Göğüs Cerrahisi Nedir?

Göğüs Cerrahisi: Göğüs boşluğu içinde yer alan tüm organ ve dokularda meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisinde  gerektiği takdirde cerrahi yöntemleri kullanarak hizmet verilen cerrahi bölümdür. 

 

Academic Hospital Göğüs Cerrahisi Bölümü

Academic Hospital Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde; akciğer başta olmak üzere onu çevreleyen göğüs kafesi, akciğer, soluk borusu, yemek borusu gibi organların doğumsal veya işlevsel birçok hastalığı ve travmalarında tedavi gerçekleştirilmektedir. Academic Hospital Göğüs Cerrahisi Bölümü, kendi alanına giren hastalıkların teşhis ve tedavi süreçlerinde diğer tıbbi birimlerle koordinasyon içinde çalışmaktadır ve bu özelliği nedeniyle multidisipliner bir alan olma özelliği taşımaktadır. 

 

Göğüs Cerrahisi Bölümü’nün Hizmet Verdiği Alanlar

Akciğer Kanserleri:

Tüm dünyada en sık karşılaşılan kanser türleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde de her gün yaklaşık 65 kişide akciğer kanseri tespit edilmekte ve bu sayı gün geçtikçe hızla artmaktadır. Özellikle 50 yaş üstü sigara içen erkeklerin hastalık için daha riskli olduğu ancak kanser yaşının giderek düştüğü gözlemlenmektedir. Akciğer kanseri, temel görevi vücudun ihtiyacı olan oksijeni alıp karbondioksiti atmak olan hücrelerin istenmeyen ve kontrolsüz biçimde çoğalarak, bu organın işlevini yerine getirememesine yol açmasıyla meydana gelmektedir. Sigara ve tütün mamullerinin kanser oluşumunda etkisi oldukça fazladır. Bununla birlikte solunan havanın insan vücuduna zarar veren kimyasal maddelerle yüklü olması, radyasyon, genetik faktörler de akciğer kanserine yol açan unsurlar arasındadır. Aşırı kilo kaybı, iştahsızlık, kanlı balgam, nefes almada zorluk, hırıltılı nefes alma, geçmeyen göğüs ağrısı gibi belirtiler veren akciğer kanseri, diğer birçok rahatsızlık gibi erken teşhis edildiği takdirde tedavisi mümkün bir hastalıktır. Tedavi yöntemleriyse tümörün yerine ve hastalığın evresine göre farklılık göstermektedir. Ancak erken evrede ya da uygun hastalarda öncelikli seçenek cerrahi tedavi ya da ameliyattır. Kemoterapi ve radyoterapi seçenekleri de uygun vakalarda uygulanmaktadır. Göğüs Cerrahları gerçekleştirdikleri ameliyatlarda kanserli doku ve çevresindeki dokuları gerekli miktarda çıkararak kanserin hem akciğere hem de metastaz yaparak vücudun diğer organlarına yayılmasına engel olmayı amaçlamaktadırlar.

Göğüs Duvarı Kanserleri:

Göğüs duvarı, göğüs kafesinin şeklini ve dışarıdan gelebilecek olumsuz etkilere karşı dayanıklılığını ve korumasını sağlamaktadır. Kaburgalar, omurlar, sternum ( iman tahtası da denen göğüs ön orta kısmındaki kemik ) ve göğüs kafesini çevreleyen kas, kıkırdak ve diğer dokulardan oluşan bu yapıdaki hücrelerin istemsiz ve kontrolsüz biçimde çoğalması, göğüs duvarı kanserlerine neden olmaktadır. Kadınlara oranla erkeklerde daha fazla rastlanan göğüs duvarı kanserlerinde tedavide öncelikle seçilen yöntem cerrahi olmaktadır.

Trakea Tümörleri:

Nefes borusunda ( Trakea ) oluşan tümörlerdir. Üst solunum yolunda oluşan tümörlerin yaklaşık % 2’si trakea tümörleridir. Yemek yerken yutkunma sorunu yaşama, hırıltılı solunum, kanlı balgam, ses kısıklığı, öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren trakea tümörlerinin doğru teşhisi çok önemlidir. Zira belirtilerdeki benzerlik, astım veya KOAH hastalığı teşhisi konmasına sebebiyet verebilmektedir. Oluşumunda sigara kullanımının önemli bir etken olduğu, daha ziyade erkeklerde görülen trakea tümörlerinin tedavisi Göğüs Cerrahisi’nin görev alanına girmektedir. 

Akciğerin Su Toplaması:  

Plörezi olarak adlandırılan akciğerin su toplaması enfeksiyonlar, kalp hastalıkları, siroz benzeri kronik karaciğer yetmezliği gibi durumlar ve çeşitli kanserlerde görülen, “Plevra yani Göğüs boşluğunda”   gerekenden fazla su birikmesi nedeniyle oluşan bir rahatsızlıktır. Tedavi süreci, hastalığa kaynaklık eden etmenlere göre şekillenmektedir. Ancak ilaçla tedavinin yanı sıra cerrahi tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır. 

Akciğer Zarı İltihapları:

Akciğer zarı, akciğeri ve göğüs duvarının iç kısmını döşeyen, iki farklı zardan oluşan bir dokudur. Çeşitli enfeksiyonlar ya da nadiren başka sebeplerle iltihaplanan dokunun yol açtığı başlıca yakınmalar göğüs ağrısı, ateş, nefes darlığı ya da çarpıntı olmaktadır. Akciğer zarı iltihaplanmasının tedavi yöntemi, hastalığa neden olan etkenlere göre değişim göstermekte uygun hastalarda cerrahi girişim de yapılmaktadır. . 

Akciğer Zarının Delinmesi – Pnömotoraks :

Yaşamı tehdit eden ciddi bir durum olan Pnömotoraks; Genellikle genç uzun boylu erkeklerin hastalığı olarak bilinmekte,çoğu zaman kendiliğinden ( Spontan Pnömotoraks ) bazen de akciğerlerin veya akciğere yakın organların aldığı darbeyle meydana gelmektedir.Trafik kazası, düşme, delici kesici alet ya da ateşli silah yaralanmalarında sık görülür. Bu durum, akciğer çevresinde,  göğüs boşluğunda hava birikmesine ve hastanın nefes almada zorluk yaşamasına sebep olmaktadır. Tedavisinde akciğerin sönme miktarına göre acil cerrahi müdahale önem taşımaktadır.

Göğüs Kafesi Travmaları:

Toraks (Göğüs ) travmaları, göğüs kafesinde bulunan organlar, dokular veya kaslardan herhangi birinin dışarıdan alınan bir darbeyle zarar görmesi durumudur. Ev, işyeri ya da trafik kazaları, delici- kesici aletlerle yaralanma ve benzeri pek çok olay toraks travmalarına yol açabilmektedir. Bununla birlikte yabancı bir cismin solunum yollarına ya da akciğere gitmesi de travmaya neden olabilmektedir. 

Amfizem:

Akciğerlerde solunumdan sorumlu en küçük birimler olan alveollerin yapısının bozulması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Daha ziyade sigara içen kişilerde bazen de genetik ya da başka sebeplerle oluşan hastalıklarda ve enfeksiyonlar sonucunda  rastlanan bu hastalığın tedavisinde uygun vakalarda bronş içine sarmal yapılı metal stent yerleştirilmesi ya da cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. 

Mediasten Tümörleri:

Göğüs boşluğunda sınırları önde göğüs kemiği, arkada omurgalar, yanlarda akciğerlerle çizilen; içinde kalp, büyük damarlar ve lenf nodlarının yanı sıra sinir yapılarının da yer aldığı boşluğa “Mediasten “ adı verilmektedir. Çok fazla dokunun yer aldığı mediasten bölgesinde farklı türde iyi ya da kötü huylu tümörlere rastlanabilmektedir. Tedavi sürecinde genellikle cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. 

Yemek Borusu (Özafagus ) Hastalıkları:

Boyundan başlayıp mide girişine kadar devam eden yemek borusunun hastalıklarında cerrahi yöntemler ağırlıklı çeşitli sağaltım yolları kullanılır. Özafagusta travmatik ya da başka sebepli yırtıklar,iyi ya da kötü huylu tümörler, darlıklar, yanıklar, yapısal bozukluklar dâhil birçok hastalık meydana gelebilmektedir. Bu hastalıkların önemli bir kısmı cerrahi müdahalelerle iyileştirilmektedir. 

Hiperhidroz (Aşırı Terleme):

Terleme, normal koşullarda vücuttaki ısı dengesini sağlayan bir işlevdir. Ancak bazı kişiler, herhangi bir etken (aşırı sıcaklar, spor, korku vb.) yokken de aşırı terlemeden yakınırlar. Aşırı terleme, birçok hastalığın belirtisi olarak ta karşımıza çıkabilmektedir. Bunlardan biri de akciğer hastalıklarıdır. Terlemenin nedeni teşhis edildikten sonra uygun vakalar cerrahi yöntemlerle kapalı ( Endoskopik ) olarak başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam