Sindirim sistemi, karaciğer ve safra kesesi ile pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisini içermektedir. Tanı yöntemi olarak tüm mide – bağırsak sistemi endoskopik olarak incelenebilmektedir.

Yapılan endoskopik işlemler

  • Osefagoskopi
  • Gastroskopi
  • Duodenoskopi
  • Kolonoskopi
  • Rekto sigmoidoskopi’dir.

İşlemler esnasında tanısal biyopsi, poliplerin çıkarılması, safra kanallarındaki taşların çıkarılması, kanal darlıklarının tedavisi mümkün olmaktadır. Kalın bağırsak kanserinin önlenmesi için 45- 50 yaşına gelen herkese kolonoskopi yapılması gerekmektedir. Bunların dışında hastanemizde hepatit B ve karaciğer kanserine yol açabilen hepatit C’nin tüm tanı ve tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.