormalliklerin olma ihtimalini dışlamamaktadır ve bazı durumlarda (örneği artmış nukal kalınlığı olanlar) anne adayı ileri tarama ve araştırma için çağırılabilir. Elde edilen bilgiler anne adayıyla paylaşılır ve gebeliğin takibindeki değişik olasılıklar tartışılabilir.


Anormal Sonuçlar 

Maalesef birkaç olguda amniyosentez sonucu anormal olarak kabul edilir. Bu anormallik hakkında anne adayı bilgilendirilir. Bu bilgi telefonla da verilebilir ancak anne adayı dilerse ileri danışmanlık için uzman bir kişi ile birkaç gün içinde görüştürürebilir.

Eğer anne adayı gebeliğin devamı yönünde karar verirse bebeğin durumunu daha iyi anlaması için, çeşitli destek gurupları ile temas kurması da sağlanabilir. Gebeliğin daha yakın takibi ve ileri taramasını yapmak, en uygun doğum zamanı, yeri ve şekli konusunda bilgilendirmek için anne adayını tekrar görmek isteyebiliriz.

Eğer anne adayı gebeliğini sonlandırma yönünde karar verecek olursa, bu işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli düzenleme ve yardım tarafımızdan sağlanacaktır. Ayrıca doğum sonrası gerekli danışmanlık hizmeti de tarafımızdan verilmektedir.

Amniyosentez için kişiden onay alındıktan sonra işlem gerçekleştirilir.

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı