Çocukları Anlamak

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın fiziksel sağlığı kadar zihinsel ve davranışsal sağlığına da özen göstermek, gelecekte onun fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bir birey olması için büyük önem taşımaktadır. Çocukların ruhsal açıdan güçlü ve sağlıklı olmaları, sağlıklı gelişimlerinin anahtarıdır. Ancak çocuklar da yetişkinler gibi yaşam yolculuğuna devam ederken bazen kendi çabalarıyla baş edemeyecekleri sorunlarla karşılaşabilirler. Duygusal anlamda sorun yaşayan ve buna çözüm bulamayan çocuğun ailesiyle, arkadaşlarıyla, okul yaşamıyla ve sosyal çevresiyle kısacası hayatın her alanıyla ilişkileri olumsuz etkilenebilir. Üstelik bu sorunları yaşadıklarında yetişkinler gibi kendilerini yeterince ifade edemeyebilirler. Kendi içinde sorunlar ve duygusal fırtınalar yaşayan çocuğu anlamakta, ona sevgi ve şefkatle bağlı olan ebeveynleri de yetersiz kalabilir. İşte bu aşamada çocuğun ve ailesinin profesyonel destek alması, gelecekte yaşanabilecek çok daha ciddi sorunların da önüne geçilmesini sağlayacaktır. 

 

Sağlıklı Ruh Hâli İçin Profesyonel Destek

Çocuklara ve ailelerine yaşadıkları duygusal sorunları doğru anlamada ve çözüm üretmede başvurulacak doğru adres, tıbbın Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanıdır. Çocuk Psikiyatrisi ya da diğer adıyla Pediatrik Psikiyatri, uzmanlık gerektiren alanlardan biridir. Çocuk Psikiyatristi; tıp eğitimi üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında ihtisaslaşmış bilim insanıdır.Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi; çocukların, ergenlerin ve ailelerinin yaşadığı ruhsal sorunların tanısına, tedavisine ve bu sorunların önlenmesine ilişkin faaliyet gösteren bir tıp alanıdır. Fiziksel ve ruhsal yapıları yetişkinlerden farklı olan çocukları tanıyan, farklı yaş dönemlerine özel yaşadıkları sorunları bilen, onlara özel psikolojik muayene, gözlem ve tedavi süreçlerini yöneten Çocuk Psikiyatristleri, hem ailelere hem de çocuk ve ergenlere gereken tıbbi desteği sağlar. Sağlıklı bir yetişkinliğin temelinin çocukluk yıllarında atıldığı unutulmamalı. Bu yaşlarda çözümlenmeyen ruhsal sorunlar, ileriki yıllarda kalıcı hasarlara neden olarak kişinin tüm yaşamını olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle de konunun uzmanlarından profesyonel destek almaktan çekinmemek, bir sorun yaşandığında danışmanlık almak gerekmektedir.

 

Academic Hospital Çocuk Psikiyatrisi Bölümü

Academic Hospital Çocuk Psikiyatrisi Bölümü; psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve ailelerine, sağlık ve esenlik dolu bir yaşamın kapısını aralamak üzere uzman kadrosuyla destek vermektedir. Çocukları, gençleri ve ailelerini etkileyen duygusal veya davranışsal bozuklukların tanı ve tedavisinde uzman olan Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, bebeklikten 18 yaşına kadar tüm çocukların ve ailelerinin desteğe ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında yer almaktadır. 

 

Tüm Tıbbi Birimler Çocuklar İçin El Ele

Academic Hospital Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde; çocuklara ve ebeveynlerine yönelik psikiyatrik ve psikolojik hizmetler sunulmakta, ayrıntılı psikiyatrik ve gelişimsel değerlendirmeler yapılmaktadır. Hastanenin Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, Psikologları ve Pediatri Uzmanları, gerekirse Çocuk Nörolojisi, Çocuk Endokrinolojisi gibi diğer tıbbi birimlerle işbirliği yaparak, çocukların ve ailelerinin sağlıklı gelişim elde etmelerine yardımcı olmak için birlikte çalışmaktadır. Tam bir ekip çalışması yaklaşımıyla, çocuklara ve ailelerine en doğru tedavi planlaması sunulmaktadır.

 

Davranışsal Sağlığı Giden Yolun Haritası

Academic Hospital Çocuk Psikiyatrisi Bölümü; çocuğun ve ailelerin profesyonel müdahale gerektiren ruh sağlığı sorunlarında, uzman ve deneyimli kadrosuyla çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirerek yanlarında durmaktadır. Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde; okul öncesi çocuklar, çocuklar ve ergenler için danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunulmakta, çok çeşitli ruh sağlığı, davranış ve psikiyatrik sorunların teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir. Çocuğunun zihinsel ve davranışsal sağlığı için endişe duyan ailelere, daha iyi zihinsel ve davranışsal sağlığa giden yolun haritası çizilmekte,uyum sorunlarını aşmalarına yardımcı olunmakta ve her türlü destek verilmektedir. Her birinin farklı özellikleri olduğu göz önünde bulundurularak, başvuran hastalara bireyselleştirilmiş değerlendirme ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

 

Hedef Toplumsal Bilinç ve Esenlik

Academic Hospital Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, hastaların ve ailelerin ruh sağlığı bozukluklarını anlamalarına destek olmaktadır. Bölümün uzmanlarının, çocukluk ila ergenlik yıllarındaki yaşanan psikolojik sorunlara zamanında müdahale etmesiyle, erken tedavi imkânıdoğmaktadır. Çocukları, gençleri ve ailelerini etkileyen duygusal veya davranışsal bozuklukların tanı ve tedavisinde ilaç yönteminden eğitim danışmanlığına, çeşitli testlerden bireysel terapi ve aile terapisine kadar geniş yelpazede birçok çözüm seçeneği sunulmaktadır. AcademicHospital Çocuk Psikiyatrisi Bölümü; yaptığı çalışmalarda çocukları ve aileleri eğiterek, ruh sağlığı konusunda toplum bilincini artırmayı ve tüm toplumda ruhsal açıdan iyilik hâlinin gelişmesini hedeflemektedir. 

 

Çocuk Psikiyatrisi Hangi Yaşlardaki Çocuklarla İlgilenir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümleri, gelişimsel, ruhsal, bilişsel ve sosyal açıdan sorunlar yaşayan 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerin başvurduğu tıbbi alanlardır. Ancak gerek görülürse 18 yaşını geçen hastaların 21 yaşına kadar takipleri devam ettirilir. 

 

Çocuk Psikiyatrisi Bölümlerine Ne Zaman Başvurulur?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlarına başvurmak için mutlaka bir sorun yaşanması gerekmez. Çocukta herhangi bir psikolojik sorun olmasa bile bazen sadece çocuğun sağlıklı gelişiminin takibi için ya da ebeveynler çocuklarını doğru yönlendirebilmek, neler yapabileceklerini danışmak istediklerinde de bu bölümlerin kapısı çalınabilir. Bu bölümlere en çok başvuruya neden olan sorunlar ise şöyle sıralanabilir: Davranış bozuklukları, otizm, zekâ geriliği, dil ve konuşma problemleri, uyku, beslenme ve iletişim sorunları, okul korkusu, sosyal fobi, kardeş kıskançlığı, ergenlik sorunları vb. 

 

Çocuk Psikiyatrisi Bölümlerinin Hizmet Verdiği Alanlar:

 • Uyum sorunları
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Otizm
 • Öğrenme güçlüğü (disleksi vb.)
 • Zekâ geriliği 
 • Konuşma bozuklukları 
 • Depresyon
 • Okul fobisi
 • Sınav kaygısı
 • Sosyal fobi, içe kapalılık
 • Akranlarla uyumsuzluk
 • Yeme bozuklukları
 • Anne ve babanın ayrılığı
 • Kardeş kıskançlığı
 • Tik sorunu, tırnak yeme
 • Davranış bozuklukları
 • Depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu, takıntılar
 • Tuvalet sorunları (idrar kaçırma, kabızlık vb.)
 • Ergenlik ve cinsellikle ilgili sorunlar
 • İnternet ve bilgisayar bağımlılığı

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam