Göğüs hastalıkları, akciğer hastalıkları ve göğüs duvarı hastalıklarıyla ilgilenir.

  • Nefes darlığı,
  • Öksürük,
  • Balgam çıkarma,
  • Solunum yetmezliği,
  • Akciğer kanseri ve uyku apne sendromu ilgi alanına girer.

Yoğun bakım hizmetleri, invaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon, solunum fonksiyon testi ve difüzyon testi, polisomnografi, akciğer kanseri tanı ve tedavisi yapılmaktadır.