Göz Hastalıkları

Katarakt ve katarakt cerrahisi komplikasyonları
FAKOT introoküler lens implantasyonu
Pediatrik katarakt cerrahisi
Katarakt ameliyatı sırasında ve sonrasında görülen komplikasyonlar
Ameliyat sırasında lensin göz boşluğuna düşmesi
İmplante edilen lensin göz içine düşmesi ve yer değiştirmesi
Vitrektomi sonrası katarakt ameliyatı
Göz merceğini göze bağlayan bağların zayıf olduğu olgulardaki göz ameliyatları
Sekonder göz içi merceğinin takılması
Göz merceğinin olmadığı olgularda sütüre göz içi merceğinin implantasyonu
Kliniğimizde klasik katarakt cerrahisi komplike ve zor olgularda uygulanan cerrahi işlemler konusunda son derece deneyim sahibidir. Bütün bu cerrahi işlemler başarıyla uygulanmaktadır.
Retina, maküla ve viterus hastalıkları ve cerrahisi
Vitrektomi uygulamasının günümüzde birçok endikasyonu vardır. En önemli uygulama nedenleri
Diyabetik Retinopati
Viterus Kanaması
Maküler pucker (kırışıklık)
Retina dekolmanı
Katarakt cerrahisi sonrası göz içinde lens kalıntısı, enfeksiyon. Göz içine implante edilen merceğin göz çukuruna düşmesi.
Bu operasyonlar kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.
Glokom Cerrahisi
Medikal tedaviye dirençli olgularda uygulanan Trabekülektomi operasyonu. Göz içi patolojilerine bağlı olarak gelişen yeni damarlanma ve kanamalara bağlı kontrolsüz göz içi basınç artışı durumunda vitreo-retinal cerrahi tekniklerle birlikte uygulanan endosiklofotokoagülasyon ve seton implantasyonu operasyonları kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Bölümde Görevli Hekimler