EEG nedir?

Beynin elektriksel aktivitesinin dijital ortamda kayıt edilmesi anlamına gelir. Son dönemde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte EEG ve benzeri tekniklerde farklı yöntemler kullanılarak beynin fonksiyonel (çalışma) özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme şansımız oldu. EEG invaziv olmayan (girişimsel olmayan), hasta tarafından konforlu bir tetkik olması ve beynin çalışması ile ilgili fikir vermesi gibi nedenlerle vazgeçilmez bir laboratuvar yöntemidir.

Nasıl çekilir ve rapor hazırlanır?

EEG, uzmanlamış bir teknisyen tarafından çekilir. En az işlem süresi 1 saattir. Farklı hasta gruplarında hekimin istemiyle 3 saatlik ya da 24 saatlik video monitarizasyonu ile de yapılır. Çekimlerde moitarizasyon neticesinde trase elde edilir. EEG çekimi sırasında uyanıklık ve uyku ayrı olarak değerlendirilir. Tetkiki isteyen hekime bilgi ve yorum içeren bir rapor hazırlanır. Trase örneklerinden gerektiği kadar raporun arkasına eklenir.

Hangi hasta gruplarına EEG çekilir?

EEG, epilepsi (sara), konfuzyon ile giden dalgınlık durumlarında, unutkanlıklarda ve gelip geçici özellik taşıyan duyusal ve motor şikayetlerin tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Uyku çekimleri uyku bozukluklarında olmazsa olmazdır.

EEG çekimi için dikkat etmeniz gerekenler

EEG çekimine gelirken karnınızın tok, saçınızın temiz olması trasenin kalitesini arttırır. Çekim sırasında teknisyenin sizden yapmanızı isteyeceği bazı manevralar (sık nefes alma, göz açma-kapama veya ışık reaksiyonu) olacaktır. Rahat olunuz ve tetkike gelirken hekiminizin yazdığı istek kağıdını unutmayınız.

Academic Hospital’da EEG hizmeti

Kurumumuzda normal EEG, video monitarizasyon EEG, uyku EEG’si ve polisomnografi  (uyku çekimi) uygulanmaktadır.

Video monitarizasyon EEG kaydıyla eş zamanlı hastalarda ortaya çıkan istemsiz hareketleri tanımlama ve doğru tanıyı koyma açısından önemlidir. Anormal beyin elektriksel aktivitelerinin uyanıklıkta baskılanıp uyku sırasında ortaya çıkması nedeniyle traselerde uyku çekimi olması güvenirliliği arttırır.

Polisomnografi hastanın gece uykusunun dijital ortamda kayıtlanması ve uzman hekim tarafından yorumlanmasıdır. Polisomnografi uyku-apne sendromu başta olmak üzere her türlü uyku patolojisinde gerekli görüldüğü zaman uygulanmalı ve tedavi planı yapılmalıdır.