• Çevrenin korunması konusunda sorumluluğunun bilincinde gönüllü, hassas bir kurum olarak her türlü çevresel kirletmeyi ve atıklarımızı azaltmak,
  • Çağdaş, bilimsel, güncel, etik ve yasalara uygun sağlık hizmeti sunmak,
  • Hizmetlerimizi sürekli ölçerek ve analiz ederek, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde iyileştirmek,
  • Hasta hakları doğrultusunda en üst seviyede hasta güvenliğini sağlamak,
  • Organizasyonel gelişim ile multidisipliner çalışmanın sağlanarak öğrenen ve öğreten hastane (kurum) olmak,
  • Hasta odaklı bir yaklaşımın üst yönetimimiz ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak. Bu çerçevede hasta ve hasta yakınlarının her türlü şikayetlerini en üst düzeyde ve öncelikle ele almak, haklı şikayetleri ivedilikle çözmek ve şikayete konu olan uygulamaları iyileştirmek.
  • Dünya standartlarında hizmet sunan, kaliteli hastane unvanını her zaman taşımak,
  • Akademik kadromuzla hem çalışanlarımız hem de hasta ve yakınlarımızı sürekli eğitim ile desteklemek,
  • Entegre Yönetim Sistemi anlayışımız çerçevesinde; çevrenin korunması, çalışan, hasta ve yakınlarının güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyulması için, gereken her türlü takip ve iyileştirmenin yapılması, bu çerçevede amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi için üst yönetim tarafından her türlü desteğin sağlanması ve gerekli iyileştirici faaliyetleri uygulamak,
  • En üst düzeyde bilimsel ve kaliteli hizmet sunan bir kurum olarak çalışanlarımızın, hasta ve yakınlarının sağlık ve güvenliğini tehdit eden tüm risklerin ve kazaların azaltılması için planlı ve sistematik faaliyetler yapmaktır.