Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve beslenme bölümü 0- 18 yaş arası tüm çocuk ve ergenlerde sindirim sistemi, karaciğer, safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanısıra hem sağlıklı çocukların hem de beslenme desteği gerektiren kronik hastalıklarda hizmet veren uzmanlık alanıdır.

Pediatrik Gastroenteroloji

  • Tanısal endoskopi
  • Osefagogastroduedenoskopi
  • Kolonoskopi
  • Rektosigmoidoskopi
  • Tedaviye Yönelik Endoskopik İşlemler
  • Karaciğer Biyopsisi
  • 24 saatlik pH monitarizasyonu
  • Üre – nefes testi yapılmaktadır.
  • Tanısal girişimleri takiben tüm pediatrik gastroenterolojik problemler tedavi edilebilmektedir.