Kalp ve Damar Cerrahisi nedir?

Tıbbi adı Kardiyovasküler Cerrahi olan Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC), bu alanda eğitim görmüş cerrahların kalpte, kalp kapakçığında ve büyük damarlarda meydana gelen hasarları gidermek amacıyla uyguladıkları cerrahi işlemlerdir. Kalp ve damar hastalıkları kimi zaman doğuştan gelse de genellikle kişinin yaşına ve yaşam koşullarına göre ortaya çıkmaktadır. Kötü hava koşulları, sağlıksız ve düzensiz beslenme, hipertansiyon, stres, kalıtımsal özellikler gibi nedenler kalp ve damar hastalıklarına yol açabilmektedir. Damarların tıkanması veya daralması nedeniyle ortaya çıkan kalp krizi, felç, göğüs ağrısının yanı sıra kalp kasını, kalp kapağını ve kalp ritmini etkileyen rahatsızlıklar, kalp ve damar hastalıklarından başlıcalarıdır.

Kalp ve damarlara dokunan şifalı eller

Tıbbın gelişmesi ve insanların geçmişe oranla sağlıklarına daha fazla dikkat ederek düzenli kontrollerden geçmesi nedeniyle kalp ve damar hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi de mümkün olmaktadır. Academic Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde; gerek bilgi birikimleri, gerekse mesleki deneyimleriyle alanında uzman kalp ve damar cerrahları, gerçekleştirdikleri operasyonlarla hastalarına şifa olmaya ve onların sağlıklı bireyler olarak yaşamlarına devam etmesine vesile olmaktadır. Kalp ve damar cerrahları, Academic Hospital’ın bu alana özgü teknik altyapısını kullanarak ve ilgili diğer bölümlerin hekimleriyle işbirliği içine girerek oluşturdukları tanı ve tedavi yöntemleriyle başarılı operasyonlara imza atmaktadırlar.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi hangi operasyonları yapar?

Kalpve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji Bölümü’nden farklı olarak ilaçlar aracılığıyla tedavi edilemeyecek, muhakkak cerrahi müdahale gerektiren hastalıklarla ilgili bölümdür. Bu nedenle damarlarda tıkalı bölgelerin belirlenmesini sağlayan koroner anjiyografiden kalp ameliyatlarına, kalp kapağı değiştirmekten stent takmaya kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.

 

Koroner Anjiyografi

Kalbin ve damarların durumunu belirlemek üzere bir tanı yöntemiolarak uygulanan anjiyografi, kalbi kanlandıran ve besleyen koroner damarların boyalı bir sıvı verilerek incelenmesidir. Hekimin tercihine göre sağ kasıktan veya el bileğinden atardamara girilerek uygulanan bu işlem, 15 ila 30 dakika sürmektedir ve hayati risk yaratma ihtimali minimumdur.

 

Koroner Bypass

Koroner damarlar, başta kolesterol olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü zaman içerisinde daralmakta ya da tıkanmaktadır. Bu durum kalbin yeterince beslenememesine, dolayısıyla işlevini yerine getirememesine neden olmaktadır. Damarlardaki tıkanıklık veya daralma neticesinde kalbe yeterince kan gitmediği takdirde kalp krizi riski ortaya çıkmakta ve kalp hasar görmektedir. Koroner bypass, bu riski ortadan kaldırmak, damarlardaki kan akımının normal seviyesine ulaşmasını sağlamak amacıyla uygulanan cerrahi yöntemdir. Kalbin hasar görmesini önlemek amacıyla açık kalp ameliyatı ile koroner bypass adı verilen işlem uygulanır. Bypass işlemi, vücudun başka bir bölgesinden alınan damarın tıkalı damar kısmına köprü şeklinde bağlanması şeklinde uygulanır.

 

Kalp Kapağı Ameliyatları

Kalpte bulunan 4 adet kapak, açılıp kapanarak gün boyu çalışmaktadır. Açılıp kapanmasında aksamalar olduğunda, yetmezlik veya darlık yaşandığında ise cerrahi müdahaleye gerek duyulabilir. Kalp kapağıyla ilgili sorun yaşayan kişilerde genel olarak halsizlik, çarpıntı, çabuk yorulma, tıkanma hissi ve nefes darlığı gibi belirtilere rastlanmaktadır. Kalp ve damar cerrahları tarafından genel anestezi yöntemiyle yapılan ameliyatlar hayli zorludur. Kalp kapakçığının değiştirilmesi gereken operasyonlarda, suni veya hayvanlardan elde edilen biyolojik kalp kapakçıkları kullanılabilmektedir.   

 

Aort Anevrizması

Anevrizma, bir damarın çapının yarı yarıya, yani yüzde 50 oranında artmasıdır. Tüm damarlarda oluşma riski vardır, ancak en sık kalpten çıkarak vücuda temiz kanı dağıtan ana atardamar olan aort’ta görülmektedir. Anevrizma,aort damarında patlama olasılığı yarattığı için acil cerrahi müdahaleyle bu riskin ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

 

Sol Ventrikül Anevrizması

​Kalbin sol alt odacığı olan sol ventrikül’ün bir bölümünde oluşan keseleşme, kalbin kasılma ve kan pompalama işlevini yerine getirmesine engel olmaktadır. Bu durum, pıhtılaşmaya ve kalp ritminin bozulmasına yol açabilmektedir. Kalp ve Damar Cerrahlarının müdahalesiyle söz konusu durum ortadan kaldırılabilmektedir.

 

Varis

Toplardamarın genişlemesi, uzaması ve şekil bozukluğuna uğramasıyla ortaya çıkan varis, yaşın ilerlemesiyle birlikte sık rastlanan bir damar hastalığıdır. Özellikle 60 yaş ve üzeri yetişkinlerde rastlanmaktadır.

 

Kalp Tümörleri

Kardiyak tümörlerde denilen kalp tümörleri, çoğunlukla vücudun bir yerinde oluşmuş ve kalbe sıçramış tümörlerdir. Akciğer, yemek borusu, lösemi ve lenfoma, kalbe sıçrama ihtimali yüksek kanser türleridir. Her tümör gibi iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır.Yetişkinlerde en sık görülen iyi huylu kalp tümörü miksoma, kötü huylu kalp tümörü ise anjiyosarkom ve rabdomiyosarkomdur.

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam