İç Hastalıkları

İç hastalıkları erişkin hasta grubunun tüm şikayetlerini tetkik edilmesinde ayırıcı tanısında ve tedavisinde ilk başvurulan branştır. Hastayı genel değerlendirmek ve ayırıcı tanısını yapmak iç hastalıkları uzmanının işidir. Ayrıca ameliyat sonrasında kronik hastalıklarını takibi iç hastalıkları tarafından yapılır.
Şeker hastalığı
Karaciğer
Böbrek
Solunum sistemi
Sindirim sistemi hastalıkları
Ateşli hastalıklar
dahiliye uzmanı tarafından tetkik edilir gerekirse ilgili yan dala yönlendirilir.

Bölümde Görevli Hekimler