Ulaşım olanakları arttıça dünyamızda seyahatler de artmıştır. Seyahat eden kişi sayısı yılda 500 milyondan fazladır. Seyahat edenlerin çalışmalara göre değişmek kaydıyla %22 ila 64’ü seyahatten kaynaklanan hastalıklardan muzdariptir, bunların yaklaşık %10’u bir hekime başvurmakta ve %1’nin de hastaneye yatışı gerekmektedir, bir kısmı da ölümle sonuçlanmaktadır.

Seyahat hastalıklarının önemli bir bölümünü enfeksiyon hastalıkları oluşturur. Enfeksiyon hastalıkları kişiye sinek ve böceklerle , solunum yoluyla , gıdalarla , cinsel ilişki ile bulaşabilir, bu hastalıklardan korunmanın çeşitli yolları mevcuttur.

Gidilecek ülkeye, mevsime, orada yapılacak aktivitelere, konaklama yerine, orada kalış süresine, o ülkede sağlık hizmetlerine ulaşım olanaklarına göre enfeksiyona yakalanma olasılığı  ve yakalanıldığında yapılması gerekenler farklılık gösterir.

Bazı enfeksiyon hastalıklarının coğrafi dağılım özelliği vardır, bazıları da salgın yapar. Gidilecek ülkenin enfeksiyon haritası, salgın durumu dinamik bir konudur.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanımız  , bu hastalıklardan korunma yollarını seyahat öncesi, seyahat esnasında ve seyahatten sonra yapılacaklar konusunda sizin rehberiniz olacaktır.