Çocuk kardiyolojisi 0-18 yaş arasındaki tüm bebek, çocuk ve ergenlerin doğumsal ve edinsel  (sonradan oluşan kalp hastalığı ) oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.