Bu bölümde deri (saç, tırnak, ağız içi gibi mukoza hastalıkları) ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Bu kapsamda dermatoloji ünitemizde paterji testi, punch biyopsi, direk mantar arama yöntemi, wood ışığı muayenesi, elektrokoterizasyon (elektrik akımından yararlanılarak lezyoonların yakılma tedavisi), kryoterapi (sıvı azot gazı ile lezyonun dondurularak tedavisi), Molloscum ekstripasyonu, lezyon içi enjeksiyonlar ve benlerin taranması için dermaskopik incelemeler yapılmaktadır.

Kozmetik dermatoloji uygulamalarda ise lazer epilasyon, cilt bakımı ve kimyasal peeling botoks uygulaması (hipehidraz tedavisi veya kozmetik amaçlı) yer almaktadır.