“Odyoloji alanında Türkiye ölçeğinde önemli çalışmaların yer aldığı merkezin yeni doğan ve erişkin yaş gruplarına yönelik test ve programları geniş akademik kadrosu ile yapmaktadır.

Yeni doğan işitme – tarama testleri bu merkezde yapılmaktadır. Prematüre bebekleri, işitme açısından risk taşıyan bebekler tüm diğer yaş grubundaki çocuklar, düşük IQ seviyesindeki multiple handikaplı çocuklarda dahil olmak üzere işitme testleri uygulanıyor. Bu testler, işitmenin değerlendirmesi, sonrasında tedavinin en iyi şekilde planlanması için işitme kaybının derecesi, tipi ve odyogram şeklinin saptanmasını kapsıyor. Merkezde tüm yaş gruplarına yönelik gerçek kulak ölçümü yapılıyor. Kulak kalıbı ile uygun işitme cihazının seçilmesi, uygulanması rehabilitasyonu ve danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Koklear implant uygulamalarında adayların belirlenmesi, ameliyat öncesi ve sırasında ilgili testlerin yapılması, koklear implantasyon sonrası konuşma işlemcisinin düzenli olarak programlanması ile çocuk ve yetişkin hastalara dinleme ve konuşma eğitimleri veriliyor.

Çocuklara yapılan odyolojik testler ise; davranım testleri, VRA, COR, oyun odyometrisi, konuşma odyometrisi, Akustik Immitansmetri, Otoakustik emisyon, Elektro fizyolojik yöntemlerle işitme ve santral işitsel fonksiyonların incelenmesi (Klik ve tonal ABR ASSR, MLR, LVR, P300, MMN) ve otomatize ABR ile işitme taraması yapılıyor.

Merkezde yetişkinlere yönelik odyolojik testler -saf ses ve konuşma odyometrisi, akustik immitansmetri, otoakustik emisyon, santral konuşma ve davranım testlerinin yanı sıra ABR, MLR, LVR, P300 MMN, ASSR- yapılıyor. Mediko-legal vakalarda bilirkişi olarak hastanın işitme incelemesi yapılıyor.

Özel Academic Hospital en geniş akademik kadrosu ile  Prof. Dr.  Ferda Akdaş  ve Prof. Dr. Nevma Madanoğlu Odyoloji Merkezinde yeni doğan ve erişkin hastalara hizmet veriyorlar.”