• Katarakt ve katarakt cerrahisi komplikasyonları
 • FAKOT introoküler lens implantasyonu
 • Pediatrik katarakt cerrahisi
 • Katarakt ameliyatı sırasında ve sonrasında görülen komplikasyonlar
 • Ameliyat sırasında lensin göz boşluğuna düşmesi
 • İmplante edilen lensin göz içine düşmesi ve yer değiştirmesi
 • Vitrektomi sonrası katarakt ameliyatı
 • Göz merceğini göze bağlayan bağların zayıf olduğu olgulardaki göz ameliyatları
 • Sekonder göz içi merceğinin takılması
 • Göz merceğinin olmadığı olgularda sütüre göz içi merceğinin implantasyonu

Kliniğimizde klasik katarakt cerrahisi komplike ve zor olgularda uygulanan cerrahi işlemler konusunda son derece deneyim sahibidir. Bütün bu cerrahi işlemler başarıyla uygulanmaktadır.

Retina, maküla ve viterus hastalıkları ve cerrahisi Vitrektomi uygulamasının günümüzde birçok endikasyonu vardır. En önemli uygulama nedenleri

 • Diyabetik Retinopati
 • Viterus Kanaması
 • Maküler pucker (kırışıklık)
 • Retina dekolmanı

Katarakt cerrahisi sonrası göz içinde lens kalıntısı, enfeksiyon. Göz içine implante edilen merceğin göz çukuruna düşmesi.
Bu operasyonlar kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Glokom Cerrahisi

Medikal tedaviye dirençli olgularda uygulanan Trabekülektomi operasyonu. Göz içi patolojilerine bağlı olarak gelişen yeni damarlanma ve kanamalara bağlı kontrolsüz göz içi basınç artışı durumunda vitreo-retinal cerrahi tekniklerle birlikte uygulanan endosiklofotokoagülasyon ve seton implantasyonu operasyonları kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.