Çocuğun Sinir Sistemi Tüm Hayatını Etkiler

Çocukların birçok fizyolojik özelliği gibi sinir sistemi de yetişkinlere göre farklıdır. Sürekli büyüyen ve gelişen çocuğun sinir sistemi, anne karnından itibaren erişkinliğe dek sürekli büyüme-gelişme-olgunlaşma gösteren ve gelişimini en geç tamamlayan sistemdir.Bir çocuğun sinir sisteminin sorunsuz gelişmesi ve sağlıklı olması, toplum sağlığı açısından büyük önem taşır. Gelişimi süren sinir sisteminin gebelik sürecinde, doğumda ya da doğumdan sonraki dönemde zarar görebilir. Yanı sıra genetik geçişli hastalıklar, doğuştan gelen metabolik hastalıklar, serebral palsi (beyin felci), epilepsi, zihinsel gerilik, hareket bozuklukları, otizm, kas hastalıkları, omurilik ve periferik sinir hastalıkları gibi çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir ve çocuğun tüm yaşamı ve hatta yaşam süresi etkilenebilir.

 

Kalıcı Hasarlar Oluşmasın

Çocuk organizması bir bütündür, diğer sistem ve organlara ait hastalıklar da çocuğun sinir sisteminin gelişimini ve işlevlerini etkileyebilir. Örneğin tiroid bezinin doğumsal nedenlerle çalışmaması zihinsel geriliğe yol açabilir ya da kalp hastalığı olan bir bebekte inme gelişebilir. Çocukta acil nörolojik sorunlar da ender değildir. Koma, felç, nöbet çocuklarda en sık rastlanılan, ani gelişen nörolojik hastalıklardır. Bu acil nörolojik sorunlar kalıcı hasarlar doğurabilir hatta hayat kaybına yol açabilir.

 

Hem Aileyi Hem Toplumu Etkiler

Nörolojik hastalıklar sadece mağdur olan çocukları etkilemez. Bu çocukların aileleri ve yakın çevreleri de tedavi ve rehabilitasyon, bakım gerektiren bu durumdan etkilenir. Aynı zamanda bu hastaların toplumsal üretime katılamaması, bakım ve tedavileri için sürekli ulusal gelirden önemli miktarda pay ve emek ayrılması, bu hastalıkları toplumsal bir sorun haline getirmektedir. Bir çocuğun nörolojik bir hastalığı olması öncelikle çocuğun kendisi için, sonra ailesi ve toplum için ciddi bir sorun olabilir.

 

Yaşam Kalitelerini Arttırmak Toplumsal Sorumluluk

Nörolojik sorunlu çocuk da her çocuk gibi iyi ve sağlıklı yaşama hakkına sahiptir. Bu çocukların mümkünse tedavi ve rehabilitasyon görmelerini, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini ve yaşam kalitelerini arttırmalarını sağlamak da sorumluluğumuzdur.

 

Çocuk Beyninin Bilim Dalı: Pediatrik Nöroloji

Çocuklarda görülebilen nörolojik sorunlara tıbbın Çocuk Nörolojisi bilim dalı bakar. Yenidoğan bebekten 18 yaşındaki gençlere kadar olan tüm bebek, çocuk ve ergenlerdeki beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine bakan bu alan “Pediatrik Nöroloji” ya da “Gelişim Nörolojisi” olarak da tanımlanır. Çocuk Nörolojisi; çocuklarda nörolojik sorunları önlemek, azaltmak, tanı koymak, mümkünse tedavi etmek ve nörolojik sorunlu çocukların daha iyi yaşamasını sağlamak amacıyla multidisipliner olarak çalışan bir bilim dalıdır.

 

Türkiye’de Yarım Asırdır Var Olan Tıbbi Dal

Ülkemizde Çocuk Nörolojisi kırk yılı aşkın bir süredir bağımsız bir disiplin olarak hizmet vermektedir. Daha önceki yıllarda nörolojik sorunlu çocukların tanı, tedavi ve takibi bu mesleğe çok emek vermiş az sayıda nörolog ve pediatrist tarafından sürdürülmüştür. İlk olarak Hacettepe Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Yavuz Renda ve Prof. Dr. Kalbiye Yalaz tarafından, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Selçuk Apak tarafından Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı kurulmuş, uzmanlık eğitimi 1963’te başlamış ve 1973’te Sağlık Bakanlığı tarafından, Çocuk Nörolojisi yan dal olarak kabul edilmiştir. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 1980 yılında kurulmuştur.

 

Academic Hospital Çocuk Nörolojisi Bölümü

Academic Hospital Çocuk Nörolojisi (Pediatrik Nöroloji) Bölümü’nde; çocuklarda nörolojik sorunları önlemek, azaltmak, tanı koymak ve mümkünse tedavi etmek amacıyla hizmet verilmektedir. Bölümde, nörolojik sorunlu çocuklarınyaşam kalitesini artırmak anlayışıyla multidisipliner bir tedavi planlama süreci işlemektedir.

 

Tanı, Tedavi ve Takipte Multidisipliner Yaklaşım

AcademicHospital'da, Çocuk Nörolojisi poliklinik hizmetleri kapsamında; nöroradyolojik incelemeler (Kranyal (Beyin) MRI, beyin tomografisi), ABR (Beyin sapı işitme potansiyeli tetkiki), uyku ve uyanık EEG, video moniterize EGG gibi tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmakta, multidisipliner bir anlayışla hasta takibi yapılmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Geniş Kapsamlı Tıbbi Hizmet

Academic Hospital Pediatrik Nöroloji Bölümü; bebeklerin, çocukların ve ergenlerin tüm nörolojik sorunlarının teşhis, tedavi ve tanısını alanında uzman tıbbi kadro ve son teknolojik imkânlarla gerçekleştirmektedir. Oldukça karmaşık ve çocuğun yaşamını birçok yönden etkileyebilen nörolojik sorunlar için geniş kapsamlı bir tıbbi hizmet sunulmaktadır. Çocuk Nörolojisi Bölümü’nde, epilepsiden zeka geriliğine, serebralpalsiden uyku bozukluğunaçok çeşitli nörolojik sorunlar, uzman bir ekip tarafından tedavi edilmektedir.

 

Academic Hospital Ailenin de Yanında

Nörolojik sorunu olan çocukların ailelerinin de zor ve stresli süreçler yaşadığının bilinciyle sadece çocuğa değil aileye de destek olmayı hedefleyen Academic Hospital Çocuk Nörolojisi Bölümü, bu amaçla gerektiğinde diğer tıbbi birimlerle de koordineli çalışmaktadır. Çocuğun ve ailenin yükünü hafifletmek amacıyla Pediatri, Çocuk Psikiyatrisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gibi bölümler de aileye destek vererek, çocuğun bakımının çok yönlü yapılması ve tedaviden en yüksek faydanın alınması sağlanmaktadır.

 

Bebekten Ergene Tanı, Tedavi ve Takip

Tam donanımlı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin de hizmet verdiği Academic Hospital’ın Çocuk Nörolojisi Bölümü’nde; prematüre ve risk taşıyan bebeklerin nörolojik gelişimleri, çocukluk döneminde ortaya çıkabilen epilepsi, serebral palsi, otizm, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, baş ağrısı da dâhil oldukça geniş bir yelpazeye sahip nörolojik sorunların tanı, tedavi ve takibi gerçekleştirilmektedir.

 

Çocukta Bu Belirtiler Varsa Çocuk Nörolojisi Bölümü’ne Başvurun:

 • Ateşli ve ateşsiz havaleler
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Sık sık bayılma
 • Gelişme geriliği
 • Konuşmada sıkıntı
 • Yürümede gecikme ve sorunlar
 • Denge kaybı
 • Tikler
 • Dikkat eksikliği
 • Öğrenme güçlüğü

 

Çocuk Nörolojisi’nin Alanına Giren Hastalıklar:

 • Riskli ve prematüre bebeklerin nörolojik takibi
 • Doğuştan veya sonradan ortaya çıkan beyin anomalisi
 • Epilepsi (Sara)
 • Baş ağrısı
 • Vertigo (Baş dönmesi)
 • Serebral palsi (Beyin felci)
 • Hipotonik Bebek (Gevşek bebek)
 • Hareket bozuklukları (Tik, distoni vb.)
 • Gelişim geriliği
 • Öğrenme güçlüğü
 • Zeka geriliği
 • Dikkat bozukluğu
 • Kas ve Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Otizm
 • Hiperaktivite
 • Uyku bozuklukları

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam