Çocuk Endokrinolojisi Bölümümüzde 0-18 yaş arasındaki tüm bebek, çocuk ve ergenlerde büyüme, gelişme, boy kısalığı, iştahsızlık, erken ergenlik, geç ergenlik, tiroid hastalıkları, guatr, nodül, hipotiroidi, hipertiroidi, diyabet, şeker hastalığı, şişmanlık, obezite, insülin direnci, hipoglisemi, şeker düşüklüğü, polikistik over sendromu, aşırı kıllanma, hirsutism, böbreküstü bezi hastalıkları, adrenal yetmezlik, doğumsal adrenal hiperplazi, cinsiyet gelişim bozuklukları, kuşkulu genital yapı, inmemiş testis, mikropenis, Cushing hastalığı,Turner sendromu, hipofiz hastalıkları, prolaktin yüksekliği,diabetes insipitus, osteoporoz, kemik erimesi, osteogenezis imperfecta, raşitizm, kalsiyum metabolizma hastalıkları, paratiroid bezi hastalıkları, diabetes insipitus, Endokrin hipertansiyon hastalıklarının tanı ve tevdisi yapılır.

Ayrıca ünitemizde çocuk diyabetli hastalarda CGMS ve insulin pompası gibi ileri tanı ve tedavi yöntemleri uygulamaları da yapılmaktadır.