Sağlıklı Yaşam
6162636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296
International

tr

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Randevu Talep Edin

0-18 yaş arası, normal ve farklı gelişim gösteren çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal, duyusal ve dil gelişimini takip eder.
Bu gelişim süreçlerinde yaşanacak herhangi bir problem ya da takip durumunda kişiye özel eğitim-gelişim programları hazırlar.
Yeni doğan bebeklerin sağlık gelişim takibini ve çeşitli nedenlerle hastaneye yatma sürecindeki çocukların duyusal hazır oluşlarıyla ilgilenir ve hazırlanma sürecinde destek sağlar.

Gelişim ve zeka testleri yaparak zihinsel ve fiziksel sağlık süreçlerini tespit eder.
Çocuk gelişim testleri uygular.
Zeka testi uygular.
Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında danışmanlık verir.
Yeni doğanda rastlanabilecek sorunlar hakkında rehberlik ve danışmanlık yapar.
Bebeğin büyüme ve gelişimi (Sosyal/zihinsel/iletişim ve bedensel) ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapar.
Gelişimine ve yaşına uygun oyun ve oyuncak seçimi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapar.
Kardeş kıskançlığı ile ilgili rehberlik ve danışmanlık verir.
Uyku düzeni, yeme düzeni ve tuvalet becerilerinin kazandırılması ile ilgili rehberlik ve danışmanlık verir.
Verimli ders çalışma yöntemleri. Çocukların yeteneğine göre çoklu zeka kuramı çalışmaları.
Gecikmiş dil konuşma ile ilgili danışmanlık ve seans çalışması yapar.
Davranış bozukluğu ile ilgili danışmanlık ve seans çalışması yapar.
Öğrenme güçlüğü (Bozukluğu) ile ilgili danışmanlık ve seans çalışması yapar (Disleksi, disgrafi).
Özel eğitim gerektiren çocuklarla (Yaygın gelişimden bozukluk, cerabral palsy, zihinsel yetersizlik) danışmanlık ve seans yapar.
Dikkat eksikliği ile ilgili test ve çalışmalar yapar (Görsel, işitsel algı ve görsel, işitsel bellek çalışmaları).
Çocuğun cinsel kimlik dönem özelliklerine uygun dikkat edilmesi gereken tavır ve davranışlar hakkında rehberlik ve danışmanlık yapar.
Oyun terapisi çalışmaları yapar (Boşanmış aile çocukları, şiddet gören çocuklar, uyum ve davranış bozuklukları olan çocuklar, dürtü kontrol bozukluğu olan çocuklar, iletişim kuramayın çocuklar).
Riskli bebek ve çocuk izlemlerinde etkin rol alır, gelişimi destekleyici izleyici çalışmaları yürütür. Prematüre doğum başta olmak üzere sosyal dezavantajlı ortama kadar çocukların gelişimini tehdit eden risk faktörlerini belirler, aileye koruyucu ve önleyici program hazırlar ve takip eder.
Üstün ve özel yetenekli olan, öğrenme güçlüğü olan, zihinsel yetersizliği, dil konuşma, görme, işitme, ortopedi, nörolojik, genetik, psikiyatrik, metabolik hastalık, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, duygusal ve davranış bozukluğu olan çocukların gereksinimine göre gelişim destek programı hazırlar. Gelişimsel psikometrik ölçümlerini yapar. Gelişimsel açıdan uygun ev/kurum/okul merkezli programları hazırlar, uygular ve izlenmini yapar.
Çocuğun okula başlama yaşı ile ilgili rehberlik ve danışmanlık verir.
Pediatrist, çocuk ve ergen psikiyatristi ve çocuk nöroloğu ile ortak çalışma yürütür.