İnsanı ayakta tutan sistem: Kas ve İskelet

Ortopedi ve Travmatoloji, kaslar ve tıbbi dilde lokomotor olarak adlandırılan iskelet sistemi üzerinde meydana gelen sorunların teşhis, tedavi ve takibiyle ilgilenen bölümdür. İçinde birçok yan dalı barındıran Ortopedi ve Travmatoloji, teşhis ve tedavi süreçlerinde hayli geniş bir seçeneğe sahiptir.

 

Academic Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Academic Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde; kas ve iskelet sisteminde oluşan hastalıklar, en son teknolojik ekipmanların yardımıyla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. Academic Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü;hastanenin diğer bölümlerinden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün yanı sıra Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Bölümü’yle birlikte multidisipliner bir anlayışla tanı ve tedavileri gerçekleştirmektedir. Ayrıca doğuştan gelen veya sonradan oluşan vücut hasarlarına yönelik cerrahi müdahaleler, protez ve mikrocerrahi işlemler de dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede tedavi imkânı sağlanmaktadır.

 

Hizmet Verilen Alanlar

Academic Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde hastaların tekrar sağlıklarına kavuşabilmeleri için ele alınan konular ve verilen hizmetler şunlardır:

  • Travma cerrahisi
  • Artroskopik cerrahisi
  • Spor yaralanmaları
  • Protez uygulamaları
  • Kas, tendon ve sinir yaralanmaları
  • Pediatrik ortopedi
  • El cerrahisi
  • Üst ekstremite cerrahisi
  • Ayak deformiteleri cerrahisi

 

Örselenmiş Bölgeye Cerrahi Müdahale: Travma Cerrahisi

Tıbbi olarak travma, insanın veya diğer canlıların bedensel ve/veya ruhsal açısından önemli ve etkili yaralanmalara maruz kalması; bir doku ya da organın yapısını ya da biçimini bozacak şekilde dışarıdan gelen bir etkiyle karşı karşıya kalması anlamını taşımaktadır. Örselenme olarak da tanımlanmaktadır. Ortopedik travmada vücudun herhangi bir yerindetravmadan kaynaklanan kemik, eklem, kas, tendon ve bağları etkileyen her türlü yaralanma anlamına gelmektedir. Düşme, ayak bileğini burkma, vücudun belli bölgelerine alınan darbeler, spor yaparken yaşanan kazalar travmatik yaralanmaların nedeni olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır. Travma yaşayan kişinin acilen hastaneye gitmesi ve hekim gözetiminde uygun tedaviyi yaptırması gerekmektedir.

Ortopedinin alt dalı olan Travma Cerrahisi ise kas ve kemik yaralanmaları, uzuv kopması gibi travmaların ameliyatlarının gerçekleştirildiği bölümdür. Alanında uzman hekimler, gerçekleştirdikleri cerrahi müdahalelerle hastanın yaralanmadan önce sahip olduğu güce kavuşmasını, travmaya uğrayan bölgenin ise eski işlevini yeniden görür hale gelmesini amaçlamaktadırlar.

 

Eklemlerin İçine Bakmak: Artroskopik Cerrahisi

İnsanların rahatça hareket edebilmesinde eklemlerin rolü büyüktür. Artroskopik cerrahi, hayatımızı sürdürmemizde büyük önem taşıyan eklemlerin içine bakmayı ifade etmektedir. Eklemlerin içleri çok küçük kamera ve ışık sistemi yardımıyla görüntülenmektedir. Art roskopik görüntülemenin yapıldığı eklemler; ayak bileği, omuz, diz, el bileği ve dirsektir. Kimi zaman ayak başparmağı eklemleri de bu görüntülemeye tabi tutulmaktadır. Artroskopik cerrahinin özü, tanı ve tedavide kullanılan kamera ve aletlerin ebatlarının çok küçük (yaklaşık olarak yarım santimetre) olması, dolayısıyla da cerrahi işlemin açık ameliyata gerek kalmaksızın uygulanabilmesidir. Bir santimetreden daha küçük bir kesik, işlemi uygulamak için yeterli olmaktadır. Bu durum, hastanın fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da çabuk toparlanmasına vesile olmaktadır. Artroskopik cerrahi uygulamak amacıyla açılan kesiğin birkaç ay içerisinde tamamen iyileşmesi, diğer bir ifadeyle yara izinin bulunmaması hastanın estetik kaygılar duymasının da önüne geçmektedir. AcademicHospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde;trafik kazaları, düşmeler ve farklı nedenlerle oluşan kırıkların ve diğer travmatik yaralanmaların tedavisi başarıyla uygulanmaktadır.

 

Spor Yaralanmaları: Risk Her Yerde Var!

Spor, ruh ve beden sağlığı için her yaştan bireyin yapması gereken bir aktivite kuşkusuz. Ancak hayatın her anında ve yerinde olduğu gibi spor da kazalara ve/veya yaralanmalara açık bir aktivite. Kas ve iskelet sisteminin birçok yerinde oluşabilecek bu yaralanmaların başlıcaları; kırık ve çıkıklar, kas ve tendon yaralanmaları, eklemlerde bağ ve kıkırdak yaralanmalarıdır. İlk müdahalenin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri de uygulanan bu yaralanmalarda, kimi zaman da cerrahi müdahaleye gereksinim duyulmaktadır.Academic Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde, spor yaralanmalarından doğan eklem içi sorunların artroskopik yöntemle tedavisi başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Protez uygulamaları: Hareketli Günlere Dönmek Mümkün

Diz ve kalça başta olmak üzere vücuttaki birçok ekleme uygulanabilen eklem protezleri, kişinin eski hareket kabiliyetini tekrar kazanabilmesini amaçlayan bir yöntemdir. Eklemler, özellikle yaş almayla birlikte dejenerasyona uğramakta ve işlevini yerine getirememeye başlamaktadır. Bu durum, hastanın dejenerasyona uğrayan bölgede şiddetli ağrılar duymasına neden olmaktadır. Cerrahi operasyonla takılan protez, bu sorunun giderilmesinde önemli araçlardan biridir. Ancak bu uygulamanın uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Zira meydana gelebilecek olası komplikasyonlar, hastanın ileriki yaşamında sıkıntılı anlar geçirmesine sebebiyet verebilmektedir.AcademicHospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde, eklem kireçlenmelerinden dolayı oluşan her türlü kalça, diz, eklem protezleri başarıyla yapılabilmektedir.

 

Kas, tendon ve sinir yaralanmaları: Belirtileri Hafife Almayın

Kas, tendon ve sinir yaralanmaları, sıklıkla kişinin kaza geçirmesi, düşmesi, darbe alması veya ters bir hareket etmesiyle ortaya çıkmaktadır. Daha ziyade el ve ayak bileğinde, omuzda, dizde, boyunda ve parmaklarda rastlanmaktadır. Tedavi edilmediği takdirde hastalığın bulunduğu bölgelerde güç kaybına, ağrılara, uyuşmaya neden olmakta ve uzunların işlevini yerine getirememesine sebebiyet vermektedir. Kas, tendon ve sinir yaralanmaları ileri düzeydeyse cerrahi müdahaleye gereksinim duyulmaktadır. Hastalık erken evrelerde tespit edildiği takdirde,fizik tedavi ve rehabilitasyonla tedavi edilebilmektedir.

 

Pediatrik Ortopedi:Sağlıklı Çocukluktan Sağlıklı Erişkinliğe

Tüm erişkinler gibi bebek ve çocuklar da birtakım ortopedik sorunla karşılaşabilmektedirler. Bu sorunların bir kısmı, doğuştan gelmektedir. Çocukların kas ve iskelet sisteminde meydana gelen anomaliler, Pediatrik Ortopedi Bölümü’nün alanına girmektedir. Doğuştan gelen kalça çıkıklığı, kırık ve çıkıklar, yürüme problemleri, yine doğuştan gelen çarpık ayak sorunu, omurga ile ilgili anormallikler, içe veya dışa doğru basma gibi rahatsızlıklar, Çocuk Ortopedisi hekimlerinin ilgilendiği alanlardır.AcademicHospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde, çocuk ortopedik sorunları ve cerrahi tedavisi başarıyla uygulanmaktadır.

 

El ve Üst EkstremiteCerrahisi: Hassas Bir Alan, Hassas Bir Tedavi

Eller ve kollar, işleyişine en çok şahit olduğumuz uzuvlarımızdır. Vücudun bu çalışkan uzuvları, kimi zaman çeşitli nedenlerle işlevini tam olarak yerine getirememektedir. El Cerrahisi de el parmaklarının ucundan omuza kadar olan kısmın sağlığıyla ilgilenen bölümdür. Elde ve kolda meydana gelen kırık-çıkıklar, sinir sıkışması, kas ve tendon kopmaları gibi sorunlar bu bölümün ilgi alanına girmektedir. Bununla birlikte el bileğinde sık rastlanılan ve sinir sıkışması olarak da bilinen karpal tünel sendromu, doğuştan gelen altı parmaklı olma ya da yapışık parmak sorunları da yine bu bölümün tedavisini yürüttüğü rahatsızlıklardır. Mikrocerrahi tekniğinin uygulandığı El Cerrahisi’nde, cerrahlar son derece titiz ameliyatlar gerçekleştirerek hastanın normal hayatına dönmesini amaçlamaktadırlar. .Academic Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde, iş kazaları gibi nedenlerle oluşan ve mikrocerrahi gerektiren (parmak kopmaları gibi) ameliyatlar başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Ayak Deformiteleri Cerrahisi: Sık Rastlanılan Bir Sorun

Doğuştan gelen veya travma, nörolojik nedenler, tendon yetersizliği gibi etmenlerle sonradan oluşan ayak deformasyonları, Ayak Deformiteleri Cerrahisi’nin sıklıkla tedavisini üstlendiği sorunlardan biridir. Uygulanan tedavi yönteminde amaç, hastanın stabil olarak düz basması sağlayarak yürüme sorununu ortadan kaldırmaktır.

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam