İç hastalıkları erişkin hasta grubunun tüm şikayetlerini tetkik edilmesinde ayırıcı tanısında ve tedavisinde ilk başvurulan branştır. Hastayı genel değerlendirmek ve ayırıcı tanısını yapmak iç hastalıkları uzmanının işidir. Ayrıca ameliyat sonrasında kronik hastalıklarını takibi iç hastalıkları tarafından yapılır.

  • Şeker hastalığı
  • Karaciğer
  • Böbrek
  • Solunum sistemi
  • Sindirim sistemi hastalıkları
  • Ateşli hastalıklar

dahiliye uzmanı tarafından tetkik edilir gerekirse ilgili yan dala yönlendirilir.