Nöroloji

Beyin ve sinir hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
Beyin felçleri
Epilepsi
Hareket bozuklukları (Parkinson ve Parkinson benzeri hastalıklar
Titreme (tremor)
Multiple Skleroz (MS)
Alzheimer ve diğer bunama türleri
Başağrısı , (primer baş ağrısı ve seconder baş ağrısı)
EEG
Rutin EGG
1 saatlik uyku ve uyanıklık EEG

Bölümde Görevli Hekimler