Yenidoğan döneminden başlayarak çocukluk dönemi boyunca tüm Ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenilmektedir. En sık rastlanan durumlar olan çocukta penis bozuklukları (mikropenis, gömük penis,fimozis, hipospadias, epispadias anomalileri gibi), spina bifida ile ilgili mesane bozuklukları, böbreğe idrar kaçağı, idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, gece altını ıslatma ve çocukluk dönemi taş hastalıklarına gerekli tedavi (cerrahi medikal) ve takip yapılmaktadır.

Çocukluk çağı işeme bozuklukları (idrar kaçırma, gece altını ıslatma, idrar yapamama gibi) kliniğimizin en çok tedavi ettiği rahatsızlıklardır. Bu çocukların özellikle ürodinamik incelemeler konusunda hastanemiz bir referans merkezdir.

Nörojenik mesaneli çocuklarda mesane kapasitesini büyütme işlemi olarak mesane içi botoks uygulamaları ve mesane büyütme operasyonları başarıyla uygulanmaktadır.