Çocuk Kalbi Takip İster

Vücudun her yerine kan pompalama görevi gören kalbin ve damar sisteminin çocuklardaki gelişimi, diğer pek çok sistemde olduğu gibi erişkinlerden farklıdır. Çocukların kalbindeki gelişim ve değişim, doğumdan itibaren erişkin yaşa kadar devam etmektedir. Bu süreçte çocuğun kalbinin sağlıklı gelişimi konusunda anne ve babaların dikkatli olması, düzenli kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Yetişkinlerin kalp sağlığıyla Kardiyoloji bölümleri ilgilenirken, çocukların kalp sağlığı ise Çocuk Kardiyolojisi alanına girmektedir. Çocuk kalp sağlığı alanında uzmanlaşan hekimlere ise çocuk kardiyoloğu denilmektedir.

 

Erken Teşhis İçin Düzenli Kontrol

Anne ve babaların, bebeklerinin doğumdan sonraki rutin takiplerini düzenli yaptırmaları kalp sağlığı açısından önemlidir; kontrollerini yapan çocuk doktoru, belirtileri fark ettiği zaman hastayı çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirir. Herhangi bir şüphe durumunda, çocukların kalp sağlığına yönelik tüm sorunlarla ilgilenen Çocuk Kardiyolojisi bölümlerine vakit kaybetmeden gerekli tetkikler yaptırılmalıdır.

 

Modern Çağ Çocuk Kalbini Tehdit Ediyor

En değerli varlıklarımız olan çocuklarda son yıllarda kalp sorunlarının görülme oranı artmaktadır. Her bin çocuktan 9’u dünyaya kalp hastalığıyla gelmektedir. Özellikle modern yaşam tarzıyla artan hareketsizlik, obezite, diyabet, doğal beslenmeden uzaklaşma gibi olumsuz etkenler sadece erişkinlerin değil çocukların da kalp sağlığını tehdit etmektedir. Sağlıksız yaşam tarzının yaygınlaşması sonucunda, çocukluk çağından itibaren kalp damar sağlığı etkilenmeye başlamıştır.

 

Sağlıklı Kalpler Sağlıklı Nesiller

Çocuklarda kalp hastalıkları doğumsal olabildiği gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle sonradan da gelişebilmektedir. Çocuklardaki kalp rahatsızlıklarının çoğunun nedeni hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Sağlıklı nesiller için, daha anne karnında bebekken başlayarak, 18 yaşına kadar kalp hastalıkları açısından takip edilmelidir.

 

Academic Hospital Çocuk Kardiyolojisi Bölümü

Günümüzde çocuklarda kalp hastalıklarının görülme sıklığının artması nedeniyle çocukların kalbini yakın takibe almak, düzenli olarak kontrollerini yaptırmak gerekmektedir. Academic Hospital Çocuk Kardiyolojisi Bölümü’nde 0-18 yaş arasındaki tüm bebek, çocuk ve ergenlerin doğumsal ve edinsel (sonradan oluşan kalp hastalığı) hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.    

 

Bilimsel, Güvenilir Sağlık Hizmeti

Çocuklarda görülen kalp rahatsızlıklarının saptanabildiği Academic Hospital Çocuk Kardiyolojisi Bölümü; deneyimli kadrosuyla çocuklarda görülen kardiyolojik sorunların tümünün teşhis ve tedavisinde, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti sunulmaktadır.

 

Uygun Tedavinin İlk Adımı Doğru Tanı

Her hastalıkta olduğu gibi çocukların kalp sağlığında da uygun tedavinin verilebilmesi için doğru tanının konması büyük önem taşımaktadır. Academic Hospital Çocuk Kardiyolojisi Bölümü’nde; çocuk hastalara en üst düzeyde hizmet verebilmek için tanı ve tedavide en gelişmiş modern tıbbi teknolojik imkânlar kullanılmaktadır.

 

En Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Kalbi görüntülemek için güvenli, ağrısız ve radyasyon içermeyen bir tetkik olan Pediatrik Transtorasik Ekokardiyografi, efor testi gibi pek çok tanı yöntemi, bu alanda deneyimli hocalar ve personel eşliğinde, son tıbbi teknolojiler kullanılarak, dünya standartlarında teşhis ve tedavi edilmektedir.

 

Birkaç Basit Tetkik Geleceğini Kurtarır

Doğumsal kalp hastalıklarının bir kısmı çok erken dönemde kendini gösterebileceği gibi ileri çocukluk çağında da bulgular ortaya çıkabilmektedir. Hamileliğin 20. haftasından itibaren ekokardiyografi ile teşhis konulabilen doğumsal kalp hastalıklarının bazılarına doğumdan sonraki ilk saatlerde müdahale etmek hayat kurtarıcı olmaktadır. Zamanında basit sayılabilecek bir ameliyatla sağlığına kavuşabilecek bir çocuk, teşhis konulamadığı için, daha sonra ameliyat şansını da yitirebilmektedir. Hastalıklardan bazıları doğumdan hemen sonra belirti verirken, bazıları sessiz bir şekilde seyrederek uzun yıllar fark edilmeyebilmektedir. Fizik muayene ile birlikte kalp elektrosu ve göğüs filmi gibi basit yöntemlerle çocuğun kalp sağlığını korumak mümkündür.

 

Minik Kalplerde Öncelik Koruyucu Hekimlik

Academic Hospital Çocuk Kardiyolojisi Bölümü; “Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve en değerli varlıklarımızdır” ilkesini benimseyerek, koruyucu hekimlik ilkeleri ışığında tedavi etmekten daha öncelikli olarak hastalığın önlenmesini hedeflemektedir.  Minik kalplerin sağlığını korumaya öncelik veren Academic Hospital, anne ve babaları, çocuklarına sağlıklı beslenme, düzenli spor gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaları için bilgilendirmektedir.

 

Çocuklarda Kalp Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarının büyük çoğunluğu tedavi gerektirmeden sadece izlemle sadece şifa ile sonuçlanabilmektedir. Olası komplikasyonlara karşı çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından hastalığın doğal seyrinin düzenli olarak takip edilmesi yeterli olmaktadır.

Oransal olarak sayısı az olan ancak hayati önem taşıyan doğumsal kalp hastalıkları ise girişimsel kardiyoloji ve kalp cerrahisi müdahaleleri gerektirmektedir. Kalpteki büyük delikler, önemli kapak ve damar darlıkları, kapak hastalıkları ameliyat gerektirebilir.

 

Türkiye’de Dünya Çapında Başarı Oranı

Önceden ameliyat gerektiren kalpteki bazı deliklerin kapatılması, darlık gösteren kapakların veya damarların açılması gibi işlemler artık girişimsel kardiyolojik yöntemlerle ameliyatsız gerçekleştirilebilmektedir. Dünyada en ileri merkezlerde yapılan en karmaşık kalp ameliyatları ülkemizde yapılabilmekte ve başarı oranı yüzde 90’lara ulaşmaktadır.

 

Çocuklarda Kalp Sağlığıyla İlgili Merak Edilen Soruların Yanıtları:

Çocuklarda kalp hastalıkları genetik midir?

Çocuklarda kalp hastalıkları, doğumsal (konjenital) veya sonradan gelişen (edinsel) olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Erişkinlerin aksine çocuklarda en sık gözlenen kalp hastalıkları doğumsal olanlardır. Yenidoğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıklarının oranı binde 9'dur. Yüksek gibi görünen bu oranın içinde basit kapak sorunları, küçük delik ya da hafif kapak ve damar darlıkları gibi farklı türlerdeki doğumsal kalp hastalıkları da bulunmaktadır. Kalp hastalıklarının büyük çoğunluğu genetik değildir. Büyük bir bölümü annenin hamileliği süresince etkilendiği hastalık ve enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Birçok farklı faktörle ortaya çıkabilen doğumsal kalp hastalıkları; annenin gebelikte geçirdiği kabakulak, kızamıkçık gibi enfeksiyonlar, annenin sistemik hastalıkları (diyabet, bağ dokusu hastalığı vs.), alkol, sigara ve uyuşturucu gibi toksinler nedeniyle oluşabilir.

Çocuklarda en çok hangi kalp hastalıkları görülür?

Çocuklarda çok çeşitli kalp hastalıkları vardır. Ancak bunlardan en sık görünenleri şöyle özetlenebilir: Doğumsal kalp hastalıklarının önemli kısmını kalpteki delikler, kapak ve
damar darlıkları, PDA denilen bebek doğmadan önce mevcut olup doğumdan sonra kapanmayan damar bağlantısı oluştururken, az bir bölümünü ise morarma ile giden
kompleks doğumsal kalp hastalıkları oluşturur. Edinsel (sonradan oluşan) kalp hastalıkları ise
enfeksiyon, sistemik hastalıklar ve başka birçok nedene bağlı ortaya çıkmaktadır. Bu iki
grup hastalık dışında ritim bozuklukları dediğimiz ayrı bir hastalık grubu daha vardır.

Üfürüm Nedir?

Kalpteki üfürüm, kısaca kalp atışları sırasında duyulan, üflemeyi andıran farklı bir ses olarak özetlenebilir. Bu ses, ancak hekim tarafından steteskop ile kalbin dinlenmesi sırasında anlaşılır. Çocuk doktorunun “çocuğunuzun kalbinde üfürüm var” demesi, ailelerde panik ve endişe yaratır. Ancak bu üfürümler çoğu zaman “masum üfürüm” olmaktadır. Bazı yaş gruplarında 5 çocuğun 3'ünde dâhi üfürüm duyulabilir. Masum üfürümler, zamanla şiddeti azalarak kaybolur; yani kalıcı değildir. Ancak kalpte duyulan her üfürüm maalesef masum değildir. Kalpteki yapısal patoloji ve bozukluklara bağlı olarak duyulan üfürümlere “patolojik üfürüm” denmektedir. Patolojik üfürüm; kalpte bulunan delikler, kalp duvarındaki delikler, kalp kapakçığındaki sorunlar, damar açıklıkları, kalp damarlarında olan darlık gibi yapısal bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Kalpte yer alan üfürümün tipi, çocuk kardiyolojisi alanında uzman bir hekim tarafından basit bir fiziksel muayeneyle anlaşılır. Patolojik üfürümlerin altta yatan nedene göre çocuk kardiyoloğu tarafından düzenli olarak takip edilmesi gerekir.

 

Çocukta Bu Belirtiler Varsa Çocuk Kardiyoloji Bölümü’ne Başvurun:

 • Kalpte üfürüm duyulması
 • Morarma
 • Çarpıntı
 • Kilo alamama
 • Gelişme geriliği
 • Sıkıntılı solunum, sık nefes alma
 • Sık solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi
 • Göğüs ağrısı şikâyeti
 • Çabuk yorulma
 • Bayılma
 • Baş dönmeleri

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam