Academic Hospital psikiyatri bölümü tarafından hizmet verilen alanlar:

  • Depresyon
  • Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobik Bozukluklar, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Fobi)
  • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  • Yas Reaksiyonu
  • Gebelikte ve doğum sonrası (postpartum) gelişen psikiyatrik bozukluklar
  • Kişilik Bozuklukları
  • İş Stresi ve Tükenmişlik Sendromu
  • Kronik hastalıklara (kalp hastalıkları, romatolojik hastalıklar, kanser, diyabet vb.) eşlik eden psikiyatrik hastalıklar.