Sağlıklı Yaşam
6162636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296
International

tr

Perinatoloji (Gebelik Bilimi)

Randevu Talep Edin

Yeryüzündeki milyonlarca kadının en büyük hayali, hamilelik dönemini iyi geçirmek, bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almaktır. Ancak ne yazık ki bazı kadınların hamilelik dönemleri, çeşitli nedenlerle riskli bir süreci beraberinde getirmektedir. İşte bu tür istenmeyen durumlarda, tıbbın son yıllarda büyük bir gelişme gösteren dalı Perinatoloji (Gebelik Bilimi/Yüksek Riskli Gebelik) devreye girmektedir. Anne ve bebek sağlığıyla ilgilenen Perinatoloji branşı özetle, hamilelik sırasındaki risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak doğumun sağlıklı şekilde gerçekleşmesini amaçlamaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın 2009 yılında yayımladığı bir genelgeyle Kadın Hastalıkları ve Doğum ana dalının bir yan dalı olarak kabul ettiği Perinatoloji; riskli gebeliklerin tanı, tedavi ve doğuma kadar olan sürecini takip etmekle yükümlüdür. 

 

Perinatoloji: Anne ve Bebeğin Yanındaki Güç

Hızla gelişen ve Maternal Fetal Tıp ya da Yüksek Riskli Gebelik olarak da adlandırılan Perinatoloji, sadece annenin değil, dünyaya gözlerini açacak bebeğin sağlığıyla da yakından ilgilidir. Hem annenin hem de bebeğin sağlığından sorumlu olan Perinatologlar, önce Kadın Hastalıkları ve Doğum ana bilim dalında eğitim almakta, ardından ise Perinatoloji ihtisası görmektedirler. Diğer bir ifadeyle Perinatologlar, uzmanlığı Perinatoloji olan Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarıdırlar. 

 

Bebeğin Sağlığı Annenin Sağlığına Bağlı 

Gebeliği yüksek risk içeren kadınlara fiziksel olduğu kadar psikolojik destek de veren Perinatologlar için anne adaylarının sağlık öyküsünü bilmek son derece önemlidir. Çünkü gebelik öncesinde yaşanan kimi sağlık sorunları, gebelik döneminde kendini daha net bir şekilde göstermekte ve gebeliği riskli hale getirebilmektedir. Hekimin tüm bunları bilmesi, uygulanacak tedavide bir yol haritası oluşturmaktadır. Bununla birlikte yalnızca gebelik dönemlerinde birtakım sorunlarla karşılaşmak da olasıdır. Örneğin tekrarlayan düşükler, erken doğum, bebeğin anne karnındaki gelişiminde yaşanan olumsuzluklar Perinatologların tanı koymasında önemli verilerdir. 

Gerek tıptaki ilerleme gerekse tıp teknolojisinde yaşanan olağanüstü gelişmeler, günümüz dünyasında birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde büyük avantaj sağlamaktadır. Bu durum, henüz anne karnında olan bebeklerin (fetüs) sağlık problemlerini önceden tespit etme ve mümkünse dünyaya gelmeden önce giderme noktasında da geçerlidir. Tüm diğer hekimler gibi Perinatologlar da teknolojinin sunduğu bu imkânı sonuna kadar değerlendirerek anne ve bebek sağlığını korumayı hedeflemektedirler. Bunun için yapılan ileri düzey ultrasonografik taramalar ve invazif testleri (tarama testi), hekimlerin riskli durumlarda tanı koymasını sağlayan yöntemler arasında yer almaktadır. 

 

Academic Hospital Perinatoloji Bölümü

Academic Hospital Perinatoloji Bölümü; riskli gebelik döneminde, annelerin bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için annelere ve bebeklere destek sağlamaktadır. Ultrasonografik incelemeler, Down sendromu değerlendirmesi, tarama testleri, amniyosentez dâhil tüm incelemelerin yapıldığı Perinatoloji Bölümü’nde bütün riskler değerlendirilmektedir.

 

Gebelik Öncesinden Doğumdan Sonrasına Her Aşamada Yanınızda

Academic Hospital Perinataloji Bölümü’nde, hamilelik süreci planlanmaya başlanıldığı andan itibaren, gebelik öncesi kontroller dâhilinde önceden gelen ya da gebelik sürecinde gelişebilecek fetomaternal yani fetüs-anne kaynaklı risk oluşturabilecek hastalıkların tanısı belirlenmektedir. Gebelik dönemindeki riskli durumlar çeşitli testler ve ultrasonografik incelemelerle belirlenerek, risk taşıyan hastalara uygun tedaviler planlanmaktadır. Detaylı ultrason muayenesiyle anne karnındaki bebeğin durumu, dış gebelik olasılığı ve bebeğin içinde bulunduğu amniyon suyunun miktarı değerlendirilerek; hamilelik, doğum ve sonraki sürecin sağlıklı geçmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Perinatolojide Uluslararası Gurur

Academic Hospital Perinataloji Bölümü, bu alanın en deneyimli hekimleriyle, dünyadaki son gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak hastalarının yanında yer almaktadır. Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 2000-2001 yıllarında aralıklı olarak King’s College Hastanesi/Londra’da Perinatoloji üzerine çalışmalarda bulunmuştur. King’s College Hastanesi, Londra’da Fetal Tıp Diplomasını almıştır (2004). 2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Perinatoloji Ünitesi’ni kurmuştur. 

Perinatoloji konusundaki çalışmalarından dolayı Eylül 2005 tarihinde “Dünya Perinatoloji Derneği” (World Association of Perinatology) Yönetim Kurulu’na seçilen ilk Türk doktordur. 2007 Ekim ayında Kadın Doğum alanında en saygın kuruluşlardan “International Academy of Perinatal Medicine’a (Dünya Perinatoloji Akademisi’ne) üye seçilmiştir. “Fetus as a Patient Society” Yönetim Kurulu Üyesidir. Perinatoloji alanının tecrübeli hocası Prof. Dr. Neşe Kavak ve uzman ekibiyle Academic Hospital Perinataloji Bölümü; gebelik öncesinden başlayarak, bebeğin dünyaya gözlerini açtığı doğum anından sonrasında da ihtiyaç duydukları her anda anne ve bebeklerin yanında yer almaktadır. 

 

Yüksek Riskli Gebeliğe Neden Olan Etkenler

Yüksek Riskli Gebelik sorununu oluşturan birçok etmen vardır. Bu etmenleri dört başlık altında sıralamak mümkündür: Anne adayının gebelik öncesinde var olan sağlık sorunları, anne adayının gebelikle birlikte oluşan sağlık sorunları ile bebeğe (fetüs) ait sağlık sorunları ve doğum esnasında ortaya çıkabilecek riskler. 

 

Gebelik Öncesinden Gelen Sağlık Sorunlardan bazıları: 

Anne adayının gebe kalmadan önce yaşadığı sağlık sorunları, kimi zaman gebelik döneminin yüksek riskli olarak değerlendirilmesine sebebiyet verebilmektedir. Tiroit, karaciğer ve böbrek hastalıkları, kan uyuşmazlığı, diyabet, yüksek tansiyon, kalp-damar rahatsızlıkları, doğum yapmak için ideal yaşa sahip olmaması (18 yaşından küçük, 35’ten büyük olması), gen ya da kromozom hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, çok zayıf veya çok şişman olması, akraba evliliği gibi…

 

Gebelikle birlikte ortaya çıkan sağlık sorunlardan bazıları:

Anne adaylarının gebelikle birlikte yaşadığı sorulardan bazıları şunlardır: İkili, üçlü, dörtlü olarak gerçekleştirilen tarama testlerinde yaşanan anormallikler, gebelik diyabeti, hamilelik dönemine ait yüksek tansiyon, tekrarlayan gebelik kayıpları, erken doğum, anneden bebeğe geçen enfeksiyonlar, fetal kemik gelişim anomalileri, daha önceki gebeliklerde yaşanan sorunlar, kadın hastalıklarıyla ilgili yaşanan kimi sorunlar (myom ameliyatı, rahim yırtılması vb.), gebelik zehirlenmesi, daha önce dış gebelik geçirmek. 

 

Doğumdan önce bebeklerde görülen bazı rahatsızlıklar:

Fetüsün normal kiloya kıyasla çok küçük veya çok büyük olması, fetüste görülen kist ve tümörler, gelişme geriliği, bebeğe kan verilmesi gereken durumlar, rahim içindeki duruş bozuklukları, bebeğin içinde bulunduğu sıvının az veya çok olması. 

 

Doğuma ait risklerden bazıları:

Doğum sırasında hem annenin hem de bebeğin birçok riskle karşı karşıya kalması mümkündür. Bu durum, Perinatologların yüksek riskli gebeliklerde her olasılığı göz önünde tutarak doğuma hazırlanmalarını gerektirmektedir. Doğuma ait risklerden bazıları şunlardır: Aşırı kanama, plasentanın önde gelmesi veya rahim duvarına anormal derecede yapışması, annenin önceki doğumlarda sorun yaşaması, rahmin alınmasını gerektiren komplikasyonlar, aynı anda birden fazla bebeğin doğacak olması (ikiz, üçüz, dördüz). 

 

Tarama ve Testler, Tanı ve Tedaviye Işık Tutuyor

Perinatoloji dalı, Yüksek Riskli Gebelikle karşı karşıya kalmış anne adaylarının yanı sıra bebeğin hem doğum öncesinde hem de doğduktan sonra sağlık bir şekilde yaşam sürebilmesini hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmada Perinatologların elindeki en önemli veri, ultrasonografik değerlendirme ve tarama testledir. Söz konusu testlerden bazıları şunlardır: 

 • 11-14 gebelik haftasında kombine tarama testi ve erken fetal anomali taraması
 • 15-23 gebelik haftasında fetal anomali taramasına yönelik ultrasonografi 
 • 28-32 gebelik haftası fetal büyüme ve gelişim değerlendirilmesi ve geç fetal anomali taraması
 • Enfeksiyona bağlı hastalıkların tanı ve yönetimi
 • Tanısal girişimsel işlemler (amniosentez, kordosentez, CVS)
 • Eritrosit Alloimmünizasyon (Rh uygunsuzluğu), Fetal anemi tanısı ve tedavisi (Transfüzyon)
 • Düşük tehdidi, servikal yetersizlik, erken doğum tehdidi, erken membran rüptürü 
 • Fetal büyüme ve gelişme sorunlarının tanı takip ve yönetimi (Doppler USG)
 • Çoğul gebelikler ve sorunlarının takip ve yönetimi
 • Yapısal fetal anomalilerin tanı ve yönetimi
 • Genetik hastalıkların tanı ve yönetimi
 • Plasenta previa ve invazyon anomalilerinin tanı ve yönetimi
 • Doğum esnasında ve sonrasındaki sorunların (kanama vb.) tanı ve yönetimleri 
 
 
Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Perinatoloji (Gebelik Bilimi)