Hematoloji kan bilimi demektir. Başlıca konusu kan hastalıkları’dır. Kan sıvı bir dokudur. Bu doku hem damarlarımızda dolaşan ve içinde alyuvarlar, lökositler, trombositler gibi hücreleri barındıran sıvı doku hem de kanın yapıldığı kemik iliği dokusundan oluşur. Kanın içindeki alyuvarlar dokulara oksijen taşırken lökositler mikroplarla savaşmaktan sorumludur. Lökositlerin bir kolu olan lenfositler ise bağışıklık sistemimizi oluştururlar. Trombosit denen hücreler ise bir yaralanma halinde kanamayı ilk durduran hücrelerdir.

Kan hastalıkları denince bu hücrelerin azlığı, çokluğu, hatalı yapımı, kanserleşmesi gibi bozuklukları içerir. Ayrıca damar içinde sıvı olarak dolaşan kanın herhangibir yaralanma halinde pıhtılaşması da kanın içindeki birçok proteinin birbirini tetikleyerek oluşturduğu bir reaksiyonlar topluluğudur. Kanı sıvı halde tutan mekanizmalar ile pıhtılaşmasını sağlayan mekanizmalar arasındaki dengenin bozulmasıyla oluşan kanam veya pıhtılaşma hastalıkları da hematolojinin konuları arasına girer.

Buna göre hematoloji halk arasında kansızlık, bağışıklık yetmezliği, kanamalar, damar içi pıhtı oluşmasına yol açan hastalıklar, kan kanserleri, lenf bezi hastalıkları, lenfomalar, Hodgkin hastalığı, multiple myeloma gibi lenf sistemi kanserleri, çeşitli hastalıkların kan üzerinde oluşturduğu kanla ilgili hastalıklar hematolojinin konusudur.

Bir hematolog tıp fakültesinden mezun olduktan sonra önce dahiliye uzmanlığı eğitimi alır ve dahiliye uzmanı olduktan sonra üzerine 4 senelik hematoloji uzmanlığı eğitimi alarak hematoloji uzmanı olur. Dolayısı ile bir hematolog aynı zamanda bir dahiliyecidir.

Hematolojik hastalıkların tanısı için tam kan sayımı, periferik yayma, çeşitli biyokimyasal testler, kan yapımında kullanılan vitamin, mineral ve hormonların ölçülmesi, kemik iliğinin aspirasyon ve biyopsi yöntemi ile tetkiki, kemik iliği ve kanda çeşitli genetik tetkikler, kromozom analizleri, immünolojik tetkikler, kanama ve pıhtılaşmayı ölçen testler, çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Hematolojik hastalıkların tanısı kadar tedavisi de önemlidir. Bu amaçla eğer eksikliği varsa kan yapımında kullanılan çeşitli vitamin ve mineraller, kemoterapiler, kan nakilleri, kanamayı ve pıhtılaşmayı önleyen çeşitli ilaçlar kullanılır. Tabii ki hematolojik hastalığa neden olan etkenlerin ve hastalıkların da tedavisi ilk yapılacak işlerdendir.