Genel Cerrahi Nedir?

Tıp biliminin en eski dallarından biri olan Genel Cerrahi, halk arasında “Hariciye” olarak da tanımlanmaktadır. “Cerrahi” sözcüğü kökenini Latince “chirurgiae” kelimesinden almaktadır; “el işi” anlamına gelmektedir. Genel Cerrahi, hastalıkların ameliyat yoluyla tedavi edilmesi olarak özetlenebilir. Genel Cerrahi ile medikal (ilaç) ya da başka tıbbi yöntemlerle sonuç alınamayan hastalıklar, yaralanma ve yara iyileşmesi gibi sağlık sorunları ameliyat yöntemleriyle tedavi edilmektedir. 

 

Genel Cerrahi Hangi Alanları Kapsar?

Genel Cerrahi, tıp biliminin birçok alanıyla birlikte çalışmaktadır. Onkolojiden Endokronolojiye, Travmatolojiden Gastroenterolojiye farklı konularda uzmanlığı bulunan birçok tıbbi birimle işbirliği içindedir. Genel olarak karın başta olmak üzere bir çok organın  cerrahi tedavisi bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir. Safra kanalları, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, dalak gibi organlarda ortaya çıkan hastalıkların ameliyatla tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca tiroit, meme, fıtıklar gibi alanlar da Genel Cerrahi’nin kapsamına girmektedir.

 

Minimal İnvaziv Cerrahi

Günümüzde büyük bir gelişme gösteren tıp teknolojisi sayesinde, geniş kesiyle yapılan açık ameliyatlar yerine minik kesilerle yapılan minimal invaziv cerrahi yöntemler önem kazanmıştır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren laparoskopik ve endoskopik cerrahi yöntemlerdeki gelişmeler, minimal invaziv cerrahinin de gelişmesine katkı sağlamıştır. Karın içinin görüntülenmesi, görülmesi anlamına gelen laparoskopi, halk arasında “kapalı ameliyat” ya da “kansız ameliyat” olarak bilinmektedir. Laparaskopik cerrahi alanında pek çok araç ve gerecin kullanıma sunulmasıyla minimal invaziv cerrahi de adeta ışık hızıyla gelişme göstermiştir. Bu tür yöntemlerle; en az yara ve travmayla hastayı en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak, en az ağrı ve en az ameliyat iziyle en iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Minimal invaziv yöntemler; hastanede kalış süresini kısaltmakta, yara izi ve ağrı olmamasını sağlamakta, iyileşme ve günlük hayata dönüş süresini hızlandırmaktadır. 

 

Academic Hospital Genel Cerrahi Bölümü

Academic Hospital Genel Cerrahi Bölümü’nde; güncel tüm açık veya kapalı (laparoskopik) ameliyatlar yapılmaktadır. Genel Cerrahi kapsamına giren guatr (tiroit bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, dalak, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yollarına bağlı hastalıkların cerrahi tedavisi sağlanmaktadır. Multidisipliner bir yaklaşımla diğer tıbbi birimlerle işbirliği hâlinde, hastalar için en uygun ve etkili tedavilere alanında uzman hekimlerimizle birlikte karar verilmekte, tanı ve tedavi planlamaları yapılmaktadır.

 

Dokuya En Az Zarar Veren İşlemler

Bunların yanında minimal invaziv girişimler olarak da adlandırabileceğimiz, dokuya en az zararı vererek istenen sonuca ulaşabileceğimiz işlemler de yapılmaktadır. Obezite için endoskopik mide botoksu, anal fissür için operasyonla aynı ölçüde başarılı sfinktere botoks enjeksiyonu, hemoroidal rahatsızlıklar için lazer ve radyofrekans, doppler eşliğinde ligasyon teknikleri de Academic Hospital Genel Cerrahi Bölümü’nde uygulanmaktadır. Bölümde ayrıca meme, mide, kalın bağırsak kanserlerine yönelik olarak onkolojik cerrahi uygulanmaktadır.

 

Önce Korunma Sonra Tedavi

Hastalarının önemli bir bölümü kanser (onkoloji) hastalarından oluşan Genel Cerrahi Bölümü, “koruyucu hekimlik” açısından da önemli bir misyon üstlenmektedir. Kişilerin hastalıkların teşhisinde geç kalmamaları amacıyla rutin muayenelerini yaptırmaları, belirtilere karşı dikkatli olmaları, sağlıklı yaşam ilkelerini benimseyerek önlemlerini almaları amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları da bu bölüm açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Genel Cerrahi Bölümü’nün Alanına Giren Hastalıklar:

 • Guatr (Tiroit Bezi) 
 • Memeye yönelik şişlik, ağrı vb. şikâyetler
 • Yemek borusu (özofagus)
 • Mide
 • Dalak
 • İnce ve kalın bağırsaktaki sorunlar 
 • Rektum
 • Anüs
 • Fıtıklar 
 • Karaciğer 
 • Safra kesesi ve safra yollarına bağlı hastalıklar 
 • Apandisit
 • Karın bölgesindeki şikâyetler
 • Hemoroit (basur)
 • Pankreas

 

Genel Cerrahi Bölümlerinde Yapılan Ameliyatlar ve İşlemler: 

Meme Cerrahisi:

Kadınlarda en sık görülen, dünyada kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüme neden hastalıklar arasında ikinci sırada yer alan meme kanserinin görülme sıklığı günümüzde giderek artmaktadır. Dünyada her yıl 2 milyon kadına, ülkemizde ise 20 bin kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır. Meme kanseri erkeklerde ise nadir olarak, yüzde 1 oranında görülmektedir. Meme cerrahisi, kadınları tehdit eden meme kanserinin ameliyatları için gelişmiş bir Genel Cerrahi alanıdır. Meme ameliyatları günümüzde iki grupta gerçekleştirilmektedir: Memede farklı noktalarda gelişen tümörlerde, memenin tümünün alınması (mastektomi) işlemi yapılmaktadır.  Memede sadece kanserli bölgenin çıkartılması ise meme koruyucu cerrahi (lumpektomi) olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca memedeki kanserin koltuk altı lenf bezlerine sıçrayıp sıçramadığını araştırmak için sentinel lenf bezi biyopsisi ve koltuk altındaki lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkartılması amacıyla koltuk altı lenf bezi disseksiyonu gibi cerrahi işlemler de yapılmaktadır.

Obezite Cerrahisi:

Diyet, egzersiz ve ilaç tedavisine rağmen kilo vermede ve kilo kontrolünde başarı sağlanamayan obezite hastalarında obezite cerrahisi etkili ve kalıcı bir seçenek olmaktadır.  Beden Kitle İndeksi (BKİ) 40’ın üstünde olan, hipertansiyon, TİP 2 diyabet gibi kronik hastalıkları bulunan hastalarda tedavi amaçlı uygulanmaktadır. Bu hastalara uygulanan cerrahi girişimler bariatrik cerrahi ya da obezite cerrahisi olarak tanımlanmaktadır. Hastanın yaşına, durumuna, kronik hastalıklarına göre farklı cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar; mide balonu, mide bandı (mide kelepçesi), gastrik band, tüp mide ameliyatları, gastrik bypass, duodenal switch olarak sıralanabilir. 

Endokrin Cerrahisi:

Vücudun iç dengesini ve üreme fonksiyonlarını düzenleyen sisteme, endokrin sistem adı verilmektedir. Endokrin sistem, iç salgı bezlerinin oluşturduğu bir sistemdir. İç salgı bezlerinin oluşturduğu endokrin sistem, vücudumuzda önemli görevler üstlenmektedir. İç salgı bezleri, hormon sentezi ve salgısı yapan organlardır. Endokrin sistemi oluşturan salgı bezleri; tiroit, hipotalamus, paratiroid, hipofiz, pankreas, yumurtalıklar ve böbreküstü bezi hücrelerini kapsamaktadır. Endokrin cerrahisi; vücudun iç salgı bezlerinin, özellikle tiroit hastalıkları, paratiroid bezi hastalıkları, böbreküstü bezleri ve pankreasın ameliyat gerektiren hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri içermektedir.

Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi (Hepatopankreatobilier Cerrahi):

Karaciğer, pankreas, safra yolları ve safra kesesinin cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavi uygulamaları; Genel Cerrahi’nin alt dallarından biri olan hepatopankreatobiliyer (HPB) cerrahi kapsamında yapılmaktadır. HPP cerrahisi ile karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarının iyi ve kötü huylu hastalıkları ile tümörlerinin tanı ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Gastroenteroloji Cerrahisi:

Gastroenteroloji cerrahisi, sindirim sisteminde oluşan hastalıkları cerrahi yöntemlerle tedavi eden tıp alanıdır. Mide, ince ve kalın bağırsak, yemek borusu ile rektumu ilgilendiren iyi huylu hastalıklar ve kanserlerinin cerrahi tedavileri gastroenteroloji cerrahisi birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hastalıklar arasında özofagus kanseri, reflü, mide kanseri, ülseratif kolit, crohn hastalığı, fissür, fistül, hemoroit, karaciğer kanseri, safra kesesi taşı, pankreas kanseri vb. sayılabilir.

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam