Sağlıklı Yaşam
6162636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296
International

tr

Cinsel İşlev Bozuklukları

Randevu Talep Edin

Günümüzde cinsel yaşamla ilgili sorunlar daha öncelerine oranla daha kolaylıkla dile getirilebilmektedir. Toplumumuz insanı yaşamının bu alanında önemli sorunlar olduğunu daha az inkar etmekte, daha çok yardım arayışı içerisine girmektedir. Bu tür merkezler cinsel sorunlara yönelik artan talepleri kısmen de olsa karşılayabilmek ve sorunları olan çifte nasıl yardım alacağı konusunda yol göstermek amacıyla kurulmaktadır. Yani cinsel sorunu olan bireyler veya çiftler tedavi için birbirinden farklı disiplinlere gidebilmektedir. Kimisi üroloğa, kimisi kadın doğum doktoruna, kimisi psikiyatriste gidebilmektedir. Academic Hospital Cinsel İşlev Bozuklukları Değerlendirme ve Tedavi Merkezi’nin amacı bu kişilerin farklı disiplinlere giderek zaman ve finans kaynaklarını gereksiz harcamalarına engel olmak ve aynı merkezde tedavi olmalarını sağlamaktır.

Yapılan çok sayıda çalışmanın değerlendirilmesinde yaklaşık olarak her üç kişiden birinin cinsel yaşamının herhangi bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını ortaya çıkarmıştır.

Cinsel İşlev Bozukluğu Nedir?

Cinsel uyaranlara verilen cinsel yanıtların normal biçiminin uzun süreli bozulması olarak tanımlanabilir. Bireyin cinsel işlevinin bozuk olarak tanımlanabilmesi uygulamada profesyonellerin takdirinde değil, bireyin kendisine veya partnerinin yakınması ile mümkün olabilmektedir.

Cinsel Terapi Nedir?

Türkiye’de, yıllarca cinsel sorunu olduğu halde tedavi arayışı içinde olmayan veya tedaviyi yanlış yerlerde arayan önemli bir grup insan bulunuyor. Academic Hospital’da, ürolog, psikolog ve psikiyatristten oluşan güçlü bir kadro çeşitli cinsel işlev bozuklukları tedavi etmek amacıyla birlikte çalışıyor. Hastanın sorununa yönelik anahtar kişi seçiliyor ve zaman kaybetmeden hastalığın tedavisine başlanıyor. Üç birimin ortak hareket etmesinin hastalığın teşhisi ve tedavisi açısından büyük bir önem taşıdığı bilinmektedir. Cinsel terapilerde hedeflerin açık, net ve somut, kullanılan tekniklerin ise kolay anlaşılır özellikler taşıması gerekmektedir.

Cinsel Terapi:

  • Her bireyin gereksinimlerine özgü belirlenmiş tekniklerin uygulandığı,
  • Her bireyin bireysel, kültürel ve inançları çerçevesinde çalışan,
  • Çiftlere veya bireye eğitimlerin verildiği,
  • Çiftlere veya bireye hastalığın tedavisine özgü kendi evlerinde yürüttükleri egzersizlerin verildiği,
  • Aşamalı olarak yürütülen tedavilerdir.

Cinsel Terapist Kim Olmalıdır?

Çağdaş cinsel terapistler, cinsel sorunların tedavisi ve cinsel sağlığın geliştirilmesiyle ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Uygun profesyonel tutum ve etik bir çerçeve içinde uygulanan ilaç-seks-çift terapileri yaklaşımını benimsemeli, birey ve çiftlerin kültürel, inanç ve kendilerine özgü biricik özelliklerine göre yeniliklere açık ve esnek özellikler taşımalıdır.