Mikrobiyoloji Nedir?

İnsanların yanı sıra hayvanlar ve bitkilerde de bulunan mikroorganizmalar, çoğu zaman biz onları görmesek de çevremizde yoğun olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Mikroorganizmaların birbirleriyle, çevreleriyle ve canlılarla olan ilişkilerini temel alan, çıplak gözle görülmedikleri için onları laboratuvar ortamında inceleyen ve yarattıkları etkileri gidermek amacıyla araştırmalar yapan bilim dalına Mikrobiyoloji adı verilmektedir.   

Virüs, bakteri, parazit, mantar gibi mikroorganizmalar, gündelik yaşamımızın adeta birer parçasıdır. Vücudumuzun yanı sıra bulunduğumuz her yerde vardır. Bu nedenle de Mikrobiyoloji bilim dalı, geniş bir alanda çalışmalar gerçekleştirmekte ve incelediği bölüme göre isim almaktadır: Klinik Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Veteriner Mikrobiyolojisi. 

 

Klinik Mikrobiyoloji Neden Önemlidir?

Klinik Mikrobiyoloji, mikroorganizmalar hakkında geniş araştırmalar yapmak ve aralarından hastalık yapanları tespit ederek tedavi yöntemlerinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Mikrobiyoloji laboratuvarları, hekimlerin, hastalarının şikâyetlerine tam olarak tanı koyabilmek ve dolayısıyla tedaviye başlamak amacıyla sıklıkla başvurdukları bölümlerdir ve burada gerçekleştirilen incelemeler son derece kritik öneme sahiptir. 

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Neler Yapılır?

Aslında insanla bakterilerin tanışması, doğumdan aşağı yukarı bir hafta sonra başlar. Bir haftalık bir bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde meydana gelen bakteri floraları, onu çeşitli hastalıklara karşı koruyan bir bariyeri oluşturmaktadır. Bu durum, insanın tüm yaşamı boyunca devam etmektedir. Ancak bazen bu doğal florada, birtakım başka mikroorganizmalara rastlanır ki, bu da çeşitli rahatsızlıkların habercisi olabilir. Mikrobiyoloji laboratuvarları da, bu mikroorganizmaları tespit edebilmek amacıyla, çağın gereklerine uygun aletler eşliğinde ve uzman kadroyla çalışır. Diğer bir ifadeyle, mikrobiyoloji laboratuvarının çalışma alanı, insan vücudunda gözle görülemeyecek kadar küçük mikro canlıların gelişmiş mikroskoplar, uygun besiyeri ortamlarında ürütme ve özel solüsyonlar aracılığıyla tahlil ve tetkik edilerek incelemelerini yapmak üzere kurulmuş yerlerdir. 

Mikrobiyolojide genellikle kan, idrar, gaita, boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler incelemeye alınmaktadır. Bununla birlikte hastalık belirtilerin görüldüğü yerlerden alınan akıntı ve doku parçaları veya kullanılan tıbbi materyaller enfeksiyonu yapan bakterinin tespiti için kullanılmaktadır. 

 

Academic Hospital Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Academic Hospital Mikrobiyoloji Laboratuvarı; uluslararası kalite standart ölçümleri doğrultusunda hızlı ve güvenilir sonuç almaya odaklı 7/24 hizmet vermektedir. Bünyesinde; kültür ve antibiyogram testleri, seroloji ve moleküler mikrobiyoloji testleri, mikoloji (mantar) tanı testleri, hızlı antijen testleri, Covid 19 tanı testleri ve diğer mikrobiyoloji testleri Academic Hospital kalite ve güvencesiyle çalışılmaktadır.    

 

Multidisipliner Yaklaşım

Academic Hospital Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda; biyolojik materyallerde, kimyasal ve moleküler biyolojik ve mikrobiyolojik yöntemler ile analizler son teknolojik gelişmeler ve veriler ışığında yapılmaktadır. Güncel bilimsel testlerin seçimi ve uygulaması ve sonuçların tıbbi yorumları ise deneyimli uzman kadro, klinisyenler ve konsültasyon birlikteliği ile multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.

 

Titizlikle Uygulanan Güncel Testler 

Güvenilir çalışmayı ilke edinen ekibi, sürekli uygulanan iç ve dış kalite kontrolleri ve sık yapılan denetimlerle ön plana çıkan Academic Hospital Mikrobiyoloji Laboratuvarı; bilimsel gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayan faaliyetlerini testlerde dünyadaki son gelişmeleri takip ederek sürdürmektedir. Academic Hospital Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda; virüs, bakteri, parazit gibi etkenlerle ortaya çıkan hastalıkların teşhisi için gerekli tüm tahlil ve analizler yapılmaktadır. Bu analizler için gerekli kan, gaita, idrar, balgam, sürüntü ve doku parçası gibi numuneler hastalardan alınarak tahliller titizlikle çalışılmakta, çıkan sonuçlar ilgili tıbbi bölümlerle görüş alışverişi yapılarak, konsülte edilerek hastalar yönlendirilmektedir. 

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam