Sağlıklı Yaşam
6162636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296
International

tr

Çocuk Nörolojisi

Randevu Talep Edin

Çocuk Nörolojisi, çocuklarda nörolojik sorunları önlemek, azaltmak, tanı koymak, mümkünse tedavi etmek ve nörolojik sorunlu çocukların daha iyi yaşamasını sağlamak amacıyla multidisipliner olarak çalışan bir bilim dalıdır.

Çocuk erişkinin küçüğü değildir, büyüyen ve gelişen insan yavrusudur. Çocuğun sinir sistemi de döllenmeden itibaren erişkinliğe dek sürekli büyüme-gelişme-olgunlaşma gösteren ve gelişimini en geç tamamlayan sistemdir.

Bir çocuğun sinir sisteminin sorunsuz gelişmesi ve sağlıklı olması, insan ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşır. Gelişimi süren sinir sisteminin gebelik süresince, doğumda ya da doğumdan sonraki dönemde zarar görmesi sonucu ya da genetik geçişli hastalıklar nedeniyle serebral palsi (Beyin felci), epilepsi, zihinsel gerilik, hareket bozuklukları, otizm, kas hastalıkları, omurilik ve periferik sinir hastalıkları gibi çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir ve çocuğun tüm yaşamı ve hatta yaşam süresi etkilenebilir.

Çocuk organizması bir bütündür, diğer sistem ve organlara ait hastalıklar da çocuğun sinir sisteminin gelişimini ve işlevlerini etkileyebilir. Örneğin troid bezinin doğumsal nedenlerle çalışmaması zihinsel geriliğe yol açabilir ya da kalp hastalığı olan bir bebekte inme gelişebilir. Çocukta acil nörolojik sorunlar da ender değildir. Koma, felç, nöbet çocuklarda en sık rastlanılan nörolojik acillerdir. Bu acil nörolojik sorunlar kalıcı hasarlar doğurabilir hatta hayat kaybına yol açabilir.

Nörolojik hastalıklar sadece mağdur olan çocukları etkilemez. Bu çocukların aileleri ve yakın çevreleri de tedavi ve rehabilitasyon, bakım gerektiren bu durumdan etkilenirler. Aynı zamanda bu hastaların toplumsal üretime katılamaması, bakım ve tedavileri için sürekli ulusal gelirden önemli miktarda pay ve emek ayrılması bu hastalıkları toplumsal bir sorun haline getirmektedir. Bir çocuğun nörolojik bir hastalığı olması öncelikle çocuğun kendisi için, sonra ailesi ve toplum için ciddi bir sorun olabilir.

Nörolojik sorunlu çocuk da her çocuk gibi iyi ve sağlıklı yaşama hakkına sahiptir. Bu çocukların mümkünse tedavi ve rehabilitasyon görmeleri, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri, yaşam kalitelerini arttırmalarını sağlamak da sorumluluğumuzdur.

Ülkemizde Çocuk Nörolojisi kırk yılı aşkın bir süredir bağımsız bir disiplin olarak hizmet vermektedir. Daha önceki yıllarda nörolojik sorunlu çocukların tanı, tedavi ve takibi mesleğimize çok emek vermiş az sayıda nörolog ve pediatrist tarafından sürdürülmüştür. İlk olarak Hacettepe Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Yavuz Renda ve Prof. Dr. Kalbiye Yalaz tarafından, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Selçuk Apak tarafından Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı kurulmuş, uzmanlık eğitimi 1963’te başlamış ve 1973’te Sağlık Bakanlığı tarafından, Çocuk Nörolojisi yan dal olarak kabul edilmiştir. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği 1980 yılında kurulmuştur.

Academic Hospital'da, çocuk nörolojisi poliklinik hizmetleri, nöroradyolojik incelemeler (Kraniyel MRI, BBT, beyin tomografisi), ABR (Beyin sapı işitme potansiyeli tetkiki), uyku ve uyanık EGG, video moniterize EGG, multidisipliner çocuk nörolojisi hasta takibi ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Uzm. Dr. Canan Yıldırım*

Uzm. Dr. Canan Yıldırım*

Çocuk Nörolojisi