ENMG; nöromüsküler (sinir-kas) sistem hastalıklarında uygulanan bir testtir. Elektronöromyografi (ENMG-EMG); kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesidir. Nöromusküler (sinir-kas) sistem hastalıklarında tanı amaçlı kullanılan bir incelemedir. Tanı koymanın yanı sıra ayırıcı tanı yapmak ve uygulanacak tedaviye yön vermek için de kullanılır. 

ENMG iki bölümden olusur:
1- Sinirlerin iletimlerinin ölçümü
Birinci bölüm, sinir iletim hız çalışmasıdır. Gücümüzü sağlayan motor sinirler ve duyu algımızı sağlayan duysal sinirler incelenir. Motor sinirlerin incelemesinde; kas üzerine elektrod yerleştirilir ve o kası innerve eden sinir genellikle iki noktadan, yavaş yavaş artırılmak suretiyle elektriksel uyarı ile uyarılır. İmpulsun ne kadar hızla ilerlediği hesaplanır. Elde edilen değer, ilgili sinirin ne kadar hızla iletim yaptığını gösterir, bu da bizim gücümüzün bir yansımasıdır. Duysal iletim çalışmasında da prensip aynıdır: elektrod, sinir trasesi üzerinde cilde yerleştirilir ve genellikle tek bir noktadan uyarılır. 
2- Kasların incelenmesi
ENMG'nin ikinci bölümü ise: çok özel yapılmış, ince ve tek kullanımlık iğne elektrot ile gerçekleştirilen kas incelemesidir. Cilt üzerinden ilgili kasa girilerek; istirahat halinde, hasta tarafından hafif kası yapılarak ve maksimum kası yapılarak ekranda (cihazın ossiloskopu) beliren dalga formları değerlendirilir.

ENMG İNCELEMESİ HANGİ YAKINMALARDA TALEP EDİLİR?

•     Bel ve/veya bacak ağrısı
•     Bir veya birden fazla kol ve bacaklarda halsizlik, kuvvetsizlik
•     El ve/veya ayaklarda uyuşma ve/veya kuvvetsizlik
•    Göz kapağında düşme, yorgunlukla ortaya çıkan kuvvetsizlik
•     Kaslarda incelme, seyirme veya beceriksizlik 
•     Kaslarda hassasiyet. ağrı ve kuvvetsizlik
•     Kas hastalıkları ve benzeri yakınmalar

RANDEVU VERİLiRKEN TETKİK ÖNCESİ HASTAYA İLETİLEN ÖNERİLER NELERDİR?

•     Kol ve bacağını rahatlıkla sıyırabileceği bol giysi giymesi
•     El ve ayaklarının sıcak olması 
•     Losyon kullanıyorsa aynı gün sürmemesi 

Sinir iletim çalışması, motor ve duyu sinirlerimizde herhangi bir harabiyet olduğunda (ki bu birçok nedene bağlı olabilir) problemi lokalize eder ve şiddetini belirler. Verilen elektrik akımı, saniyenin binde birinden daha kısa sürelidir ve zararsızdır.

İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE NELER YAPILIR?

- Doktor hastaya yapacağı işlemle ilgili bilgi verir.

- Hastaya kan sulandırıcı kullanıp kullanmadığı sorulur.

- Hastaya kalp pili olup olmadığı sorulur. Hasta yatar pozisyonda iken inceleme yapılması tercih edilir.

- Birinci bölümdeki elektriksel uyarı ve ikinci bölümdeki iğne çalışması, ağrı eşiği düşük hastalarda başlangıçta rahatsızlık verebilir. ENMG tetkiki, nörofizyoloji eğitimi almış bir doktor tarafından yapılmalıdır; ancak iletim çalışması eğitimli teknisyenler tarafından uygulanabilmektedir.

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam