Biyokimya Testi Nedir?

Basit veya gelişmiş tüm canlıların bir kimyası vardır. Biyokimya, canlı dokuları oluşturan maddeleri ve o maddelerin fonksiyonlarını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Canlı dokulardaki her bir maddenin çeşitli görevleri vardır ve belli bir denge çerçevesinde çalışır. Bu dengede meydana gelebilecek en ufak bir aksama veya bozukluk, birtakım sorunların çıkmasına da yol açmaktadır. Biyokimya da bu noktada devreye girmekte ve çeşitli tahliller aracılığıyla, meydana gelen aksama ve/veya bozuklukların nedenleri araştırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle biyokimya testleri, bir tür kan ve diğer vücut sıvıları testidir ve vücuttaki madde dengesizliğini ve bu dengesizliğe neden olabilecek unsurları araştırmak üzere yapılmaktadır. 

 

Academic Hospital Laboratuvarları

Academic Hospital Biyokimya Laboratuvarı; en son teknolojik cihazları, gelişmiş altyapısı ve konularında uzman teknik ve bilimsel kadrosuyla hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunulması konusunda önemli yapı taşlarından biridir. Academic Hospital Biyokimya Laboratuvarı, uluslararası kalite standart belgelerine sahiptir. Hızlı ve güvenilir sonuç almaya odaklı organizasyonel yapısıyla 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

 

Tahlillere Bölümler Arası Değerlendirme

Academic Hospital Biyokimya Laboratuvarı’nda; hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde güvenilir laboratuvar çalışmalarının önemi göz önünde bulundurularak biyokimyasal yöntemler ile analizler yapılmaktadır. Uygun analizler ile organ fonksiyonlarının incelenmesi, güncel bilimsel testlerin seçimi ve uygulaması ve sonuçların tıbbi yorumları ise deneyimli uzman kadro, klinisyenler ve konsültasyon birlikteliği ile gerçekleştirilmektedir.

 

Titizlikle Uygulanan Güncel Testler 

Güvenilir çalışmayı ilke edinen ekibi, sürekli uygulanan iç ve dış kalite kontrolleri ve sık yapılan denetimlerle ön plana çıkan Academic Hospital Biyokimya Laboratuvarı; bilimsel gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayan faaliyetlerini güncel test yelpazesi ile destekleyerek sürdürmektedir.

 

Biyokimya Testlerine Neden İhtiyaç Duyulur?

Academic Hospital hekimleri, çeşitli şikâyetlerle kendilerine başvuran hastaların sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla öncelikle ayrıntılı bir muayene yapmaktadırlar. Hastalarını yakından tanıyabilmek amacıyla onların hastalık öykülerini de dinleyen hekimler, gerekli gördükleri takdirde onlardan biyokimyasal test, yani kan testi talep etmektedirler. Vücutta meydana gelen birçok hastalığın ön habercisi sayılan kan testleri, Academic Hospital Biyokimya Laboratuvarı’nda görev yapan uzmanlar tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir. Test sonuçları, hekimlerin hastalığın teşhisini tam olarak koymasında, dolayısıyla da doğru tedavi yollarının bulunmasında en etkili yöntemlerden biri durumundadır. Biyokimya laboratuvarlarında yapılan testler şu başlıklar altında sıralanabilir: 

  • İdrar Tahlili
  • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
  • Hormon Analizleri
  • Metabolizma Analizleri
  • RIA Analizleri

Hemogram (Tam Kan Sayımı):

Kan değerleri, vücudumuzun gözle görünmeyen organları hakkında çok fazla şey anlatmaktadır. Bu nedenle de başta Dahiliye bölümünde görev alanlar olmak üzere birçok hekim, hastasına teşhis koyabilmek veya şüphelendiği durumu netleştirmek amacıyla tam kan sayımı istemektedir. Yaygın olarak kullanılan bu test, sadece hastalığın ortaya çıktığı anda değil, yıllık veya altı aylık rutin kontrollerde de yapılmaktadır. Hemogram olarak da bilinen bu yöntemle vücutta enfeksiyon ve inflamasyon olup olmadığına, kan kanseri ve diğer kanser türleriyle ilgili bulguların olup olmadığına, kemik iliği rahatsızlıklarına, anemi ve Akdeniz anemisinin olup olmadığına bakılır. Laboratuvar incelemelerinden bulunan değerler, sağlıklı bir bireyde bulunması gereken referans değerlerle karşılaştırılarak bir sonuca varılır. 

İdrar Tahlili:

Böbrek ve üriner sistem hastalıklarıyla ilgili bilgi edinmek üzere hekimler tarafından sıklıkla istenilen tahlillerdir. Ayrıca idrarda protein, kan, protein, lökosit esteraz tespitine de olanak sağladığından olası hastalıklar için de yararlanılan bir veri olma özelliği göstermektedir. Tüm bunların yanı sıra idrar tahlilleri gebeliğin tespitinde de kullanılmaktadır. 

Hormon Tahlilleri:

Halk arasında kısırlık olarak ifade edilen infertilite takibinde, metabolizmanın hareketinde ciddi role sahip tiroit hormonlarının incelenmesinde, vitamin düzeylerinin ölçülmesinde ve kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu tahliller ayrıca kanser hastalığına dair veriler de barındırmaktadır. 

Metabolizma Analizleri:

Herhangi bir hastalığın henüz ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi ve erken tedavisinin sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Doğumsal metabolizmal hastalıkların tespiti için yeni doğan bebeklerde de uygulanabilmektedir. Modern cihazlar yardımıyla yapılan metabolizma analizleriyle vücut kitle indeksi, dolayısıyla vücuttaki yağ, kas ve su oranı tespit edilebilmekte; yağ-kas oranlarının vücutta nasıl dağıldığı bilgisine ulaşılabilmektedir.

RIA Analizleri:

Biyokimya laboratuvarlarında gerçekleştirilen en zorlu testlerden biri de RIA analizleridir. Radioimmunoassay kelimesinin kısaltması olan RIA, radyoaktif unsurlardan yararlanılarak rahatsızlıkların ve hastalıkların tespitinde kullanılmaktadır. RIA analizlerinde radyoaktif antijenler antikorla karıştırılır ve aynı antijene sahip hasta serumunun sürece dâhil olmasıyla süreç devam eder. Bu işlemin sonunda antijenler birbirine bağlanır ve antikorla bağlantıya girer. Böylece elde edilen antijen-antikor karışımı çok sayıda farklı alanda kullanılabileceği gibi çeşitli veriler de sunar.

Teşekkürler!

Talebiniz alınmıştır.
En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.

Tamam

Hata!

Bir hata oluştu.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edip formu göndermeyi tekrar deneyin.

Tamam