Dr. Öğr. Üyesi Salim Karavelioğlu

Laboratuvar – Mikrobiyoloji

Mail

Görev Yaptığı Hizmet Noktaları: Academic Hospital

Görev Yaptığı Bölümler: Laboratuvar – Mikrobiyoloji

Telefon Numarası: 444 0 353

Eğitim

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji (2004)

 

İlgi Alanları

Klinik Mikrobiyoloji

Bakteriyoloji

Mikoloji

Parasitoloji

Viroloji

Antimikrobiyal Direnç

Laboratuvar Tanı Testleri

 

Üye Olduğu Kuruluşlar

Türk Tabipler Birliği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği