Çocukların Doktora En Çok Gitme Nedeni

Çocuklarda en sık rastlanılan hastalıkların önemli bir kısmı Çocuk (Pediatrik) Göğüs Hastalıkları’nın uzmanlık alanına girmektedir. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada çocukların doktora en sık başvurma ve hastaneye en çok yatış nedenlerini solunum sistemi yani akciğer hastalıkları oluşturmaktadır. Çocukların birçok fizyolojik özelliğinde olduğu gibi solunum sistemleri de yetişkinlere göre farklı olduğundan, bu yöndeki hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılmaktadır. Daha önce tıbbın yetişkinler için olan Göğüs Hastalıkları uzmanlarının ilgilendiği çocuklardaki bu sorunlar için 1957 yılında Amerika’da çocuklar için ayrı bir Pediatrik Göğüs Hastalıkları branşı oluşturulmuş, zamanla bu uygulama tüm dünyada ve ülkemizde de benimsenmiştir.

 

Minik Akciğerler İçin Özel Tıbbi Branş

Çocukta nefes darlığı, hırıltılı solunum ve kronik öksürük gibi sorunlar varsa, bunlar tedavi gerektiren bir solunum veya akciğer rahatsızlığından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda başvurulması gereken tıbbi birimler Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümleridir. Çocukların solunum sistemindeki farklılıklardan dolayı ihtiyaç duyulan Pediatrik Göğüs Hastalıkları, çocuklarda doğuştan veya sonradan ortaya çıkan solunum sistemi hastalıklarıyla ilgilenen tıp branşıdır. Çocuğun solunum sorunları ya da akciğerlerinde bir problem olması durumunda Pediatrik Göğüs Hastalıkları alanında uzman hekimlere başvurulması gerekmektedir. Pediatrik Göğüs Hastalıkları uzmanları, doğumdan 21 yaşına kadar solunum ve akciğer hastalıkları olan çocukların teşhis, tedavi ve takiplerini gerçekleştirir. Çocuk Göğüs Hastalıkları; kistikfibrozis, tüberküloz, yenidoğanın akciğer hastalıkları gibi çocuklara özgü hastalıkların tedavisini üstlenir.

 

Genetik de Olabilir Sonradan da Gelişebilir

Solunum yolu rahatsızlıkları doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilmektedir. Çocuk Göğüs Hastalıkları bilim dalı, çocuklarda doğuştan veya sonradan olan solunum sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir. Pediatrik Göğüs Hastalıkları uzmanları, kısa süreli veya ömür boyu sürebilen solunum sorunları olan her yaştan çocuğu tedavi eder. Çocuklarda doğuştan gelen göğüs hastalıkları arasında doğumdan itibaren pek çok organın (solunum, sindirim ve üreme sistemleri) salgı bezlerini etkileyen, kalıtsal bir hastalık olan kistikfibrozis (KF) ile solunum yollarını etkileyen, genetik ve kronik bir hastalık olan primersiliyerdiskinezi(PSD) sayılabilir. Sonradan oluşabilen hastalıklar arasında ise viral üst solunum yolu enfeksiyonları, kronik öksürük, astım, bronşit, zatürre, yabancı cisim aspirasyonu ve tüberküloz sayılabilir.

 

Erken Tedavi Hayat Kurtarır

Çocuk Göğüs Hastalıkları birimlerinin alanına giren solunum yolu sorunlarının başında uzun süren öksürükler, hırıltılar ve nefes darlıklarının araştırılması gelmektedir. Yetişkinlere göre solunum sistemleri hassas olan, çevresel faktörlerden kolaylıkla etkilenen çocukların bu şikâyetlerinin mutlaka dikkate alınması ve bir Pediatrik Göğüs Hastalıkları uzmanına danışılması, çocukta ileriki yıllarda oluşabilecek çok daha önemli hasarların da önüne geçer. Astım, zatürre, nefes darlığı gibi kronikleşebilen hastalıkların tekrarlanmaması ve kontrol altına alınması açısından da çocuğun şikâyetlerinin ciddiye alınarak tedavinin doğru bir şekilde planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu hastalıklarda tanının gecikmesi, tedavinin doğru planlanmaması; çocuğun çok uzun ve zorlu tedavi süreçlerine maruz kalmasına ve hastaneye yatmasına neden olabilir.

 

Academic Hospital Çocuk (Pediatrik) Göğüs Hastalıkları Bölümü

Academic Hospital Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü; solunum sistemi sorunları ve akciğer hastalıkları olan bebek, çocuk ve ergenlerin tedavisini deneyimli tıbbi kadro ve bu alandaki son teknolojik imkânlarla tedavi etmektedir. Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde; tekrarlayan solunum şikâyetleri olan çocuklar için bir uzmanın değerlendirmesi sonrasında alerji testleri, radyolojik görüntülemeler (akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi) ve gerekirse bronkoskopi planlaması yapılmaktadır. Çok çeşitli solunum yolu hastalıklarının teşhis ve tedavisi için ileri teknolojileri kullanan deneyimli ekip, kapsamlı ve hasta merkezli bir bakım yaklaşımı uygulamaktadır.

 

Multidisipliner Yaklaşım, Kişiye Özel Tedavi

Academic Hospital Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün uzmanları, sağlık sorununun kaynağını ve en doğru tedavi planını yapmak amacıyla aileyle ve çocukla birlikteişbirliği içinde çalışarak, onlara destek olmaktadır. Tam donanımlı Yenidoğan Yoğun Bakımı Ünitesi’nin de olduğu Academic Hospital’da; Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü,çocuğun mümkün olan en iyi sonucu alması için Çocuk Gastroentrolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Nörolojisi gibi diğer tıbbi birimlerle multidisipliner bir yaklaşımla tanı, tedavi ve takipleri gerçekleştirmektedir. Akut ya da kronik hastalığı olan her hastayı ayrı değerlendirerek, çocuğa özel kişiselleştirilmiş tedavi programı geliştirilmektedir.

 

Bu Şikâyetler Varsa Çocuk Göğüs Hastalıkları’na Danışmanızda Fayda Var:

 • Geçmeyen ve tekrarlayan öksürük
 • Gece uykuda öksürük
 • Sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme
 • Hırıltılı, hışıltılı nefes alma
 • Nefes darlığı
 • Balgam çıkarma
 • Uyku sorunları, horlama
 • Tekrarlayan zatürre (pnömoni)

 

Çocuk Göğüs Hastalıkları’nın Alanına Giren Hastalıklar:

 • Kronik öksürük
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Nefes almada zorlanma
 • Zatürre (pnömoni)
 • Astım
 • Alerjik rinit
 • Kistikfibrozis
 • Pulmonerhemosiderozis
 • Uyku apnesi (uykuda nefesin durması)
 • Horlama
 • Hırıltılı, hışıltılı nefes alma
 • Tüberküloz
 • Bronşit
 • Kronik akciğer sorunları
 • Prematüre doğan bebeklerdeki akciğer sorunları

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam