Ekokardiyografi (EKG)

Ses ötesi (ultrason) dalgaları aracılığıyla kalbin ve kalp içindeki kan akımının incelenmesi yöntemidir. Bilinen herhangi bir yan etkisi ya da zararı yoktur. Ekokardiyografi ile kalbin yapısı ayrıntılı bir biçimde görüntülenir; kalbin kasılma performansı, kalp kapakçıklarının hareketleri değerlendirilir. Kalp yetmezliğinde, kapak hastalıklarında, yüksek tansiyona bağlı kalp hastalıklarında ve enfarktüs sonrası kalp performansının değerlendirilmesi ve tedavinin planlanmasında ekokardiyografi çok önemli ve vazgeçilmez bir tanı yöntemidir.

Eforlu EKG testi (efor testi)

Kalbi besleyen damarlarda damar sertliğine (ateroskleroz) bağlı olarak ortaya çıkan kalp krizi (enfarktüs), kalp yetmezliği ve ani ölümler, çağımızda en sık görülen ölüm nedenleridir. Enfarktüs genellikle kalbi besleyen damarların daralması ve tıkanması sonucunda gelişir. Eforlu EKG testi kalp damarlarında önemli daralma olup olmadığını anlamamıza ve egzersiz sırasında kalbin performansını değerlendirmemize yardım eder. Eforlu EKG testi koroner kalp hastalığının tanısında ilk olarak başvurulan yararlı ve en kolay testtir.